Welkom bij Het Goede Leven

Ria Kraa en Ruth Peetoom Welkom bij Het Goede Leven

Het Goede Leven is een nieuw platform voor bezinning en inspiratie.

De EU is geen superstaat, wel een waardengemeenschap

Ria Kraa De EU is geen superstaat, wel een waardengemeenschap

Te midden van een wereld die diffuus is geworden, moet Europa de grenzen van haar mogelijkheden kennen, maar vooral ook haar mogelijkheden zelf. Een grotere mate van eigen soevereiniteit is nodig, zegt voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. Hij spreekt op 28 oktober samen met Mathieu Segers op de bijeenkomst ‘Gemene Zaak? Geld en Europa’ in Den Haag.

Van tunnelvisie naar de menselijke maat

ria kraa Van tunnelvisie naar de menselijke maat

Burgers stonden bepaald niet centraal in het handelen van de Belastingdienst, terwijl dat juist het uitgangspunt moet zijn.

Liever moedig dan ‘slim’ luchtvaartbeleid

Ria Kraa Liever moedig dan ‘slim’ luchtvaartbeleid

Deltaplan is een woord waarin daadkracht en visie huist. Daarvan getuig ook het Deltaplan mobiliteit, waarin 35 organisaties uit de transportsector hun ambities beschrijven voor een uitgebreider, slimmer en schoner vervoer van passagiers en goederen. De luchtvaartsector zou er een voorbeeld aan moeten nemen. Onveranderlijk blijft groei van het aantal vluchten hier het adagium en dat is ook nog steeds het overheidsbeleid.

Aanstekelijk ondernemerschap

Ria Kraa Aanstekelijk ondernemerschap

Negen miljard mensen telt de aarde over een jaar of dertig; een omineuze groei, gezien de belabberde voedselvoorziening op wereldschaal. Meer dan achthonderd miljoen mensen lijden honger, twee miljard mensen krijgen te weinig vitamines en mineralen. Een kwart tot een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild.  

Abraham Kuyper heeft ons nog steeds iets te zeggen

Trudy Oldenhuis Abraham Kuyper heeft ons nog steeds iets te zeggen

Religie was een centraal begrip in het denken van Abraham Kuyper