Zoeken

32 artikelen gevonden voor 'Raad van Kerken in Nederland'.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Teun-Jan Tabak
Zingeving

Vrijheid in een klein kerkgenootschap

Aan hartstocht geen gebrek bij de Vrije Evangelische Gemeente in Wormerveer.

In het zestig jaar oude kerkje van de Vrije Evangelische Gemeente van Wormerveer maken kerkgangers zich op voor de kerkdienst, die vandaag ook wordt bezocht door ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, op haar rondgang langs lidkerken.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Teun-Jan Tabak
Zingeving

Kerkleden met eigen verantwoordelijkheid

Op kennismakingsbezoek bij de lidkerken van de Raad van Kerken: de Nieuw-Apostolische Kerk.

In de pelgrimage ter kennismaking langs de lidkerken van de Raad bezoekt algemeen secretaris ds. Christien Crouwel op een woensdagavond de Nieuw-Apostolische Kerk. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Teun-Jan Tabak
Samenleving

Leger des Heils: bidden en werken

Het Leger des Heils staat mensen bij die het minder hebben. En alles wat ze doen wordt gedragen door gebed.

In haar pelgrimstocht langs de kerken die de Raad van Kerken vormen, belandt algemeen secretaris ds. Christien Crouwel op één van de laatste dagen van de zomer bij het Leger des Heils in Apeldoorn. Aan het Hofveld heeft het Korps Apeldoorn een multifunctioneel gebouw waar het om 10 uur op deze doordeweekse dag al een drukte van belang is. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Teun-Jan Tabak
Zingeving

Syrisch-orthodox: meer mystiek dan dogma's

In de Syrisch-Orthodoxe Kerk speelt het hart een grotere rol dan het verstand.

De sfeer is eerbiedig, maar ook los. In de St. Jacob van Sarug-kerk in Enschede zijn deze zondagmiddag honderden parochianen van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland verzameld.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Teun-Jan Tabak
Zingeving

'We zijn allemaal zinzoekers'

Christien Crouwel van de Raad van kerken bezocht de Vrijzinnigen Nederland. ,,Jezus is voor ons een voorbeeldmens."

,,Wij zijn niet ontstaan uit kerkdiensten, maar uit lezingen. De Bijbel is voor ons belangrijk, maar we nemen hem niet letterlijk, en Jezus is voor ons een voorbeeldmens.” In het gesprek met algemeen secretaris Christien Crouwel van de Raad van Kerken wordt direct de toon gezet. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Christien Crouwel
Zingeving

De tuin van de spirituele oecumene is kwetsbaar

Een oecumenisch boek uit reformatorische hoek dreigt te sneuvelen door genderongelijkheid. Wat is wijsheid?

Wie een tuin heeft en daarin af en toe tuiniert weet het uit eigen ervaring: door de ene plant ruimte te geven, ontneem je die weer aan andere planten. Het zoeken naar een goede balans is nog een hele kunst. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Lodewijk Born en Jan Auke Brink
Zingeving

Kerst is een kans

Christien Crouwel: ,,Kerken hebben het verhaal van de hoop." Ook in tijden van religieus analfabetisme.

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus - dat weten de meeste Nederlanders nog wel. Maar verder is de kennis over het bekendste christelijke feest beperkt. Toch zitten de kerken tijdens de kerstdagen voller dan op andere momenten. Wat trekt mensen op die dagen? En slagen de kerken er nog wel voldoende in mensen te bereiken met het evangelie? Christien Crouwel (54), sinds dit jaar algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, reflecteert op deze vragen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Teun-Jan Tabak
Zingeving

Olie die het hart raakt

Vertegenwoordigers van meerdere kerken komen samen bij een dienst in de Oud-Katholieke Kerk.

De Oud-Katholieke Kathedrale Kerk van St Gertrudis in Utrecht is afgeladen met vertegenwoordigers van parochies die deze avond oliën komen halen, maar ook met een flink aantal protestantse dominees en afgevaardigden van kerkenraden die ook voor de heilige olie komen. Maar voordat de oliën gereed zijn om verdeeld te worden over de parochie- en gemeentevertegenwoordigers, is er eerst de viering. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Het leven vernieuwen? De keus is aan ons

De wereldwijde pandemie dwingt ook christenen om elke dag keuzes te maken. Wat voor samenleving willen we zijn? Die keuze maken christenen als individuen, maar ook als leden van een internationale geloofsgemeenschap.

