Zoeken

115 artikelen gevonden voor 'Vrije Universiteit'.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • George Harinck
Zingeving

Kuyper leerde Nederland leven met levensbeschouwelijke verdeeldheid

De les die Abraham Kuyper Nederland leerde was dat politieke en religieuze meningsverschillen niet een verdeeld land opleveren, maar vrijheid voor alle burgers.

Abraham Kuyper (1837-1920) onderstreepte tegenover religieuze tijdgenoten die deze wereld als een bedreiging opvatten of geestelijk gezien veil achtten, de waarde van de wereld. Als een orthodox christen geloofde hij dat de mens en met hem de schepping in zonde was gevallen.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt en Koos-jan de Jager
Samenleving

Opheusdener ambtenaren: meer kennis en begrip van religie

Het kan lastig zijn voor ambtenaren om burgers voor wie religie heel belangrijk is, goed te begrijpen en van dienst te zijn. En wat doe je dan? Dan vraag je twee promovendi van de Vrije Universiteit voor een workshop.

Voor religiehistorici is de Nederlandse Biblebelt, een gebied waar relatief veel orthodoxe protestanten wonen, een fascinerend fenomeen. Het roept vragen op naar de oorsprong, ontwikkeling en (inter)nationale relaties van deze gemeenschap. Het zijn vragen waarover je eindeloos kunt filosoferen. Maar aan een ambtenaar van zo’n Biblebeltgemeente dringt zich eerder een praktische vraag op: Hoe betrek ik de relatief gesloten geloofsgemeenschappen bij het gemeentelijke beleid? 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Martien Brinkman
Zingeving

Het godsbeeld van Harry Kuitert

Kuitert zocht zijn leven lang naar de reikwijdte van religieuze woorden. Martien Brinkman had een bijzondere band met de theoloog.

Harry Kuitert overleed op 8 september 2017, op een paar maanden na 93 jaar. Hij bleef tot op het laatst een heldere denker. Na zijn emeritaat maakte Kuitert nog een hele ontwikkeling door. In feite was Kuiterts godsbeeld die van een strenge God, het godsbeeld van zijn streng-gereformeerde vader.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Martien Brinkman
Zingeving

Het godsbeeld van Harry Kuitert

In feite was Kuiterts godsbeeld dat van een strenge God, meent Martien Brinkman, die een bijzondere band met hem had.

Harry Kuitert overleed op 8 september 2017, op een paar maanden na 93 jaar. Hij bleef tot op het laatst een heldere denker. Na zijn emeritaat maakte Kuitert nog een hele ontwikkeling door. In feite was Kuiterts godsbeeld het godsbeeld van zijn streng-gereformeerde vader.

 • 1 jaar geleden
 • essay
Zingeving

Theoloog is geen negen tot vijf baantje

Rik Zweers (29) was de eerste Jonge Theoloog des Vaderlands. Zaterdag wordt zijn opvolger bekendgemaakt. 

,,Ik was er vorig jaar niet op voorbereid dat ik zou worden uitgeroepen tot Jonge Theoloog des Vaderlands. Ik had ook geen idee wat het zou betekenen”, kijkt Zweers terug op zijn uitverkiezing tijdens de Nacht van de Theologie 2018. ,,In eerste instantie heeft het me vooral veel publiciteit opgeleverd. Ik werd bijvoorbeeld voor veel interviews gevraagd. Het is een fantastisch podium waar je dan op komt, je kunt opeens overal over je ideeën vertellen. Ik ben ook gevraagd om lezingen te geven. De ene week stond ik voor een zaal met dertig tot veertig mensen van gemiddeld zeventig jaar oud, de volgende week sprak ik voor een grote groep jongeren van nog geen twintig jaar.”

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Wetenschap als afgod

Wetenschap als weg naar het eeuwige leven. Dat is een van de redenen voor de hoge werkdruk aan universiteiten.

