Zoeken

8 artikelen gevonden voor 'mirjam van veen'.

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Ik hijs de vlag voor mijn moeder, ooms en grootouders

Met humor en relativering vertelde de moeder van Mirjam van Veen over de oorlogsjaren. Nu ze alzheimer heeft, worden haar verhalen echter en angstiger.

Als klein kind luisterde ik graag naar mijn moeders verhalen over de oorlog. Mijn moeder is van 1932 en ze is een geboren verhalenverteller. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Staatsonderwijs heeft grotere nadelen dan vrijheid van onderwijs

Met afschaffing van de vrijheid van onderwijs komen we van de regen in de drup, vindt hoogleraar Mirjam van Veen.

Het is weer zo ver: een islamitische scholenkoepel die homofoob en vrouwonvriendelijk gedrag aanwakkert en Haagse partijen die roepen om (op zijn minst) een revisie van artikel 23 waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Omdat ik zelf lid ben van de grote roze familie, weet ik wat het is om last te hebben van religieuze fanatici die je toewensen dat je voor eeuwig brandt in de hel. 

 • 1 maand geleden
 • essay
Samenleving

Stop met excuses voor historische misstanden

Onze samenleving lijdt aan een vorm van excuseritis: het maken van excuses voor allerlei wandaden van onze voorouders. Die excuses impliceren echter dat wij het beter zouden doen en daarvoor ziet Mirjam van Veen geen aanleiding. 

Ik ben een beetje klaar met de excuseritis. Ik zag er aanvankelijk de charme wel van in: regeringsleiders die excuus maakten voor wandaden van onze voorouders en daarmee aangaven de pijn te begrijpen die sommige daden hebben veroorzaakt.  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Methodisten en homoseksualiteit

Kerken doen zichzelf tekort als ze veel praten over seksualiteit en wie met wie naar bed mag. Het christelijk geloof behelst veel meer dan dat.

Kerken zijn druk met seks. Sinds de dagen van Augustinus geldt seks als een levensgevaarlijke activiteit, die de oerzonde van Adam en Eva overdraagt op het volgende geslacht. Seks was volgens kerken per definitie zondig en alleen het vooruitzicht op voortplanting kon de zonde legitimeren. 

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

De teloorgang van de Amerikaanse democratie is zorgelijk

Een Amerikaanse president die het coronavirus eerst bagatelliseert en daarna het luchtruim afsluit voor vrijwel alle Europeanen, is geen baken van rust in deze onzekere tijden. Daar heeft ook Europa last van.

Al weken volg ik ademloos het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen. Ik heb een zwak voor Amerika: het heilig geloof in de Amerikaanse droom zorgt ook voor openheid. 

 • 11 maanden geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Democratie

Tussen globetrotters en buurtbewoners

Project Europa kan weer verder nu de Britten zijn vertrokken. Maar liever niet zonder kritische zelfreflectie.

De Britten zijn eruit. Eindelijk. Frans Timmermans schreef een plechtige afscheidsbrief en Eurominnaren aan beide zijden van de Noordzee plengen tranen en hopen op inkeer.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Democrazy

Academici uiten hun zorg over uitholling van de democratie. Maar universiteiten kunnen er zelf ook wat van.

Ik heb de tijden nog mee gemaakt dat de universiteiten democratisch werden bestuurd. Ik was lid van de diverse raden die de universiteit rijk was en sprak mee over alles. Ik was nog student en we hadden over alles een mening: over de zuivere koffie die geschonken moest worden; over het onrecht in Latijns-Amerika; samenwerking met Zuid-Afrika; over de dierproeven die ook aan de universiteit werden uitgevoerd en over de scholing van docenten.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

'Verbeurt verklaarte goederen'

Universitair onderwijs in het Engels veroorzaakt blikvernauwing, ivoren torens en een tweederangspositie voor het Nederlands.

Terwijl Nederlandse universiteiten in ijltempo Engelstalige bachelor-en masterprogramma’s optuigen, hun beleidsstukken in het Engels schrijven en hun universitaire bewegwijzering aanpassen aan een Engelstalig publiek, dringt langzamerhand tot Den Haag door dat het Nederlands als academische taal verdwijnt.