Zoeken

13 artikelen gevonden voor 'Verus'.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Guido de Bruin en Marcel Elsenaar
Zingeving

Wat kunnen ouders aan zingeving doen, nu de school dat minder goed kan?

Nu de scholen dicht zijn, zijn kinderen voor een belangrijk aspect van onderwijs veel meer aangewezen op hun ouders: bij het helpen betekenis te geven aan wat ze meemaken. Onderwijsorganisatie Verus wil ouders daarbij helpen.

Zie thuis maar eens aan je werk toe te komen als je eerst moet zorgen dat je kinderen zich aan hun (digitale) lessen zetten. Als je je in hun lesmateriaal moet verdiepen om hun vragen te kunnen beantwoorden. Als je moet voorkómen dat ze elkaar tussendoor in de haren vliegen. Als je ook nog een gezonde afwisseling van leren en spelen moet bewaken. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Theo van der Zee en Mark Buck
Samenleving

Leiderschap en idealen houden ons jong

Leiders met idealen blijven hun leven lang jong. Juist omdat idealen verwijzen naar een toekomst waarin het beter kan.

Het is een oud cliché dat kinderen en jongeren je weer jong doen voelen. Zij vertegenwoordigen de hoop, hoop op een mogelijkheid anders, beter te leven.

 • 4 maanden geleden
 • interview
 • Ineke Evink
Zingeving

Berend Kamphuis: “Het onderwijs zit gevangen in het denken in doel en middel”

Het lijkt alsof het onderwijs als de wiedeweerga alle leerachterstanden moet inhalen. Maar corona biedt vooral de kans het onderwijs als maatschappelijk project te herontdekken, vindt Berend Kamphuis.

Corona is een wake-up-call voor het onderwijs, vindt Berend Kamphuis, voorzitter van de koepel voor christelijk en katholiek onderwijs VERUS. “Zoals het VNO-NCW kwam met het ‘bredere welvaartsbegrip’, zo verdient het onderwijs een breder begrip van kwaliteit.”

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Marijn van den Berg en Sander Klaasse
Samenleving

Cijfers geven maar het halve verhaal

Ons leven wordt beheerst door cijfers en getallen. Cijfers zijn objectief, zo lijkt het, want meten is weten. Maar niet alles is meetbaar. Sommige zaken zijn vooral merkbaar, en die ontdek je in gesprekken.

Cijfers geven ons houvast. De NOS geeft ons dagelijks een cijfermatige update van de stand van zaken rondom het coronavirus; een overzicht van het aantal patiënten op de ic, de nieuwe ziekenhuisopnames en de doden.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Sandra van Groningen
Samenleving

Voer juist nu een goed gesprek met leerlingen

Scholen moeten leerlingen niet alleen kennis bijbrengen, maar hen ook vormen als persoon. Als middelbare scholen straks de deuren weer openen, ligt er daarvoor een gouden kans: door met leerlingen in gesprek te gaan over wat hen tijdens de crisis bezighield.

Waar een crisis al niet goed voor kan zijn. Uit een recente ledenpeiling van onderwijsorganisatie Verus blijkt dat leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) tijdens de coronacrisis meer motivatie en verantwoordelijkheid tonen dan gedacht. En dat terwijl er op middelbare scholen al jaren wordt geklaagd over de motivatie van leerlingen.  

 • 7 maanden geleden
 • essay
Samenleving

Levensbeschouwelijke vorming staat vaker onder druk

Scholen moeten lessen levensbeschouwing niet aanbieden omdat dat nou eenmaal zo hoort. Het kan wel gebeuren vanuit de pedagogische opdracht om leerlingen te helpen als verantwoordelijk mens in het leven te staan.

Veel katholieke scholen in mijn eigen omgeving lijken ervoor te kiezen het vak levensbeschouwing van het rooster te verwijderen. Argumenten die gebruikt worden?  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Sander Klaasse en Jessica Rebel
Zingeving

Neem de tijd voor het onverwachte

In onze prestatiemaatschappij moeten we veel bereiken, maar dat leidt vaak tot depressies en burn-outs. We kunnen proberen meer beschouwend in het leven te staan.