Zeggen dat de Covid-19-pandemie ons in alle facetten van ons leven raakt, is natuurlijk een open deur. We merken het iedere dag en overal: thuis, op straat, in ons werk en vrije tijd.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Samenleving

Ontstond in de Bethelkapel in Den Haag de kerk van de toekomst?

Het maandenlange kerkasiel in de Haagse Bethelkapel veranderde wellicht ook de rol van de kerk in onze samenleving.

Wat was de betekenis van het kerkasiel in de Bethelkapel, in de laatste maanden van 2018 en de eerste maand van 2019? En wat kan de kerk leren van die opmerkelijke maanden? Die vragen staan centraal in het boek Dat wonderlijke kerkasiel.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Lodewijk Born
Zingeving

Nationaal Gebed op woensdag 18 maart

Komende woensdag is er een Dag van Nationaal Gebed, niet met fysieke samenkomsten maar via internet en sociale media.

Het is voor het eerst dat een dergelijk landelijk gebedsinitiatief wordt gehouden in ons land, in het kader van de coronacrisis. ‘Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus', schrijven de initiatiefnemers de ChristenUnie, de Evangelische Omroep, Raad van Kerken in Nederland, MissieNederland en Groot Nieuws Radio.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Berber Bijma
Samenleving

‘Onderwijs moet zélf vrijheid nemen’

Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Maar dan moeten scholen er wel gebruik van maken, vindt Erik Borgman.

Erik Borgman, hoogleraar theologie in Tilburg en lekendominicaan, sprak tijdens de Goede Leven-lezing op donderdag 14 november 2019 in Zwolle over de vrijheid van onderwijs. Zijn pleidooi dat scholen en leerkrachten met meer zelfvertrouwen de ruimte moeten nemen die de vrijheid van onderwijs biedt, vond veel gehoor onder zijn publiek.

 • 2 jaren geleden
 • essay
Samenleving

Syrsiche christenen: Liever de kerk herstellen dan een huis herbouwen

Rob van Ooijen ging in mei 2019 namens Kerk in Actie naar Syrië om de toestand van de kerken in ogenschouw te nemen. Wat hij zag, emotioneerde hem, maar er is ook hoop, want de Syrische christenen verlangen vurig naar de herbouw van hun land.

“Het beeld in Nederland is dat Syrië in puin ligt en iedereen elkaar vermoordt,” zegt Rob van Ooijen. “Toen ik vanuit Beiroet Syrië inreed met de auto, samen met een vertegenwoordiger van de Raad van Kerken in het Midden-Oosten, zagen we een prachtig groen landschap in de lente. Damascus is een heel mooie stad, met oude poorten, muren en markten.”

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Chris van Dam
Column

De zondagse preek en het dagelijkse leven sluiten soms wonderwel aan

Just in time. Zo kun je een zondagse preek ervaren. Of het tot een verbinding komt tussen de voorganger en de kerkganger is van vele factoren afhankelijk, maar soms matcht dat ongelooflijk goed en op het juiste moment.

Onlangs shopte ik op een zondagochtend langs het virtuele aanbod van de Nederlandse kerken en bleef ik hangen bij een dienst uit de Domkerk in Utrecht. Het decor - de Domkerk - zag er op beeld mooi uit, de zang was buitengewoon mooi, de cameravoering professioneel. Maar goed, dat wilde nog niet zeggen dat de preek óók bij mij binnen zou komen. Ik keek het even aan. Letterlijk.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Bob van Dillen
Samenleving

Venezolanen aan de rand van Nederland

Aan de rand van ons eigen koninkrijk worden mensenrechten geschonden. De Nederlandse regering kijkt weg.

De Venezolaanse crisis en haar gevolgen voor de regio lijken voor veel Nederlanders en de media op grote afstand plaats te vinden. Toch is Venezuela ons grootste buurland, gelegen net ten zuiden van de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, oftewel de ABC-eilanden. En deze eilanden behoren tot het Nederlands Koninkrijk.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dave Ensberg
Samenleving

Religie en democratie gaan goed samen

Geen koudwatervrees voor de invloed van religieuze leiders! In Suriname hebben zij een positieve invloed op de democratie. 

De scheiding tussen kerk en staat is vooral institutioneel en formeel van aard, maar informeel juich ik een verbinding tussen religieus leiderschap en politiek leiderschap juist van harte toe. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Rein Jan Hoekstra
Democratie

Scheiding der machten en de Urgenda-zaak

De Hoge Raad vindt dat de Staat zich gebonden heeft aan 25 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2020. De regering en Staten-Generaal wordt daarmee een te bereiken doel opgelegd.

