Zoeken

26 artikelen gevonden voor 'Tilburg University'.

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

Hoe de coronacrisis laat zien dat ons leven anders moet

De coronapandemie is helemaal geen straf van God. Het is een plaag die we misschien wel over ons zelf hebben afgeroepen, schrijven Carlos de Bourbon de Parme, Sylvester Eijffinger en Paul van Geest in hun boek ‘Wat is wijsheid?’.

Prins Carlos de Bourbon de Parme (zoon van prinses Irene) houdt zich bezig met duurzame veranderingen. Sylvester Eijffinger is emeritus-hoogleraar Financiële Economie aan Tilburg University en gasthoogleraar aan Economics Department van Harvard University. Paul van Geest is onder meer hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan Tilburg University. Dit onverwachte trio schreef samen Wat is wijsheid? Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis.

 • 8 maanden geleden
 • essay
Samenleving

Nadenken over de post-coronasamenleving

Er wordt vaak gezegd dat de coronacrisis tot een andere samenleving zal leiden. Maar hoe die samenleving er dan precies uitziet, weet eigenlijk niemand. En het blijkt moeilijk daarover iets te zeggen.

Er waart een spook door Nederland, het spook van het coronavirus. De harde werkelijkheid van een tweede golf van coronabesmettingen dringt zich aan ons op.

 • 4 maanden geleden
 • essay
 • Herman Kaiser
Samenleving

Waarachtigheid begint door de waarheid lief te hebben

De beelden van de bestorming van het Capitool op 6 januari waren schokkend. Maar er gloort ook hoop, zeker doordat de nieuwe president Joe Biden Augustinus citeerde in zijn inauguratierede.  

Het was een spannend moment. Ik kan het mij nog goed herinneren. Ik was een jongetje van een jaar of zes. Wij kregen een televisie.  

 • 4 maanden geleden
 • essay
 • Jan Eerbeek
Zingeving

Persoonlijke aandacht geeft opstandingskracht

Het steekt nauw als je mensen die lijden wilt helpen. Het begint met luisteren, met naast de ander gaan zitten. Daar blijft het echter niet bij, je kunt de ander ook helpen weer op te staan.

Soms zijn gedetineerden zo ver weg dat ze hulpverleners niet meer opzoeken maar mijden. “Zullen we samen koffie zetten”, vroeg ik vaak aan gedetineerden die wat afwezig bij me binnenkwamen. Bij de koffie vroeg ik dan: “Wil je er ook iets lekkers bij hebben? Dat zit in die doos. Zullen we even kijken samen?”

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Hayarpi Tamrazyan
Column

Thuisonderwijs zorgt voor leerachterstanden

Kleinbehuisd zijn, of je huis delen met veel mensen, of ouders hebben die je niet goed kunnen helpen met huiswerk. De achterstanden die een groot deel van de kinderen oploopt, zijn fors.

Door de coronacrisis zijn alle scholen dicht. Uit een onderzoek van DUO onder leerkrachten van de basisschool bleek dat zij problemen verwachten.

 • 8 maanden geleden
 • column
Column

Burgemeesters zijn van ons allemaal

Tot welke politieke partij een burgemeester hoort, doet niet ter zake. Toch vermeldt het NOS-journaal dat altijd. Burgemeesters zijn echter geen partijpolitieke zetbazen.

Het lijkt misschien een detail, maar telkens als ik zie dat het NOS-journaal het nodig vindt om bij de naam van geïnterviewde burgemeesters te vermelden tot welke partij ze behoren, voel ik wat ongemak.

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Paul van Geest
Column

De kracht van de liefde

‘De hel, dat is de ander’, schreef Jean-Paul Sartre. Hoe zorg je ervoor dat je zelf geen hel voor de ander wordt? Daarvoor kunnen de gedachten van Augustinus goede diensten bewijzen.

In haar vorige column citeerde mijn echtgenote Ingrid de Groen de Franse filosoof Jean Paul Sartre, haar favoriete Franse schrijver op de middelbare school.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ernst Hirsch Ballin
Column

Draagvlak vraagt om visie

Gebrek aan draagvlak wordt nogal eens als reden gegeven om bepaald beleid niet uit te voeren. Maar draagvlak komt niet uit de lucht vallen. Er is een gezamenlijke en realiseerbare visie voor nodig.

Een van de dingen die politici en bestuurders zich afvragen wanneer zij lastige maatregelen voorbereiden, is of er ‘draagvlak’ voor is. Dit lijkt soms nog belangrijker dan de inhoud van het beleid.

