Zoeken

14 artikelen gevonden voor 'Radboud Universiteit'.

 • 8 maanden geleden
 • interview
 • Trudy Oldenhuis
Zingeving

Niet meer ‘katholiek’ zijn is ook een kans

Sinds de oprichting in 1923 is de Radboud Universiteit in Nijmegen een katholieke universiteit. Maar dat verandert op 15 november, want dan trekt de Nederlandse bisschoppenconferentie het predicaat ‘katholiek’ in.

Hij noemt zichzelf met enige zelfspot een ‘ogenschijnlijk tragisch figuur’: Jurijn Timon de Vos, 25 jaar, en promovendus bij de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Want hij doet zijn promotieonderzoek naar het ‘katholieke zelfverstaan’ (“Ja, eigenlijk een germanisme”) van de universiteit, oftewel de katholieke identiteit. 

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Jos van Gennip
Samenleving

Radboud Universiteit, wat nu?

Het kerkelijk toezicht op de Radboud Universiteit in Nijmegen is door de rechter drastisch ingeperkt. Wat zijn daarvan de gevolgen?  

Door de jaren heen is de verhouding tussen het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en haar ‘eigenaar’ de Bisschoppenconferentie verziekt. Twistpunt was onder meer de vraag of de Bisschoppenconferentie de benoeming van nieuwe bestuursleden van de SKU mag tegenhouden. Deze bestuursleden fungeren als raad van toezicht van de Radboud Universiteit. 

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

In de spagaatstand op de academie

Steeds meer studenten en steeds minder geld. Dat gaat een keer fout, maar wanneer? Overleeft de universiteit de coronacrisis, of blijkt hij de druppel die de emmer doet overlopen?

Tijdens de introductie van dit academisch jaar, die dit jaar grotendeels beperkt was tot informatieve bijeenkomsten, uitte een alumnus van de studie Geschiedenis aan de Radboud Universiteit zijn verbazing. Het docentenkorps was, sinds zijn afstuderen bijna tien jaar geleden, grotendeels nieuw. Wel herkende hij de stijl en spirit van de master. Dat dan weer wel.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Uit liefde voor de boekhandel

Na de rellen tegen de avondklok ontstonden overal spontane tegenreacties. Gelukkig hoef je niet te wachten op rellen om iets positiefs te doen. Word bijvoorbeeld fietskoerier van je plaatselijke boekhandel.

De afgelopen weken moesten we leven met een avondklok. Hoe ongekend dit is voor een democratisch land in vredestijd, is veelvuldig onderstreept. Voor de naoorlogse periode schiet mij - historicus van beroep - alleen een plaatselijke avondklok te binnen voor de regio die getroffen was door de watersnoodramp in 1953. Die beperking was met name ingesteld om plundering van verlaten huizen tegen te gaan.

 • 11 maanden geleden
 • interview
 • Trudy Oldenhuis
Zingeving

We hebben een andere kijk nodig op ouder worden

Hoe gaan ouderen om met hun naderende levenseinde en welke rol speelt religie daarin? Die vragen stonden centraal in het onderzoek van Nienke Fortuin (44), die daarop deze week promoveerde aan de Radboud Universiteit.

Promoveren op een onderzoek naar omgang met de dood: het lag heel lang niet voor de hand bij Nienke Fortuin. Ze had aardwetenschappen gestudeerd en werkte jaren als geohydroloog. “Toch had ik al lang het idee dat ik iets met zingeving of theologie wilde doen. Maar hoe gaat dat? Je denkt: dat doe ik óóit nog eens, en zo kwam het er een hele tijd niet van.”

 • 9 maanden geleden
 • essay
 • Lodewijk Born
Samenleving

Terug in Zuid-Sudan om mensen in nood te helpen

Diana (32) en Coen Gorter (34) kwamen onlangs in Zuid-Sudan aan, waar ze van 2015 tot 2017 ook al actief waren. Ze werken voor Medair, een christelijk geïnspireerde noodhulporganisatie.

Medair is een noodhulporganisatie die het lijden op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld probeert te verlichten. “Deze missie spreekt ons erg aan. Wij geloven dat het belangrijk is om dat wat we hebben, onze talenten en energie, in te zetten voor anderen. Hierin worden wij gedreven door de liefde van Jezus, die ons liet zien dat liefde betekent dat we vol overgave zorgdragen voor mensen om ons heen”, vertelt Diana.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Christenen stemmen niet alleen op christelijke partijen

Ooit was het ondenkbaar dat een christen op een niet-christelijke partij zou stemmen. Maar steeds meer christenen voelen zich prima op hun plek bij een aprtij zonder c erin.