Onze democratische rechtsstaat is gebaseerd op een aantal beginselen, zoals de scheiding van kerk en staat en de machtenscheiding. Beide beginselen zijn pas na een lange voorgeschiedenis geaccepteerd als gegeven in onze constitutionele rechtsorde. Maar het publieke en politieke debat over deze beginselen laat te wensen over. De uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak zou aanleiding moeten zijn voor discussie over dit thema. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Biblebelt-watching

'Bij ons in de Biblebelt' is geschikt voor zowel een vluchtige blik als een diepgaande beschouwing.

Ze gingen niet over één nacht ijs, de organisatoren van de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt, in Museum Catharijneconvent. Ze raadpleegden verschillende deskundigen en brachten een bezoek aan de redactie van het Reformatorisch Dagblad (RD). Dat was verstandig, omdat je door alle religieuze verschillen al gauw de plank misslaat. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Charlotte Ariese-van Putten
Samenleving

Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Negeren van de rol van religie in een samenleving verhindert duurzame ontwikkeling. 

Het grote belang van religie in ontwikkelingssamenwerking is lang niet iedereen duidelijk. Sterker nog, veel Nederlandse ambtenaren en diplomaten vinden religie een privézaak, meer niet. Hun enige focus ligt op vrijheid van godsdienst. Maar met die visie laat je in veel landen heel veel kansen liggen. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Marc Wortmann
Samenleving

Goede doelen binden de kat de bel aan

Filantropische organisaties brengen de samenleving in beweging. Dat is nog eens een mooi carrièreperspectief.

Het werken met vrijwilligers is een essentieel onderdeel van het werk bij een goededoelenorganisatie, of het nu het Rode Kruis is, de Zonnebloem of een gezondheidsorganisatie. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ineke Evink
Column

Veiligheid voor alles

Gezond oud worden lijkt een doel op zich geworden. We willen zo graag oud worden dat we bang zijn om te leven.

Het mag een wonder heten dat ik mijn bijna zestigjarige bestaan vrijwel ongeschonden ben doorgekomen. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Hanneke Gelderblom-Lankhout
Column

De ene annexatie is blijkbaar de andere niet

Niet alle nieuws krijgt evenveel ruimte. Soms is dat een beetje vreemd, zoals bij de annexatieplannen van Netanyahu en die van Nepal en India. Het eerste conflict krijgt royaal aandacht, het tweede bijna niets. Waarom eigenlijk?

Op 18 juni hoorde ik op het radiojournaal een kort bericht. Het onderwerp was annexatie. De senaat in Nepal had besloten de kaart goed te keuren waarbij vierhonderd vierkante kilometer definitief tot Nepalees grondgebied werd verklaard.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Hanneke Gelderblom-Lankhout
Column

Het nieuwe normaal, ook een nieuwe moraal?

De huidige crisis geeft een mooie gelegenheid de balans tussen het eigen belang en dat van de gemeenschap opnieuw af te wegen. En dat gaat verder dan het wel of niet opvolgen van afgekondigde maatregelen.

Vandaag is het ruim twee maanden geleden dat de eerste alarmberichten over een nieuw zeer dodelijk virus ons bereikten. Intussen bevindt de hele wereld zich in een situatie die een jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Hugo de Jonge
Samenleving

Niemand wordt groter door op een ander te gaan staan

Het gebrek aan verbondenheid is dé sociale kwestie van deze tijd, vindt minister Hugo de Jonge.  

De ‘sociale quaestie’ – dat was het thema van het eerste Christelijk Sociaal Congres – waar de grote Abraham Kuyper een rede van zo’n 3,5 uur hield.  Dat was aan het eind van de negentiende eeuw. Volgens Kuyper was toen het fundament van de samenleving in het geding. Het was volgens hem tijd om op te staan tegen de schrijnende armoede en uitbuiting die door de liberale orde tijdens de industriële revolutie was ontstaan. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Paul van Seters
Democratie

Het CDA worstelt met zijn nieuwe toekomstperspectief

Het CDA-rapport Zij aan zij gaf aanleiding tot een potje vrij worstelen bij de achterban van het CDA. 

Op 7 november vorig jaar heeft het CDA onder de titel Zij aan zij een rapport gepubliceerd met een toekomstperspectief voor Nederland in 2030, mede als aanloop naar het volgende verkiezingsprogramma. De agrarische achterban van het CDA stond op de achterste benen.