Pijn aan je lijf, slaapgebrek, een depressie, het zijn klachten waar wetenschappers massaal aan schijnen te lijden. Afgelopen december berichtte WOinActie erover. 

 • 6 maanden geleden
 • essay
 • Linda van Beek, Jan Jorrit Hasselaar
Zingeving

Werkplaatsen van hoop in tijden van corona

Ook de meest positieve mensen raken vermoeid door nog een lockdown en nog langer thuis zitten. Toch biedt de coronacrisis ook hoopvolle mogelijkheden, waarmee we aan de slag kunnen. 

“De hoop gaat weg”, zei Paul de Leeuw op 4 december in televisieprogramma Op1. Specifiek verwees hij naar hoop onder jongeren in deze tijd van corona.  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Wim Smeets
Zingeving

De ethische dilemma's van Covid-19

De meest acute fase van de coronacrisis is voorbij, het is tijd voor evaluatie. Een moreel beraad kan daarbij helpen en een goede manier zijn om de zorg te verbeteren. Is het voorkomen van besmetting te allen tijde prioriteit?

De gebeurtenissen van de voorbije maanden doen een ethisch appel op ons allemaal, niet alleen op zorgverleners. In de meest acute fase van de coronacrisis was de focus gericht op het beteugelen van de verspreiding van het virus en het monitoren van de ic-capaciteit. Maar ook toen al drong ethische reflectie zich op.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Dynamisch online lesgeven, het kan!

Is het met online onderwijs wel mogelijk om echte interactie op gang te krijgen? Met studenten Journalistiek wel.

De afgelopen weken gaf ik voor het laatst een cursus aan de journalistiekstudenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Ik verzorgde dit onderwijs in het kader van mijn aanstelling als promovendus aan de Vrije Universiteit. De colleges aan de CHE waren - vanuit mijn perspectief - een feest. Zelfs tijdens de digitale colleges spatte de dynamiek van mijn beeldscherm.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

De teloorgang van de Amerikaanse democratie is zorgelijk

Een Amerikaanse president die het coronavirus eerst bagatelliseert en daarna het luchtruim afsluit voor vrijwel alle Europeanen, is geen baken van rust in deze onzekere tijden. Daar heeft ook Europa last van.

Al weken volg ik ademloos het nieuws over de Amerikaanse verkiezingen. Ik heb een zwak voor Amerika: het heilig geloof in de Amerikaanse droom zorgt ook voor openheid. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Voorbij de groepsfoto-diversiteit

De aandacht voor diversiteit is terecht, maar alleen letten op uiterlijke kenmerken helpt niemand. Het gaat immers om het individu.

Ergens vorig jaar hield ik een verhaal over mijn historisch onderzoek op de Vrije Universiteit (VU) en ik waagde het het woord ‘divers’ in de mond te nemen. Ik was blij verrast door de samenstelling van het publiek. Er zaten mensen bij elkaar die ik zelden tegelijk had gezien.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Marc Wortmann
Samenleving

Goede doelen binden de kat de bel aan

Filantropische organisaties brengen de samenleving in beweging. Dat is nog eens een mooi carrièreperspectief.

Het werken met vrijwilligers is een essentieel onderdeel van het werk bij een goededoelenorganisatie, of het nu het Rode Kruis is, de Zonnebloem of een gezondheidsorganisatie. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mirjam van Veen
Samenleving

Staatsonderwijs heeft grotere nadelen dan vrijheid van onderwijs

Met afschaffing van de vrijheid van onderwijs komen we van de regen in de drup, vindt hoogleraar Mirjam van Veen.

