Rutte had beter moeten opletten toen de koning op vakantie ging

Rein Jan Hoekstra Rutte had beter moeten opletten toen de koning op vakantie ging

Waarom heeft niemand premier Rutte gewaarschuwd toen de koning op vakantie ging? Misschien is er, na tien jaar intensief premierschap, sprake van metaalmoeheid.

Aangifte? Investeer liever in de Belastingdienst

Rein Jan Hoekstra Aangifte? Investeer liever in de Belastingdienst

De aangifte tegen de Belastingdienst is de uitkomst van langdurige bezuinigingen op de publieke diensten. En dat zijn politieke besluiten geweest.

De democratische rechtsstaat in crisistijd

Rein Jan Hoekstra De democratische rechtsstaat in crisistijd

Er zijn basisprincipes van de democratische rechtsstaat die ten allen tijde gelden. Juist die basisprincipes staan door de coronacrisis onder druk.

Scheiding der machten en de Urgenda-zaak

Rein Jan Hoekstra Scheiding der machten en de Urgenda-zaak

De Hoge Raad vindt dat de Staat zich gebonden heeft aan 25 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2020. De regering en Staten-Generaal wordt daarmee een te bereiken doel opgelegd.

Een nieuwe rol voor de Grondwet

Rein Jan Hoekstra Een nieuwe rol voor de Grondwet

De Grondwet is nauwelijks meer een verbindend instrument in de samenleving. Dat kan ook anders.