Onze samenleving gaat gebukt onder een overmaat aan positiviteit. De fameuze strijdleus ‘Yes, we can’ geeft prachtig uiting aan deze overmaat. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Chris Hermans
Samenleving

Goed onderwijs vraagt moreel leiderschap

We hebben een debat nodig over wat goed onderwijs is. Dat vraagt moreel leiderschap bij bestuurders en schoolleiders.

Deze dagen zijn vol van de beste wensen: alle goeds, een goed jaar, een goede gezondheid.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dick den Bakker
Column

Goed afscheid nemen

Is iemand niet meer geschikt voor zijn functie, of moet de organisatie veranderen? Praat erover met de betrokkenen!

Onlangs beëindigde ik na vijftien jaar mijn werkzaamheden bij Verus met een mooi afscheidsfeest. Inhoudelijk sterke sprekers, goede woorden en veel handen onderstreepten de dankbaarheid zoals ik die zelf voelde voor de vele jaren dat ik in dienst van het christelijk onderwijs mocht werken.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dick den Bakker
Samenleving

De kracht van christelijk onderwijs

Het christelijk onderwijs hervindt langzamerhand zijn zelfbewustzijn terug.

Plots onderbreekt ze haar zin, onderdrukt een snik, een traan welt op in haar ogen. Het lukt haar niet haar verhaal af te maken. Ze is aan het vertellen wat haar gevormd heeft in haar leven. En terwijl ze ogenschijnlijk met enige afstand vertelt over haar streng gereformeerde afkomst, komt het beklemmende gevoel uit die tijd volstrekt onverwacht terug. Het gevoel van niet mogen zijn wie je bent, niet mogen zeggen wat je denkt, geen vragen mogen stellen, volledig moeten voldoen aan de verwachtingen van je ouders en overladen zijn met een gevoel van schuld en schaamte.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

‘We moeten de vrijheid van onderwijs opnieuw uitvinden’

Vrijheid van onderwijs dreigt uit te lopen op eenheidsworst met een dun identiteitssausje. Erik Borgman verzet zich.

Erik Borgman heeft zich afgelopen zomer verbaasd over de oppervlakkige discussies in de media als het gaat om de vrijheid van onderwijs. Hij is leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg. De vrijheid van onderwijs heeft zijn speciale belangstelling. Op 14 november spreekt hij hierover tijdens een bijeenkomst van Het Goede Leven in Zwolle.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dick den Bakker
Samenleving

Twistappel

De vrijheid van onderwijs is voor iedereen goed. Waar zijn we eigenlijk bang voor?

Onlangs las ik dat er op dit moment in Nederland twee twistappels zijn. De ene is het al dan niet mogen dragen van een nikab door moslimvrouwen, de andere is de vrijheid van onderwijs. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
Samenleving

Leerlingen moeten presteren, maar willen zichzelf leren kennen

Bij scholieren is de motivatie soms ver te zoeken. Ze voelen prestatiedruk, maar willen tijd om zichzelf te leren kennen.

Overal in Nederland zijn de scholen weer begonnen. Niet alle leerlingen hebben aan het begin van een nieuw schooljaar weer zin om terug naar school te gaan. Met name onder middelbare scholieren is de motivatie soms ver te zoeken, blijkt uit onderzoek. Die afnemende schoolwaardering lijkt samen te hangen met een toenemende druk die jongeren in de loop van hun schoolcarrière ervaren. In dit essay wordt ingegaan op de vraag waar die druk vandaan komt en hoe gevoelens van competentie, autonomie en verbondenheid een rol spelen in het op peil houden van de motivatie. Ten slotte wordt aangegeven wat scholen, docenten en mentoren kunnen bijdragen aan het welzijn van hun leerlingen.