Het is weer zo ver: een islamitische scholenkoepel die homofoob en vrouwonvriendelijk gedrag aanwakkert en Haagse partijen die roepen om (op zijn minst) een revisie van artikel 23 waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Omdat ik zelf lid ben van de grote roze familie, weet ik wat het is om last te hebben van religieuze fanatici die je toewensen dat je voor eeuwig brandt in de hel. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Eigenheid en eigenwijsheid op krantenpapier

Drie kleine christelijke kranten kent Nederland. Waar komen ze vandaan en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

Tot op de dag van vandaag hebben we drie relatief kleine christelijke kranten in Nederland. Historicus Christoph van den Belt vraagt zich af: waar komen ze vandaag en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

 • 1 jaar geleden
 • meeting
 • Trudy Oldenhuis
Zingeving

Abraham Kuyper heeft ons nog steeds iets te zeggen

Religie was een centraal begrip in het denken van Abraham Kuyper.

Honderd jaar geleden overleed Abraham Kuyper, maar de contouren van de samenleving die hij mede vormgaf, zijn nog steeds te zien. ,,Bijvoorbeeld in ons stelsel van politieke partijen, in ons omroepbestel en het duidelijkst nog wel in de vrijheid van onderwijs zoals die is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet”, aldus hoogleraar Geschiedenis van het neocalvinisme George Harinck dinsdagavond bij de start van het Kuyperjaar aan de Vrije Universiteit. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

De oude verzuiling als nieuw wapen tegen de linkse cultuur

De eerste echte politieke partij in de Tweede Kamer was de ARP (opgericht in 1879), een van de bedenkers en verspreiders van het christelijk-sociaal gedachtegoed. Strak geleid door Abraham Kuyper legde deze partij de grondvesten voor de verzuiling van de samenleving. Uit onverwachte hoek gaan nu stemmen op om de verzuiling nieuw leven in te blazen.

GeworteldBijna alle politieke partijen kennen momenten waarin er in de gelederen tweedracht heerst. Vaak kan die worden bezworen, maar niet zelden leidt zij tot scheuringen. Partijen zijn het kwetsbaarst voor verdeeldheid in de eerste jaren van hun bestaan. Het laatste voorbeeld van een partij waarbij het hommeles was is Forum voor Democratie (FvD) van leider Thierry Baudet. Na een klinkende overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen vorige maand ontstond er ruzie tussen Baudet en partijprominent en mede-oprichter Henk Otten. Die was beoogd fractieleider voor de Eerste Kamer tot hij in een NRC-interview kritiek leverde op de partijleider. Waarna hij er door Baudet en andere leden van de partijtop van werd beschuldigd dat hij zonder overleg ruim 30.000 euro uit de partijkas naar zichzelf had overgemaakt. Otten mag uiteindelijk wel in de senaat zitting nemen, maar wordt geen fractieleider.

 • 8 maanden geleden
 • interview
 • Trudy Oldenhuis
Zingeving

Niet meer ‘katholiek’ zijn is ook een kans

Sinds de oprichting in 1923 is de Radboud Universiteit in Nijmegen een katholieke universiteit. Maar dat verandert op 15 november, want dan trekt de Nederlandse bisschoppenconferentie het predicaat ‘katholiek’ in.

Hij noemt zichzelf met enige zelfspot een ‘ogenschijnlijk tragisch figuur’: Jurijn Timon de Vos, 25 jaar, en promovendus bij de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Want hij doet zijn promotieonderzoek naar het ‘katholieke zelfverstaan’ (“Ja, eigenlijk een germanisme”) van de universiteit, oftewel de katholieke identiteit. 

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Christenen stemmen niet alleen op christelijke partijen

Ooit was het ondenkbaar dat een christen op een niet-christelijke partij zou stemmen. Maar steeds meer christenen voelen zich prima op hun plek bij een aprtij zonder c erin.

Gisteravond organiseerde het Nederlands Dagblad (ND) een verkiezingsdebat. De lijsttrekkers van de christelijke partijen, Wopke Hoekstra, Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij, kruisten de degens. In 1994 organiseerde het ND dit debat voor het eerst. Een leuke traditie, die echter aan verandering toe is.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Uit liefde voor de boekhandel

Na de rellen tegen de avondklok ontstonden overal spontane tegenreacties. Gelukkig hoef je niet te wachten op rellen om iets positiefs te doen. Word bijvoorbeeld fietskoerier van je plaatselijke boekhandel.