Gisteravond organiseerde het Nederlands Dagblad (ND) een verkiezingsdebat. De lijsttrekkers van de christelijke partijen, Wopke Hoekstra, Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij, kruisten de degens. In 1994 organiseerde het ND dit debat voor het eerst. Een leuke traditie, die echter aan verandering toe is.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Idealen vergaan niet

Er komen niet alleen nieuwe politieke partijen bij, ze fuseren ook. De PPR bijvoorbeeld ging op in GroenLinks. Die partij zou er goed aan doen nog eens naar de oude idealen van deze partij te kijken. Ter inspiratie.

Eind vorig jaar bestond GroenLinks dertig jaar. Deze partij ontstond doordat in 1990 vier kleine linkse partijen met elkaar samengingen: de Communistische Partij Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Evangelische Volkspartij (EVP) en de Politieke Partij Radikalen (PPR).

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Zingeving

Refo’s: de wet van de toenemende afstand

Iedereen kent reformatorische christenen, maar alleen van ver weg. Daarom komen ze vaak zo ongenuanceerd in het nieuws. Maar een historicus is verplicht het eerlijke verhaal te vertellen. Van dichtbij, en toch op afstand.

De reformatorische wereld kan zich eens in de zoveel tijd verheugen in de belangstelling van de natie. Vorig jaar was het de Nashvilleverklaring, onlangs de uitgangspunten van reformatorische scholen.

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Leve de middeleeuwen!

Achterhaalde ideeen worden al snel verbonden aan de middeleeuwen. Maar zo beroerd waren die duizend jaar nou ook weer niet. Neem alleen al die prachtige kathedralen. Is de Notre Dame niet het hart van de Europese cultuur?

Medio oktober blikte Samuel Lee, voorganger in een Amsterdamse Pinksterkerk, in dagblad Trouw terug op zijn jaar als Theoloog des Vaderlands. Hij was met veel verschillende mensen in contact gekomen en had zich de blaren op de tong gepraat.

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Objectiviteit als journalistiek mantra

‘NRC Handelsblad’ is kritisch, objectief, fair en betrouwbaar, staat in de jubileumeditie van de krant. Maar bestaat objectiviteit wel, en hoe zit het dan met andere kranten?

Begin deze maand vierde NRC Handelsblad het vijftigjarige bestaan. In 1970 fuseerden twee negentiende-eeuwse liberale dagbladen: het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. NRC Handelsblad presenteert zich expliciet als vertegenwoordiger van deze liberale traditie, blijkt uit de jubileumeditie.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

De vervuiler betaalt. Prima, maar die moet het dan wel kunnen

Klimaatonderzoeker Heleen de Coninck werd geëerd om haar heldere analyses over de opwarming van de aarde. Nog steeds vindt ze dat de doelen niet worden gehaald als er niet meer gebeurt. Maar met alleen makkelijke praatjes kom je er niet.

Een belangrijke kreet die in Nederland te horen is, is dat de ‘vervuiler moet betalen’ als het gaat om het halen van de internationale klimaatdoelstellingen. En in ons land is de grootste vervuiler de zware industrie.

 • 5 maanden geleden
 • essay
 • Hans-Martien ten Napel, Sophie van Bijsterveld
Democratie

Tocqueville en de moderne democratie

Democratieën staan wereldwijd onder druk, ook in Europa. Hoe zit het eigenlijk met de verhouding tussen democratie en rechtsstaat? Alexis de Tocqueville kan helpen met het beantwoorden van deze vraag.

De democratische rechtsstaat is geen rustig bezit. Ergens wisten wij dat natuurlijk al wel. Een terugblik op de twintigste eeuw kan Europeanen in ieder geval geen gerust gevoel geven over de stabiliteit van deze vorm van staatsinrichting.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Sophie van Bijsterveld
Samenleving

Geliefd en verafschuwd: instituties

Een samenleving kan niet zonder instituties. Nederlanders houden ervan én wantrouwen ze.

Zonder een organisatievorm gaat het niet, of het nu om de overheid gaat, om bedrijven of om maatschappelijke instellingen. Instituties staan borg voor een zekere bestendigheid. Zij reiken basispatronen aan voor onderlinge verhoudingen en maken deelname aan het openbare leven mogelijk. Om iets duurzaams tot stand te brengen dat boven de toevallig betrokken personen uitstijgt, zijn instituties nodig.