Opstarten of herbezinnen na corona?

Ron van den Hout Opstarten of herbezinnen na corona?

Wat de blijvende impact van de coronacrisis op kerken zal zijn, is nog de vraag. Het Vaticaan heeft een speciale commissie ingesteld die de gevolgen op langere termijn in kaart moet brengen, met speciale aandacht voor de sociaaleconomische situatie.

Antisemitisme raakt christenen in het hart

Ron van den Hout Antisemitisme raakt christenen in het hart

Antisemitisme raakt ook christenen, want jodenhaat is per definitie ook haat tegen de joodse Messias. Joden en christenen aanbidden beiden de God van Israël.  

De aarde verbindt ons allemaal

Ron van den Hout De aarde verbindt ons allemaal

Onze omgang met de schepping vraagt om een ‘ecologische bekering’, waarover we samen in gesprek blijven. 

Beter geen kerk dan een onherkenbare kerk

Mgr. Ron van den Hout Beter geen kerk dan een onherkenbare kerk

Een kerkgebouw heeft geen ‘functie’, maar verwijst naar het hogere. Wat betekent dat voor herbestemming?