De afgelopen weken moesten we leven met een avondklok. Hoe ongekend dit is voor een democratisch land in vredestijd, is veelvuldig onderstreept. Voor de naoorlogse periode schiet mij - historicus van beroep - alleen een plaatselijke avondklok te binnen voor de regio die getroffen was door de watersnoodramp in 1953. Die beperking was met name ingesteld om plundering van verlaten huizen tegen te gaan.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Idealen vergaan niet

Er komen niet alleen nieuwe politieke partijen bij, ze fuseren ook. De PPR bijvoorbeeld ging op in GroenLinks. Die partij zou er goed aan doen nog eens naar de oude idealen van deze partij te kijken. Ter inspiratie.

Eind vorig jaar bestond GroenLinks dertig jaar. Deze partij ontstond doordat in 1990 vier kleine linkse partijen met elkaar samengingen: de Communistische Partij Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Evangelische Volkspartij (EVP) en de Politieke Partij Radikalen (PPR).

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Zingeving

Refo’s: de wet van de toenemende afstand

Iedereen kent reformatorische christenen, maar alleen van ver weg. Daarom komen ze vaak zo ongenuanceerd in het nieuws. Maar een historicus is verplicht het eerlijke verhaal te vertellen. Van dichtbij, en toch op afstand.

De reformatorische wereld kan zich eens in de zoveel tijd verheugen in de belangstelling van de natie. Vorig jaar was het de Nashvilleverklaring, onlangs de uitgangspunten van reformatorische scholen.

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Leve de middeleeuwen!

Achterhaalde ideeen worden al snel verbonden aan de middeleeuwen. Maar zo beroerd waren die duizend jaar nou ook weer niet. Neem alleen al die prachtige kathedralen. Is de Notre Dame niet het hart van de Europese cultuur?

Medio oktober blikte Samuel Lee, voorganger in een Amsterdamse Pinksterkerk, in dagblad Trouw terug op zijn jaar als Theoloog des Vaderlands. Hij was met veel verschillende mensen in contact gekomen en had zich de blaren op de tong gepraat.

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Objectiviteit als journalistiek mantra

‘NRC Handelsblad’ is kritisch, objectief, fair en betrouwbaar, staat in de jubileumeditie van de krant. Maar bestaat objectiviteit wel, en hoe zit het dan met andere kranten?

Begin deze maand vierde NRC Handelsblad het vijftigjarige bestaan. In 1970 fuseerden twee negentiende-eeuwse liberale dagbladen: het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. NRC Handelsblad presenteert zich expliciet als vertegenwoordiger van deze liberale traditie, blijkt uit de jubileumeditie.

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

In de spagaatstand op de academie

Steeds meer studenten en steeds minder geld. Dat gaat een keer fout, maar wanneer? Overleeft de universiteit de coronacrisis, of blijkt hij de druppel die de emmer doet overlopen?

Tijdens de introductie van dit academisch jaar, die dit jaar grotendeels beperkt was tot informatieve bijeenkomsten, uitte een alumnus van de studie Geschiedenis aan de Radboud Universiteit zijn verbazing. Het docentenkorps was, sinds zijn afstuderen bijna tien jaar geleden, grotendeels nieuw. Wel herkende hij de stijl en spirit van de master. Dat dan weer wel.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mohamed Ajouaou
Zingeving

Wij roepen elkaar aan tot de vrijheid

Herdenken is het minste wat wij voor de doden kunnen doen, zeker voor de doden van de Tweede Wereldoorlog.

De herdenking van 75 jaar vrijheid van Nederland kreeg voor mij een bijzondere betekenis. Misschien speelt het magische getal van 75 jaar, ofwel driekwart eeuw, hierin een rol.