Zoeken

115 artikelen gevonden voor 'Vrije Universiteit'.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • George Harinck
Zingeving

Kuyper leerde Nederland leven met levensbeschouwelijke verdeeldheid

De les die Abraham Kuyper Nederland leerde was dat politieke en religieuze meningsverschillen niet een verdeeld land opleveren, maar vrijheid voor alle burgers.

Abraham Kuyper (1837-1920) onderstreepte tegenover religieuze tijdgenoten die deze wereld als een bedreiging opvatten of geestelijk gezien veil achtten, de waarde van de wereld. Als een orthodox christen geloofde hij dat de mens en met hem de schepping in zonde was gevallen.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt en Koos-jan de Jager
Samenleving

Opheusdener ambtenaren: meer kennis en begrip van religie

Het kan lastig zijn voor ambtenaren om burgers voor wie religie heel belangrijk is, goed te begrijpen en van dienst te zijn. En wat doe je dan? Dan vraag je twee promovendi van de Vrije Universiteit voor een workshop.

Voor religiehistorici is de Nederlandse Biblebelt, een gebied waar relatief veel orthodoxe protestanten wonen, een fascinerend fenomeen. Het roept vragen op naar de oorsprong, ontwikkeling en (inter)nationale relaties van deze gemeenschap. Het zijn vragen waarover je eindeloos kunt filosoferen. Maar aan een ambtenaar van zo’n Biblebeltgemeente dringt zich eerder een praktische vraag op: Hoe betrek ik de relatief gesloten geloofsgemeenschappen bij het gemeentelijke beleid? 

 • 1 jaar geleden
 • essay
Zingeving

Theoloog is geen negen tot vijf baantje

Rik Zweers (29) was de eerste Jonge Theoloog des Vaderlands. Zaterdag wordt zijn opvolger bekendgemaakt. 

,,Ik was er vorig jaar niet op voorbereid dat ik zou worden uitgeroepen tot Jonge Theoloog des Vaderlands. Ik had ook geen idee wat het zou betekenen”, kijkt Zweers terug op zijn uitverkiezing tijdens de Nacht van de Theologie 2018. ,,In eerste instantie heeft het me vooral veel publiciteit opgeleverd. Ik werd bijvoorbeeld voor veel interviews gevraagd. Het is een fantastisch podium waar je dan op komt, je kunt opeens overal over je ideeën vertellen. Ik ben ook gevraagd om lezingen te geven. De ene week stond ik voor een zaal met dertig tot veertig mensen van gemiddeld zeventig jaar oud, de volgende week sprak ik voor een grote groep jongeren van nog geen twintig jaar.”

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Wetenschap als afgod

Wetenschap als weg naar het eeuwige leven. Dat is een van de redenen voor de hoge werkdruk aan universiteiten.

Pijn aan je lijf, slaapgebrek, een depressie, het zijn klachten waar wetenschappers massaal aan schijnen te lijden. Afgelopen december berichtte WOinActie erover. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Marc Wortmann
Samenleving

Goede doelen binden de kat de bel aan

Filantropische organisaties brengen de samenleving in beweging. Dat is nog eens een mooi carrièreperspectief.

Het werken met vrijwilligers is een essentieel onderdeel van het werk bij een goededoelenorganisatie, of het nu het Rode Kruis is, de Zonnebloem of een gezondheidsorganisatie. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Staatsonderwijs heeft grotere nadelen dan vrijheid van onderwijs

Met afschaffing van de vrijheid van onderwijs komen we van de regen in de drup, vindt hoogleraar Mirjam van Veen.

Het is weer zo ver: een islamitische scholenkoepel die homofoob en vrouwonvriendelijk gedrag aanwakkert en Haagse partijen die roepen om (op zijn minst) een revisie van artikel 23 waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Omdat ik zelf lid ben van de grote roze familie, weet ik wat het is om last te hebben van religieuze fanatici die je toewensen dat je voor eeuwig brandt in de hel. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Eigenheid en eigenwijsheid op krantenpapier

Drie kleine christelijke kranten kent Nederland. Waar komen ze vandaan en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

Tot op de dag van vandaag hebben we drie relatief kleine christelijke kranten in Nederland. Historicus Christoph van den Belt vraagt zich af: waar komen ze vandaag en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

 • 1 jaar geleden
 • meeting
 • Trudy Oldenhuis
Zingeving

Abraham Kuyper heeft ons nog steeds iets te zeggen

Religie was een centraal begrip in het denken van Abraham Kuyper.

