Zoeken

106 artikelen gevonden voor 'Vrije Universiteit'.

 • 11 maanden geleden
 • essay
 • George Harinck
Zingeving

Kuyper leerde Nederland leven met levensbeschouwelijke verdeeldheid

De les die Abraham Kuyper Nederland leerde was dat politieke en religieuze meningsverschillen niet een verdeeld land opleveren, maar vrijheid voor alle burgers.

Abraham Kuyper (1837-1920) onderstreepte tegenover religieuze tijdgenoten die deze wereld als een bedreiging opvatten of geestelijk gezien veil achtten, de waarde van de wereld. Als een orthodox christen geloofde hij dat de mens en met hem de schepping in zonde was gevallen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt en Koos-jan de Jager
Samenleving

Opheusdener ambtenaren: meer kennis en begrip van religie

Het kan lastig zijn voor ambtenaren om burgers voor wie religie heel belangrijk is, goed te begrijpen en van dienst te zijn. En wat doe je dan? Dan vraag je twee promovendi van de Vrije Universiteit voor een workshop.

Voor religiehistorici is de Nederlandse Biblebelt, een gebied waar relatief veel orthodoxe protestanten wonen, een fascinerend fenomeen. Het roept vragen op naar de oorsprong, ontwikkeling en (inter)nationale relaties van deze gemeenschap. Het zijn vragen waarover je eindeloos kunt filosoferen. Maar aan een ambtenaar van zo’n Biblebeltgemeente dringt zich eerder een praktische vraag op: Hoe betrek ik de relatief gesloten geloofsgemeenschappen bij het gemeentelijke beleid? 

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Martien Brinkman
Zingeving

Het godsbeeld van Harry Kuitert

Kuitert zocht zijn leven lang naar de reikwijdte van religieuze woorden. Martien Brinkman had een bijzondere band met de theoloog.

Harry Kuitert overleed op 8 september 2017, op een paar maanden na 93 jaar. Hij bleef tot op het laatst een heldere denker. Na zijn emeritaat maakte Kuitert nog een hele ontwikkeling door. In feite was Kuiterts godsbeeld die van een strenge God, het godsbeeld van zijn streng-gereformeerde vader.

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Martien Brinkman
Zingeving

Het godsbeeld van Harry Kuitert

In feite was Kuiterts godsbeeld dat van een strenge God, meent Martien Brinkman, die een bijzondere band met hem had.

Harry Kuitert overleed op 8 september 2017, op een paar maanden na 93 jaar. Hij bleef tot op het laatst een heldere denker. Na zijn emeritaat maakte Kuitert nog een hele ontwikkeling door. In feite was Kuiterts godsbeeld het godsbeeld van zijn streng-gereformeerde vader.

 • 1 jaar geleden
 • essay
Zingeving

Theoloog is geen negen tot vijf baantje

Rik Zweers (29) was de eerste Jonge Theoloog des Vaderlands. Zaterdag wordt zijn opvolger bekendgemaakt. 

,,Ik was er vorig jaar niet op voorbereid dat ik zou worden uitgeroepen tot Jonge Theoloog des Vaderlands. Ik had ook geen idee wat het zou betekenen”, kijkt Zweers terug op zijn uitverkiezing tijdens de Nacht van de Theologie 2018. ,,In eerste instantie heeft het me vooral veel publiciteit opgeleverd. Ik werd bijvoorbeeld voor veel interviews gevraagd. Het is een fantastisch podium waar je dan op komt, je kunt opeens overal over je ideeën vertellen. Ik ben ook gevraagd om lezingen te geven. De ene week stond ik voor een zaal met dertig tot veertig mensen van gemiddeld zeventig jaar oud, de volgende week sprak ik voor een grote groep jongeren van nog geen twintig jaar.”

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Wetenschap als afgod

Wetenschap als weg naar het eeuwige leven. Dat is een van de redenen voor de hoge werkdruk aan universiteiten.

Pijn aan je lijf, slaapgebrek, een depressie, het zijn klachten waar wetenschappers massaal aan schijnen te lijden. Afgelopen december berichtte WOinActie erover. 

 • 6 dagen geleden
 • essay
 • Linda van Beek, Jan Jorrit Hasselaar
Zingeving

Werkplaatsen van hoop in tijden van corona

Ook de meest positieve mensen raken vermoeid door nog een lockdown en nog langer thuis zitten. Toch biedt de coronacrisis ook hoopvolle mogelijkheden, waarmee we aan de slag kunnen. 

“De hoop gaat weg”, zei Paul de Leeuw op 4 december in televisieprogramma Op1. Specifiek verwees hij naar hoop onder jongeren in deze tijd van corona.  

 • 7 maanden geleden
 • essay
 • Wim Smeets
Zingeving

De ethische dilemma's van Covid-19

De meest acute fase van de coronacrisis is voorbij, het is tijd voor evaluatie. Een moreel beraad kan daarbij helpen en een goede manier zijn om de zorg te verbeteren. Is het voorkomen van besmetting te allen tijde prioriteit?

De gebeurtenissen van de voorbije maanden doen een ethisch appel op ons allemaal, niet alleen op zorgverleners. In de meest acute fase van de coronacrisis was de focus gericht op het beteugelen van de verspreiding van het virus en het monitoren van de ic-capaciteit. Maar ook toen al drong ethische reflectie zich op.

 • 7 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Dynamisch online lesgeven, het kan!

Is het met online onderwijs wel mogelijk om echte interactie op gang te krijgen? Met studenten Journalistiek wel.

De afgelopen weken gaf ik voor het laatst een cursus aan de journalistiekstudenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Ik verzorgde dit onderwijs in het kader van mijn aanstelling als promovendus aan de Vrije Universiteit. De colleges aan de CHE waren - vanuit mijn perspectief - een feest. Zelfs tijdens de digitale colleges spatte de dynamiek van mijn beeldscherm.

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

De teloorgang van de Amerikaanse democratie is zorgelijk

Een Amerikaanse president die het coronavirus eerst bagatelliseert en daarna het luchtruim afsluit voor vrijwel alle Europeanen, is geen baken van rust in deze onzekere tijden. Daar heeft ook Europa last van.

Al weken volg ik ademloos het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen. Ik heb een zwak voor Amerika: het heilig geloof in de Amerikaanse droom zorgt ook voor openheid. 

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Voorbij de groepsfoto-diversiteit

De aandacht voor diversiteit is terecht, maar alleen letten op uiterlijke kenmerken helpt niemand. Het gaat immers om het individu.

Ergens vorig jaar hield ik een verhaal over mijn historisch onderzoek op de Vrije Universiteit (VU) en ik waagde het het woord ‘divers’ in de mond te nemen. Ik was blij verrast door de samenstelling van het publiek. Er zaten mensen bij elkaar die ik zelden tegelijk had gezien.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Marc Wortmann
Samenleving

Goede doelen binden de kat de bel aan

Filantropische organisaties brengen de samenleving in beweging. Dat is nog eens een mooi carrièreperspectief.

Het werken met vrijwilligers is een essentieel onderdeel van het werk bij een goededoelenorganisatie, of het nu het Rode Kruis is, de Zonnebloem of een gezondheidsorganisatie.