 • 1 jaar geleden
 • essay
Zingeving

Klagen als uitdrukking van hoop

Nederland is een geweldig land, zegt onze premier, we doen het fantastisch. En zo lijkt het net alsof we alleen nog wat moeten finetunen. Maar zo is het niet. Sommige zaken zijn fundamenteel mis in onze samenleving. Zo lang we dat niet onder ogen zien, verandert er niets wezenlijks. Een longread.

Ik schaam mij er regelmatig voor. Ik ben geen zwartkijker en ik wil ook niet zo overkomen, maar ik kan het niet helpen. Als ik naar onze samenleving kijk, als ik mij deel van onze samenleving voel, staat het huilen mij nader dan het lachen.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Paul van Geest
Column

De spiegel van de paus en de psychiater

'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien', zei Mahatma Gandhi en mijn vrouw citeerde hem instemmend in haar column vorige maand. Maar om zelf de verandering te zijn moet je eerst in een confronterende spiegel kijken. Die houden niet alleen echtgenotes, maar ook pausen en psychiaters je voor.

In zijn veelbesproken encycliek Laudato Si bekritiseerde paus Franciscus een paar jaar geleden de verwoestende effecten van het menselijk handelen op het evenwicht van de planeet. Hij schreef over de teloorgang van de biodiversiteit door de vernietiging van tropische bossen en over de verzuring van de oceanen door onze handel en nijverheid in klachten waar die van de profeet Jeremia over de ellende van zijn volk bij verbleken.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Herman Kaiser
Zingeving

Vijf jaar na Laudato Si is vooral eigen actie nodig

In deze dagen voor Pinksteren heeft paus Franciscus een opmerkelijk initiatief genomen: hij wil een jaar van actie vanwege de vijfde verjaardag van zijn encycliek Laudato Si. Op 24 mei vond een wereldwijd gezamenlijk gebed plaats voor onze aarde en de mensheid. Maar wij moeten vooral zelf aan de slag gaan. 

In de zomer van 2015 maakten mijn vrouw en ik een reis door Noord-Duitsland. Toen wij op een doordeweekse dag een stad bezochten, zag ik in een boekhandel de net verschenen uitgave van Laudato Si, de eerste sociale encycliek van paus Franciscus. Die kon ik niet laten liggen.  

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ernst Hirsch Ballin
Column

Perspectieven in tijden van crisis

Hoe pakken we het leven weer op tijdens en na deze crisis? Veel historische vergelijkingen schieten tekort, maar de tijd na 1929 met de beurskrach en de Grote Depressie bevat een aantal lessen.

Na een zwaar onweer klaart de lucht op en hervat het leven zijn gewone loop. Degenen die schuilden voor de regen en bliksem nemen de schade op en gaan verder.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Paul van Geest
Column

Niet te veel en niet te weinig

Natuurlijk heeft Damiaan Denys gelijk als hij zegt dat de verspreiding van het coronavirus mede te wijten is aan onze grootheidswaan. Theologen hebben daar altijd een remedie tegen gehad: matigheid.

In haar vorige column schreef mijn echtgenote Ingrid de Groen dat het wel leek of het coronavirus tot de versterking van het inzicht leidde dat het leven niet maakbaar blijkt en wij een nieuwe balans moeten zoeken. Ze vroeg zich daarbij ook af ‘of dit nu anders had gekund’. Met als gedachte: ‘Je zou haast zeggen van niet’.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ernst Hirsch Ballin
Column

De noodzaak van goed migratiebeleid

Migratie valt in goede banen te leiden met zorgvuldige en snelle procedures. Dat kost geld, maar goedkope politiek kost nog meer.

Wederom kloppen grote aantallen migranten aan de poort van Europa. Velen zijn uit Syrië gevlucht, bedreigd door bombardementen op de burgerbevolking en de terugkeer van een regime dat op ongekend grote schaal mensen foltert.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Tomáš Halík: geloof als hoopvol realisme

Tomáš Halík slaagt erin om precies in de confrontatie met de pijnlijke kanten van het leven de openheid voor God te vinden.

Op zaterdag 28 maart ontvangt de Tsjechische theoloog, psycholoog en rooms-katholiek priester Tomáš Halík de Comeniusprijs 2020 in de Grote Kerk in Naarden. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Paul van Geest
Column

Zonder liefde gaat het niet

Je kunt alleen iets goeds tot stand brengen als het gebeurt met liefde als basis. Dat geldt ook voor de economie.

