Zoeken

19 artikelen gevonden voor 'erik borgman'.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Vrij in de kooi die het geloof is

Het christendom hoeft zich niet te vormen naar de tijd. Integendeel: de vorm is constant, de inhoud verandert.

Wij moeten ons opnieuw willen laten vangen. Die tegendraadse suggestie doet Erik Borgman, hoogleraar theologie en lekendominicaan in een beschouwing over de toekomst van het christendom in onze streken. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Het evangelie dat zich uitdrukt als verheldering van de wereld

‘Voor christenen is een poëtische visie een plicht’, vond John Henry Newman. Hij werd op 13 oktober 2019 heilig verklaard. 

Op zondag 13 oktober 2019, tijdens de bisschoppensynode over de Amazone, werd John Henry Newman (1801-1890) in Rome heilig verklaard. Newman geldt als een intellectuele reus in eerst de Anglicaanse, en vervolgende de Rooms-Katholieke Kerk van de negentiende-eeuw. In de systematische theologie die Erik Borgman schrijft onder de titel Alle dingen nieuw, Een theologische visie voor de 21ste eeuw, speelt hij een centrale rol. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
Zingeving

Klagen als uitdrukking van hoop

Nederland is een geweldig land, zegt onze premier, we doen het fantastisch. En zo lijkt het net alsof we alleen nog wat moeten finetunen. Maar zo is het niet. Sommige zaken zijn fundamenteel mis in onze samenleving. Zo lang we dat niet onder ogen zien, verandert er niets wezenlijks. Een longread.

Ik schaam mij er regelmatig voor. Ik ben geen zwartkijker en ik wil ook niet zo overkomen, maar ik kan het niet helpen. Als ik naar onze samenleving kijk, als ik mij deel van onze samenleving voel, staat het huilen mij nader dan het lachen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Samenleving

De vrijheid vieren en de pijn van de strijd gedenken

Afschaffen van de slavernij betekent niet alleen vrijheid voor de slaven maar voor de hele mensheid. Een cultuur van vrijheid kan alleen gedragen worden door vrije mensen. Het pleidooi van George Rustwijk uit 1913 is nog altijd de moeite van het lezen meer dan waard.

“De bladeren van de boom van de vrijheid hebben dezelfde vorm, hoewel ze verschillende kleuren hebben; vruchten minachten de boom niet.” Aldus de Surinaamse kunstenaar en intellectueel George Gerhardus Theodorus Rustwijk (1862-1914) aan het einde van een rede uit 1913 waarin hij zijn mede-Surinamers ervan probeerde te overtuigen dat herdenken van de afschaffing van de slavernij in Suriname een goede zaak is. Het schept verbondenheid.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Tomáš Halík: geloof als hoopvol realisme

Tomáš Halík slaagt erin om precies in de confrontatie met de pijnlijke kanten van het leven de openheid voor God te vinden.

Op zaterdag 28 maart ontvangt de Tsjechische theoloog, psycholoog en rooms-katholiek priester Tomáš Halík de Comeniusprijs 2020 in de Grote Kerk in Naarden. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Van burn-out naar brandend verlangen

Genade is een bijzonder aspect van de christelijke traditie. Dat wij ons bestaansrecht niet hoeven te bevechten maakt alles anders. 

De burn-out epidemie van dit moment zegt iets over de geestelijke staat waarin onze cultuur verkeert. Daar heeft de christelijke traditie iets over te zeggen.  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Henri Nouwens weg onderlangs

Henri Nouwen leerde ons dat verheffing alleen mogelijk is als we de minste willen zijn.

De Nederlandse priester Henri Nouwen (1932-1996), die begin jaren zeventig van de vorige eeuw naar de Verenigde Staten emigreerde, is nog altijd een veelgelezen spirituele auteur. Het heeft even geduurd, maar inmiddels is hij ook in zijn eigen vaderland populair. Wat heeft Nouwen ons eigenlijk te zeggen? 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

De stilte van het gezelschap

Stilte die naar stilte luistert: dat is de religieuze kern van het werk van de Schotse componist James MacMillan.

Om meerdere redenen ben ik sinds mijn studententijd gefascineerd door de scholastiek. De belangrijkste reden is de vorm. De middeleeuwse theologen verzamelden verschillende standpunten die naar het schijnt onderling tegenstrijdig zijn, of in tegenspraak met het christelijk geloof. Zij probeerden de waarheid en de dwaling, het goede en het verkeerde in deze uitspraken te onderscheiden en zo een dieper inzicht in het christendom te krijgen. Thomas van Aquino (± 1225-1274) was hiervan de grootmeester van meester. Videtur quod, begint het steeds in zijn Summa Theologiae, ‘het heeft er de schijn van dat’. Om vervolgens te laten zien dat het tegenovergestelde het geval is. Maar op weg naar die conclusie wordt het inzicht dankzij het gesprek met de tegenargumenten steeds rijker. Iets dergelijks probeer ik in mijn eigen theologisch werk ook te bereiken. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

‘We moeten de vrijheid van onderwijs opnieuw uitvinden’

Vrijheid van onderwijs dreigt uit te lopen op eenheidsworst met een dun identiteitssausje. Erik Borgman verzet zich.

Erik Borgman heeft zich afgelopen zomer verbaasd over de oppervlakkige discussies in de media als het gaat om de vrijheid van onderwijs. Hij is leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg. De vrijheid van onderwijs heeft zijn speciale belangstelling. Op 14 november spreekt hij hierover tijdens een bijeenkomst van Het Goede Leven in Zwolle.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Berber Bijma
Samenleving

‘Onderwijs moet zélf vrijheid nemen’

Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Maar dan moeten scholen er wel gebruik van maken, vindt Erik Borgman.

