Zoeken

7 artikelen gevonden voor 'Ron van den Hout'.

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Ron van den Hout
Samenleving

Ook Jezus Christus was gedwongen te vluchten

De verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos drukt ons weer op de feiten. Hoe gaan we om met mensen die alles moesten achterlaten om een nieuw bestaan te vinden?

De aanwezigheid van vluchtelingen heeft christelijke gemeenschappen altijd uitgedaagd om Christus niet alleen in de vreemdeling te herkennen, maar om hem ook te ontvangen.

 • 4 maanden geleden
 • essay
 • Ron van den Hout
Zingeving

Blijven we kijken of nemen we deel aan de samenleving?

Te vaak hebben we de neiging aan de zijlijn te staan en van daaruit anderen te beoordelen. Maar we kunnen ook zelf in beweging komen en onze eigen taak doen, in de kerk, buurt of straat. 

Langzaam en onopvallend heeft zich in de afgelopen decennia een mentaliteitsverandering voltrokken bij de mens. We zijn meer toeschouwer geworden dan deelnemer. We kijken steeds meer met een kritisch oog.  

 • 9 maanden geleden
 • essay
 • Ron van den Hout
Zingeving

Opstarten of herbezinnen na corona?

Wat de blijvende impact van de coronacrisis op kerken zal zijn, is nog de vraag. Het Vaticaan heeft een speciale commissie ingesteld die de gevolgen op langere termijn in kaart moet brengen, met speciale aandacht voor de sociaaleconomische situatie.

De coronacrisis zal een breekpunt worden in de geschiedenis van de mensheid. In de toekomst zullen we spreken over vóór en ná corona, zoals we nu vaak spreken over vóór en ná de Tweede Wereldoorlog. Er zijn in de loop van de geschiedenis vaker epidemieën geweest, maar in de moderne tijd waarin alles maakbaar en controleerbaar lijkt, is de coronacrisis uniek.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Ron van den Hout
Samenleving

Antisemitisme raakt christenen in het hart

Antisemitisme raakt ook christenen, want jodenhaat is per definitie ook haat tegen de joodse Messias. Joden en christenen aanbidden beiden de God van Israël.  

Dit jaar hebben we 75 jaar bevrijding herdacht. Er kwam in 1945 ook een einde aan de jodenvervolging door de nazi’s.  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Ron van den Hout
Duurzaamheid

De aarde verbindt ons allemaal

Onze omgang met de schepping vraagt om een ‘ecologische bekering’, waarover we samen in gesprek blijven. 

De Werkgroep Kerken en Landbouw in Fryslân gaat ontmoetingen aan de keukentafel organiseren tussen boeren en burgers.  Dit initiatief kreeg bijval op een minisymposium met boeren, kerkelijk werkers en bestuurders op 7 februari in dorpshuis De Jister in het Friese Nijega. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mgr. Ron van den Hout
Samenleving

Beter geen kerk dan een onherkenbare kerk

Een kerkgebouw heeft geen ‘functie’, maar verwijst naar het hogere. Wat betekent dat voor herbestemming?

De toekomst van onze kerkgebouwen is ongewis. Het is duidelijk dat we ze op termijn niet allemaal kunnen onderhouden en er wordt driftig gezocht naar oplossingen en alternatieven.

 • 2 maanden geleden
 • essay
 • Ron van den Hout
Zingeving

Jezus verbindt het joodse volk en de Kerk

Jezus was een jood: dat besef dringt steeds meer en vaker door tot christenen. De joodse rabbijn Mark Kinzer, zelf een volgeling van Jezus, pleit ervoor om Messiaanse joden een plaats te geven in de Kerk. 

Het is inmiddels wel geaccepteerd dat Jezus een joodse achtergrond heeft en behoort tot het joodse volk. Dit besef is misschien nog niet bij iedereen even goed doorgedrongen, maar het denkproces gaat door.