Honderd jaar geleden overleed Abraham Kuyper, maar de contouren van de samenleving die hij mede vormgaf, zijn nog steeds te zien. ,,Bijvoorbeeld in ons stelsel van politieke partijen, in ons omroepbestel en het duidelijkst nog wel in de vrijheid van onderwijs zoals die is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet”, aldus hoogleraar Geschiedenis van het neocalvinisme George Harinck dinsdagavond bij de start van het Kuyperjaar aan de Vrije Universiteit. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

De oude verzuiling als nieuw wapen tegen de linkse cultuur

De eerste echte politieke partij in de Tweede Kamer was de ARP (opgericht in 1879), een van de bedenkers en verspreiders van het christelijk-sociaal gedachtegoed. Strak geleid door Abraham Kuyper legde deze partij de grondvesten voor de verzuiling van de samenleving. Uit onverwachte hoek gaan nu stemmen op om de verzuiling nieuw leven in te blazen.

GeworteldBijna alle politieke partijen kennen momenten waarin er in de gelederen tweedracht heerst. Vaak kan die worden bezworen, maar niet zelden leidt zij tot scheuringen. Partijen zijn het kwetsbaarst voor verdeeldheid in de eerste jaren van hun bestaan. Het laatste voorbeeld van een partij waarbij het hommeles was is Forum voor Democratie (FvD) van leider Thierry Baudet. Na een klinkende overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen vorige maand ontstond er ruzie tussen Baudet en partijprominent en mede-oprichter Henk Otten. Die was beoogd fractieleider voor de Eerste Kamer tot hij in een NRC-interview kritiek leverde op de partijleider. Waarna hij er door Baudet en andere leden van de partijtop van werd beschuldigd dat hij zonder overleg ruim 30.000 euro uit de partijkas naar zichzelf had overgemaakt. Otten mag uiteindelijk wel in de senaat zitting nemen, maar wordt geen fractieleider.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mohamed Ajouaou
Samenleving

Voor veiligheid geldt: bind de kameel en vertrouw dan op Allah

Een gebed om veiligheid voor het slapen gaan helpt misschien, maar voor een echt veilige nachtrust zijn meer maatregelen nodig. 

‘Voordat ik mijn ogen sluit voor het slapen spreek ik een gebed uit.’ Dat is een van de kortste hoofdstukken van de Koran, bestaande uit slechts zeventien woorden Arabisch (25 woorden in het Nederlands).

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mohamed Ajouaou
Samenleving

Delen in elkaars feestvreugde

Moslims nodigen christenen uit voor hun feesten. Het zou mooi zijn als ze zelf ook in de vreugde van Kerst willen delen.

Moslims kennen twee belangrijke religieuze feestdagen: het Offerfeest en het Suikerfeest. Ook de vastenmaand Ramadan kan gerekend worden tot de feestdagen. Niet voor niets worden de dertig Ramadan-dagen Kerst genoemd omdat in de regel mensen het vasten uitbundig breken, vaak in een familiale of sociale sfeer.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mohamed Ajouaou
Samenleving

Moslims drinken niet - maar soms toch

Belijdende moslims drinken meestal geen alcohol in het openbaar. Dat betekent niet per se een alcoholvrij leven.

Presidente Halimah Yacob van Singapore bracht in het najaar van 2018 een bezoek aan Nederland. Op foto’s van het staatsbanket zien we witte wijn afgewisseld met jus d'orange.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mohamed Ajouaou
Samenleving

Islamitisch onderwijs: voor veel landen een hoofdpijndossier

Hoe voorkom je radicalisering in het islamitische onderwijs? In Marokko wordt daaraan gewerkt.

Moslims hechten veel waarde aan religieuze kennis, zo blijkt bijvoorbeeld uit een date-advertentie op Maroc.nl.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Mohamed Ajouaou
Samenleving

Een begrafenis en de niqaab

Hoe je begraven wordt, of je een boerka of een niqaab draagt, een wat pragmatischer kijk zou goed zijn voor ons allemaal.

Aanvankelijk wilde ik deze bijdrage geheel wijden aan reflectie op de dood, om precies te zijn, op wat een goede dood is. En ik bedoel niet zoiets als ‘voltooid leven’, maar gewoon over de manier van waardig afscheid nemen van de dode. Specifieker, hoe zou ik willen dat van mij afscheid wordt genomen als ik dood ben? 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Democrazy

Academici uiten hun zorg over uitholling van de democratie. Maar universiteiten kunnen er zelf ook wat van.

Ik heb de tijden nog mee gemaakt dat de universiteiten democratisch werden bestuurd. Ik was lid van de diverse raden die de universiteit rijk was en sprak mee over alles. Ik was nog student en we hadden over alles een mening: over de zuivere koffie die geschonken moest worden; over het onrecht in Latijns-Amerika; samenwerking met Zuid-Afrika; over de dierproeven die ook aan de universiteit werden uitgevoerd en over de scholing van docenten.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Kees Blokland
Samenleving

Over water lopen

Twijfelen en toch naar de kerk gaan, dat kan prima samengaan. In die traditie kun je wortelen.