Vorige maand schreef mijn echtgenote Ingrid de Groen over de paradox van de vrijheid. Aan de ene kant ervaar je geen vrijheid als je geen liefde kent; vrienden en dierbaren bezorgen je een hoge vorm van vrijheid: namelijk die van het je gewaardeerd en geliefd weten.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ernst Hirsch Ballin
Column

Leren van de Brexit

Er vallen belangrijke lessen te trekken uit de Brexit. Ongelijke regels in verschillende situaties, bijvoorbeeld.

31 januari 2020, Brexit day: een dag die door veel Britten wordt gevierd, en door minstens zoveel anderen betreurd. Misleiding en het zonderlinge Britse kiesstelsel hebben dit onvermijdelijk gemaakt. In december stemden meer Britten op partijen die de Brexit ter discussie stelden dan op Brexiteers. Een districtenstelsel waarin geen absolute meerderheid per district vereist is, toverde de minderheid van 43,6% conservatieve kiezers om in een meerderheid van ruim 56% in het Lagerhuis. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Van burn-out naar brandend verlangen

Genade is een bijzonder aspect van de christelijke traditie. Dat wij ons bestaansrecht niet hoeven te bevechten maakt alles anders. 

De burn-out epidemie van dit moment zegt iets over de geestelijke staat waarin onze cultuur verkeert. Daar heeft de christelijke traditie iets over te zeggen.  

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Paul van Geest
Samenleving

Persoonlijke vrijheid

Hoe beïnvloedt gebondenheid je persoonlijke vrijheid?

Vorige maand beschreef mijn echtgenote Ingrid in haar column hoe mensen, ongeacht de omstandigheden, altijd een keuze hebben.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Henri Nouwens weg onderlangs

Henri Nouwen leerde ons dat verheffing alleen mogelijk is als we de minste willen zijn.

De Nederlandse priester Henri Nouwen (1932-1996), die begin jaren zeventig van de vorige eeuw naar de Verenigde Staten emigreerde, is nog altijd een veelgelezen spirituele auteur. Het heeft even geduurd, maar inmiddels is hij ook in zijn eigen vaderland populair. Wat heeft Nouwen ons eigenlijk te zeggen? 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Vrij in de kooi die het geloof is

Het christendom hoeft zich niet te vormen naar de tijd. Integendeel: de vorm is constant, de inhoud verandert.

Wij moeten ons opnieuw willen laten vangen. Die tegendraadse suggestie doet Erik Borgman, hoogleraar theologie en lekendominicaan in een beschouwing over de toekomst van het christendom in onze streken. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Berber Bijma
Samenleving

Onzichtbare krachten in de economie

Economie wordt maar voor een deel bepaald door marktwerking. Luigino Bruni vraagt aandacht voor de ‘onzichtbare krachten’.

Competitie en marktwerking zijn maar een deel van de economische werkelijkheid, betoogt de Italiaanse econoom Luigino Bruni. Hij vraagt in een lezing op 17 december 2019 aandacht voor ‘gratuïteit’ als vergeten kracht in de economie.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ernst Hirsch Ballin
Column

Remkes en Remkes

Democratie kan niet iedereen z'n zin geven. Laten we dat ongemak maar erkennen.

Johan Remkes heeft kort na elkaar als voorzitter van twee commissies voorstellen gedaan die Nederland uit impasses helpen.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Paul van Geest
Column

Het model beschrijft zelden de werkelijkheid

Je zou het niet zeggen, maar theologie en econometrie hebben veel met elkaar gemeen.

Volgende week aanvaard ik samen met mijn Tilburgse collega prof. dr. Lans Bovenberg een prachtige leeropdracht aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Dat doen we in een openbare les, een oratie.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Erik Borgman
Zingeving

Het evangelie dat zich uitdrukt als verheldering van de wereld

‘Voor christenen is een poëtische visie een plicht’, vond John Henry Newman. Hij werd op 13 oktober 2019 heilig verklaard. 

Op zondag 13 oktober 2019, tijdens de bisschoppensynode over de Amazone, werd John Henry Newman (1801-1890) in Rome heilig verklaard. Newman geldt als een intellectuele reus in eerst de Anglicaanse, en vervolgende de Rooms-Katholieke Kerk van de negentiende-eeuw. In de systematische theologie die Erik Borgman schrijft onder de titel Alle dingen nieuw, Een theologische visie voor de 21ste eeuw, speelt hij een centrale rol.