Erik Borgman, hoogleraar theologie in Tilburg en lekendominicaan, sprak tijdens de Goede Leven-lezing op donderdag 14 november 2019 in Zwolle over de vrijheid van onderwijs. Zijn pleidooi dat scholen en leerkrachten met meer zelfvertrouwen de ruimte moeten nemen die de vrijheid van onderwijs biedt, vond veel gehoor onder zijn publiek.

 • 1 jaar geleden
 • review
 • Rik Peels
Zingeving

Theologie denkt wat geloof leeft

Het veelzijdige en erudiete boek Alle dingen nieuw van Erik Borgman verbindt theologische gedachtes aan het werk van dichters en denkers. Een boek om te lezen en te herlezen.

Erik Borgman (1957) is hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg en leken-dominicaan. Dit boek is het eerste deel in een serie van drie boeken die een theologische visie biedt voor de 21e eeuw. Maar een theologische visie waarop precies? Op het christelijk geloof? Op onze seculiere maatschappij? Op de theologie zelf?

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Zingeving

Almatine Leene is de tiende Theoloog des Vaderlands

Almatine Leene is zaterdagavond uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. Dat gebeurde tijdens de tiende editie van de Nacht van de Theologie, die werd uitgezonden op NPO Radio 5.

Het zijn drukke weken voor Almatine Leene nog maar een paar weken geleden kwam ze na een jarenlang verblijf in Zuid-Afrika met haar gezin terug naar Nederland, rond diezelfde tijd verscheen een boek over kerkgeschiedenis van haar hand, vorige week werd ze bevestigd als predikant van de vrijgemaakte gemeente Hattem-Noord, als eerste vrouwelijke dominee in de Gereformeerden Kerken vrijgemaakt (GKv), waarbij ze haar jongste kind doopte.

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Ruth Peetoom
Column

Leve het boek!

Jarenlang kon Ruth Peetoom niet ophouden met lezen. Maar toen kwam er een drukke baan, met een volle emailbox en Twitter als noodzakelijke informatievoorziening. En zij realiseerde zich: dit moet anders.

Ze lachen mij toe: de nieuwe aanwinsten. Viktor van Judith Fanto, over haar Weens-Joodse familie. Alle dingen nieuw van Erik Borgman. De biografie van Mark Rutte van journalist Petra de Koning.  

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Pieter Jan Dijkman
Column

Dashboardpolitiek houdt het maakbaarheidsidee in stand

Het kabinet wil met de metafoor van het dashboard de werkelijkheid van corona blootleggen. Maar de tragiek is dat het met deze beeldspraak eerder een nieuwe werkelijkheid heeft gecreëerd: die van beheersing.

Door de coronapandemie is het verlangen naar beheersbaarheid - een van de belangrijkste grondslagen van het moderne samenleven - abrupt weggevallen. We beseffen meer dan ooit tevoren dat we het leven niet altijd zelf leiden, maar dat we soms ook wórden geleid. Dat we het leven niet altijd onder controle hebben.

 • 11 maanden geleden
 • essay
 • Robert van Putten
Zingeving

Dromen van een ontspannen samenleving

Willen we iets goeds overhouden aan de coronacrisis, dan moeten we het idee van maakbaarheid en de neiging tot risicobeheersing loslaten. Tot nu toe is de controledwang echter alleen maar sterker geworden. We hebben een radicale herwaardering van rust nodig, en van de kunst van het loslaten.

Het podium van het Christelijk Sociaal Congres voelt een beetje als heilige grond, zeker in het honderdste sterfjaar van zijn oprichter Abraham Kuyper. Dit is een plek waar op het scherp van de snede wordt nagedacht over het goede samenleven.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ruth Peetoom
Column

Alles kunnen zeggen

Wie voor zichzelf de vrijheid van meningsuiting opeist, zal hem ook aan anderen moeten gunnen.

“Kun je tegenwoordig alles nog zeggen in Nederland?” Met die vraag ging een verslaggever van BNN/VARA begin november de straat op. Het leidde tot interessante televisie. “Nee”, was het antwoord van de ondervraagden bijna standaard. De vervolgvraag “Wat kunt u dan niet zeggen?” bleek ongemakkelijk. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dick den Bakker
Samenleving

Twistappel

De vrijheid van onderwijs is voor iedereen goed. Waar zijn we eigenlijk bang voor?

Onlangs las ik dat er op dit moment in Nederland twee twistappels zijn. De ene is het al dan niet mogen dragen van een nikab door moslimvrouwen, de andere is de vrijheid van onderwijs. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mohamed Ajouaou
Samenleving

Islamitisch onderwijs: voor veel landen een hoofdpijndossier

Hoe voorkom je radicalisering in het islamitische onderwijs? In Marokko wordt daaraan gewerkt.

Moslims hechten veel waarde aan religieuze kennis, zo blijkt bijvoorbeeld uit een date-advertentie op Maroc.nl.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Staatsonderwijs heeft grotere nadelen dan vrijheid van onderwijs

Met afschaffing van de vrijheid van onderwijs komen we van de regen in de drup, vindt hoogleraar Mirjam van Veen.

Het is weer zo ver: een islamitische scholenkoepel die homofoob en vrouwonvriendelijk gedrag aanwakkert en Haagse partijen die roepen om (op zijn minst) een revisie van artikel 23 waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Omdat ik zelf lid ben van de grote roze familie, weet ik wat het is om last te hebben van religieuze fanatici die je toewensen dat je voor eeuwig brandt in de hel.