Als ik op zondag in Amsterdam ben, fiets ik graag over het Museumplein, onder het Rijks, langs de Spiegelgracht naar het Singel, naar de doopsgezinde schuilkerk. Achter een grachtenpand bereik ik dan een grote, sober ingerichte kerkzaal. Door hoge ramen valt ruim licht naar binnen, een fraai ingebouwd orgel onthaalt me op klanken die me uit mijn vroege jeugd vertrouwd klinken. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

'Verbeurt verklaarte goederen'

Universitair onderwijs in het Engels veroorzaakt blikvernauwing, ivoren torens en een tweederangspositie voor het Nederlands.

Terwijl Nederlandse universiteiten in ijltempo Engelstalige bachelor-en masterprogramma’s optuigen, hun beleidsstukken in het Engels schrijven en hun universitaire bewegwijzering aanpassen aan een Engelstalig publiek, dringt langzamerhand tot Den Haag door dat het Nederlands als academische taal verdwijnt. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Democratie

Tussen globetrotters en buurtbewoners

Project Europa kan weer verder nu de Britten zijn vertrokken. Maar liever niet zonder kritische zelfreflectie.

De Britten zijn eruit. Eindelijk. Frans Timmermans schreef een plechtige afscheidsbrief en Eurominnaren aan beide zijden van de Noordzee plengen tranen en hopen op inkeer.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Methodisten en homoseksualiteit

Kerken doen zichzelf tekort als ze veel praten over seksualiteit en wie met wie naar bed mag. Het christelijk geloof behelst veel meer dan dat.

Kerken zijn druk met seks. Sinds de dagen van Augustinus geldt seks als een levensgevaarlijke activiteit, die de oerzonde van Adam en Eva overdraagt op het volgende geslacht. Seks was volgens kerken per definitie zondig en alleen het vooruitzicht op voortplanting kon de zonde legitimeren. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Ruard Ganzevoort
Samenleving

Ik houd van vuurwerk

Voor sommige zaken moet je je schamen van de 'linkse kerk'. Maar verlangen naar het goede  aanwakkeren is beter.

Ik zal het maar eerlijk toegeven. Ik houd van vuurwerk. Vooral siervuurwerk, maar als dat zonder geluid zou zijn, zou ik toch wat missen. 

 • 1 jaar geleden
 • interview
 • Ineke Evink
Samenleving

‘Beoordeel Kuyper niet op zijn volgelingen’

Abraham Kuyper stak op allerlei vlak boven anderen uit. Oók boven hedendaagse politici, zegt historicus George Harinck.

Een liberale staat en een liberale economie in een tijd van grote veranderingen in de samenleving. Het is een omschrijving onze tijd, maar ook van die van Abraham Kuyper. En zo spannend als die tijd was, is Kuyper ook. Inclusiviteit, ruimte voor de islam, eigen keuzes maken, allemaal Kuyper. Historicus George Harinck spreekt over hem in een bijeenkomst van Het Goede Leven op - waar anders - de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,Kuyper is nooit saai.”

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Eep Talstra
Zingeving

Grootheid gebaseerd op het kwetsbare

Het pasgeboren kind in de voerbak is zo armoedig gewoontjes, dat iemand moet komen uitleggen, wat we hier eigenlijk zien.

Presentatie is alles. ‘Je kunt maar één keer een eerste indruk maken’, zei mijn eerste geliefde altijd, als we ergens voor het eerst kwamen, of als de kinderen voor het eerst naar een nieuwe school gingen. En zo is het. Dat is ook de wijsheid achter de aanbevelingen op het internet, wanneer je ergens je eigen flitsende visitekaartjes wilt ontwerpen om indruk te maken bij nieuwe klanten: speciaal papier, exclusieve vormgeving.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Martien Brinkman
Samenleving

Verzoening in vastgelopen relaties

Centraal in het nieuwste boek van Oek de Jong staat heelmaking. Met een belangrijke rol voor het Isenheimer altaar.

Het boek Zwarte schuur van Oek de Jong (1952) gaat vooral over vergeving en heelmaking, thema's die je in recensies nauwelijks terugziet. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Bert Jan Lietaert Peerbolte
Samenleving

Kerst als digitale detox

Digitalisering heeft de wereld flink veranderd. Kerst is een mooi moment om even digitaal af te schakelen.

De culturele omslag die wij in onze dagen meemaken is enorm. In ongeveer 25 jaar is heel de wereld er anders uit komen te zien dankzij de digitale revolutie. De gevolgen zijn enorm, zowel positief als negatief. De Kersttijd is bij uitstek een tijd om even af te schakelen, ook digitaal.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

De christelijke traditie inspireert

De christelijke traditie is een ontnuchterende spiegel voor onze eigen ego's. 

Begin jaren negentig werd ik gedoopt in de Rooms-Katholieke Kerk. Later deed ik eerste communie. Ik herinner me vooral dat ik me afvroeg: welke hand moet ik bovenop leggen als ik de hostie kom ophalen: links of rechts? Ik weet het nog steeds niet, maar ik koester de herinnering.