Zoeken

13 artikelen gevonden voor 'Rien Fraanje'.

 • 5 maanden geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Samenleving

Politieke partijen als onze biografische coach

Een boek over biografische coaching inspireert om vragen te stellen over wie we (willen) zijn als samenleving, ontdekte Rien Fraanje.

Noem het een guilty pleasure, ik bazuin het ook zeker niet rond, maar ik vind het bij tijd en wijle heerlijk om een zelfhulpboek te lezen. Vooral de zomervakantie is een uitgelezen moment om jezelf aan de hand van een psycholoog, filosoof of theoloog een spiegel voor te houden.  

 • 1 maand geleden
 • essay
Zingeving

Hoe tolerant is de samenleving?

Gelovigen moeten zich goed rekenschap geven van het feit dat religie steeds meer in de marge van de samenleving terecht is gekomen. Dat tast hun grondrechten niet aan, maar geeft wel meer verantwoordelijkheid.

Kerkgenootschappen en religies stonden de afgelopen maanden weer volop in de belangstelling, en meestal niet op een positieve manier. Zo was er in oktober veel te doen rond kerken die zich niet wensten te houden aan de voor hen formeel niet geldende norm om op zondag maximaal honderd (en later dertig) mensen tot de zondagse diensten toe te laten.

 • 6 maanden geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Zingeving

Bonhoeffers hoop is geworteld in geloof

De brieven die Dietrich Bonhoeffer vanuit de gevangenis schreef aan familie en vooral zijn goede vriend Eberhard Bethge bleken dit voorjaar een welkome bemoediging in de maanden van quarantaine en lockdown.

75 jaar vrijheid betekent ook de 75e sterfdag van Dietrich Bonhoeffer. De Duitse theoloog en verzetsstrijder werd op 9 april 1945 - drie weken voor de bevrijding - in concentratiekamp Flossenbürg opgehangen vanwege zijn verzet tegen het naziregime. Tijdens zijn gevangenschap van meer dan twee jaar, die aan de executie voorafging, bleef hij met een ongekende discipline en productiviteit lezen, studeren en schrijven.

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Democratie

We ervaren nu: vrijheid is geen doel op zich

Vrijheid lijkt wel ons hoogste goed. Maar hoe belangrijk ook, het is een middel om uit te zoeken welke andere waarden prevaleren en geen doel.

Dat het zorgvuldig en lang voorbereide jaar om 75 jaar vrijheid te vieren door alle beperkende maatregelen in het water valt, is op het eerste gezicht één van de vele kleine drama’s die met deze coronacrisis gepaard gaat.

 • 9 maanden geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Samenleving

Lost in Corontaine

Veel mensen presteren bijna boven hun kunnen tijdens deze crisis. Dan voelt het vreemd dat je eigen bijdrage noodgedwongen beperkt blijft tot binnen blijven en af en toe een handje helpen.

Toen ik op donderdagavond 12 maart de deur van mijn Haagse werkkamer achter me dicht trok was ik - ondanks de eerste verontrustende persconferentie van premier Rutte eerder die middag - nog niet goed doordrongen van de ernst van de situatie.

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Zingeving

Wij mensen kunnen geen Verlosser zijn

Waarom fictieve bekende Nederlanders passen in een Paasroman: ‘Publieke personen zijn in levenden lijve niets minder dan verrijzenissen'.

Toen ik twee jaar geleden de met veel lof ontvangen roman De trooster van Esther Gerritsen las, moest ik als vanzelf terugdenken aan de roman Stille zaterdag van Désanne van Brederode van zeven jaar eerder. De gelijkenissen zijn namelijk opmerkelijk, overigens zonder dat ik wil suggereren dat er sprake is van plagiaat. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
Samenleving

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Een goed debat brengt ons dichter bij de waarheid en kan helpen bij het depolariseren van maatschappelijke tegenstellingen.

Toen ik halverwege de jaren negentig kennismaakte met parlementair debatteren als sport, was net het eerste Paarse kabinet aangetreden. De voormalige tegenpolen PvdA en VVD namen plaats in een kabinet, met D66 als bindmiddel. Dit kabinet stond symbool voor het einde van de ideologische tegenstellingen. De BV Nederland kon ook wel managerial worden bestuurd; de Nederlandse politiek was bevangen door het misverstand dat objectief was vast te stellen welk besluit het beste was voor het land. 

 • 6 maanden geleden
 • essay
Zingeving

‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Christenen laten zich in het publieke debat te veel terugdringen op het terrein van de medisch-ethische kwesties, vindt René Grotenhuis. "Wij hebben over meer maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk perspectief iets relevants te zeggen."

Door de coronacrisis informeren we bij mensen die we spreken altijd eerst hoe het gaat met de gezondheid. Dat leidt bij Grotenhuis meteen tot bespiegelingen over het centrale thema van zijn boek: de relevantie van het christelijk geloof voor de actuele vragen van deze tijd.

 • 11 maanden geleden
 • essay
Zingeving

Psychiaters zijn onze nieuwe voorgangers

Psychiater Dirk de Wachter vertelt in zijn laatste boek een oud verhaal, maar het vindt gretig aftrek. Dat moet kerken aan het denken zetten.

Op verschillende plekken in zijn recente boek De kunst van het ongelukkig zijn houdt Dirk de Wachter zijn lezers voor dat zijn boodschap niet nieuw is. Dat is toch een opmerkelijke relativering. Je schrijft immers een boek als je meent dat je de wereld iets nieuws hebt te vertellen. Bovendien: als je met een verouderde boodschap komt, wil een uitgever je boek niet uitgeven. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Samenleving

‘Onvervulde verlangens binden ons mensen samen’

‘Gevoelens van gemis zijn niet tragisch. Ze maken ons tot mens’, vindt schrijfster Désanne van Brederode.

De gelijkenis tussen hoofdpersoon en schrijfster is in de laatste roman Wonderlamp van Désanne van Brederode onontkoombaar. Het boek verhaalt over een vrouw die met haar jongvolwassen zoon een reis maakt naar Israël, of eigenlijk: de Westelijke Jordaanoever. Ze verblijven in Bethlehem waar ze kennis maken met de Palestijn Aladdin die in Starstreet een eigen winkeltje runt. Hij neemt hen de vakantieweek op sleeptouw en laat hen en passant ook een deel van het beklemmende leven van een Palestijn zien, inclusief de door Israël opgelegde beperkingen in bewegingsruimte. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
Samenleving

'De liberale democratie is bezig zijn eigen graf te graven'

De vrijheid van godsdienst staat onder druk omdat het begrip 'democratie' is veranderd, zegt Hans-Martien ten Napel.

De Leidse staatsrechtjurist Hans-Martien ten Napel maakt zich zorgen over de vrijheid van godsdienst en schreef daarom een boek over de cruciale waarde van dit natuurlijke recht voor het voortbestaan van onze liberale democratie. ,,In de krant kun je elke dag voorbeelden lezen die illustreren dat de vrijheid van godsdienst onder druk staat." 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Samenleving

Noord-Ierse vrede, opnieuw

De Brexit bedreigt de broze vrede in Noord-Ierland.

Om het Noord-Ierse conflict goed te kunnen begrijpen is een les Ierse geschiedenis onontbeerlijk. Die moet beginnen met het wegruimen van een groot misverstand: hoewel steevast wordt gerept van een strijd tussen katholieken en protestanten is geen sprake van een religieus geschil. De Noord-Ierse kwestie draait om de simpele vraag: horen de zes graafschappen in het noordoosten van het Ierse eiland bij Ierland of bij Groot-Brittannië?