Zoeken

121 artikelen gevonden voor 'Protestantse Kerk'.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Samenleving

Kerk: wees eerlijk online

De Anglicaanse kerk wil sociale media 'een positieve plek maken'. De PKN heeft geen vergelijkbare plannen, tot spijt van sommige predikanten.

In Engeland roept de Anglicaanse Kerk individuele christenen en kerken op om ‘sociale media en het internet tot een positieve plek te maken’. De kerk heeft richtlijnen opgesteld die particulieren en organisaties kunnen ondertekenen. Ondertekenaar beloven vriendelijk en open in taalgebruik te zijn, de waarheid te spreken, anderen te inspireren, saamhorigheid in het oog te houden en kwetsbaren te beschermen.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • René de Reuver
Samenleving

Gekaapt christendom

We moeten de joods-christelijke waarden koesteren en bewaken, zo klinkt het steeds vaker in ons land.

De enorme instroom van mensen uit allerlei andere culturen en met heel diverse achtergronden is een grote bedreiging van onze waarden, denken velen. Op z’n minst is dit een opmerkelijk geluid. Niet zo lang geleden becijferde het SCP dat de ontkerkelijking in Nederland nog steeds doorgaat. Christenen behoren tot een minderheid. Als er de laatste jaren niet zo’n kleine miljoen ‘migrantenchristenen’ bij gekomen zouden zijn, hadden de cijfers er nog veel negatiever uitzien.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • René Kil
Samenleving

Op reis met de ‘godsdiensten van het boek’

Utrechtse joden, christenen en moslims reisden samen naar Marokko.

Al zo’n veertien jaar bestaan er in Utrecht goede contacten tussen de Omar Al Faroukmoskee en de Remonstrantse Gemeente Utrecht. Afgelopen september was er een trialoogreis naar Marokko: met christenen, joden en moslims. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Samenleving

Democratie: straat tegenover staat?

Over de hele wereld zijn protesten losgebarsten. Gemene deler is de groeiende ongelijkheid.

Over de hele wereld is onvrede met de bestaande politiek-maatschappelijke verhoudingen luid en duidelijk aanwezig, en daarmee is een nieuw tijdperk ingeluid. Een tijdperk van mondiale onvrede waarin protestbewegingen elkaars symbolen, liederen en tactieken overnemen en delen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Mgr. Ron van den Hout
Samenleving

Beter geen kerk dan een onherkenbare kerk

Een kerkgebouw heeft geen ‘functie’, maar verwijst naar het hogere. Wat betekent dat voor herbestemming?

De toekomst van onze kerkgebouwen is ongewis. Het is duidelijk dat we ze op termijn niet allemaal kunnen onderhouden en er wordt driftig gezocht naar oplossingen en alternatieven.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Rob den Boer
Samenleving

Lieverlede helpt met je levensreis

Steeds meer mensen vinden het fijn af en toe naar een klooster te gaan om bij te komen. Een meer diepgaande manier om je te bezinnen is Lieverlede, van de Franciscaanse Beweging. 'Ik heb nog nooit meegemaakt dat het volgen van Lieverlede niets opleverde.’

Lieverlede is een bezinningsjaar van vijf weekenden vanuit de oecumenische Franciscaanse Beweging, voor mensen die zich willen bezinnen op leven en geloof in de ambiance van een klooster. 

 • 2 jaren geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Samenleving

Gegijzeld geloof

Christenen moeten hun geloof niet laten gijzelen voor politieke doeleinden. Onderling gesprek is daarvoor broodnodig. 

Alle alarm - of juist berusting - over de doorgaande ontkerkelijking hier in Nederland ten spijt, christenen en kerken hebben wel degelijk een rol te spelen in het publieke debat. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Eigenheid en eigenwijsheid op krantenpapier

Drie kleine christelijke kranten kent Nederland. Waar komen ze vandaan en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

Tot op de dag van vandaag hebben we drie relatief kleine christelijke kranten in Nederland. Historicus Christoph van den Belt vraagt zich af: waar komen ze vandaag en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Jan Eerbeek
Samenleving

Justitiepastoraat verbindt gedetineerden met de samenleving

Het justitiepastoraat, dat in 2019 zeventig jaar bestaat, verzorgt onder andere diensten in de gevangenis. Maar ook na de gevangenis blijft ondersteuning nodig.

In het najaar van 2019 vierden het rooms-katholiek en het protestants justitiepastoraat hun 70-jarig jubileum. Deze vorm van pastoraat ontstond na de Tweede Wereldoorlog voor mensen die met de Duitse bezetter hadden samengewerkt. In de afgelopen zeventig jaar heeft het justitiepastoraat zich ambtelijk en professioneel ontwikkeld met een groot bereik onder de gedetineerden en inmiddels ook ex-gedetineerden. Waarin zit de maatschappelijke betekenis van het justitiepastoraat?

 • 2 jaren geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Hier was God

Wat moet je met al die kerkgebouwen die niet meer worden gebruikt? Herbestemmen of afbreken? Liever het laatste.

Afgelopen winter sprak ik een jonge vrouw uit Gouda. Zij vertelde van een kerkgebouw waarin een ondernemer een ijsbaan exploiteerde. 

 • 2 jaren geleden
 • interview
 • Ineke Evink
Samenleving

Voorlezen brengt een verhaal tot leven

Goed voorlezen kan een extra dimensie geven aan een verhaal. Het komt ervan tot leven. Dan nog goede muziek erbij, en de film in je hoofd gaat vanzelf draaien. Het Bijbelverhaal van Jozef werd zo op 19 juni voorgelezen in de Martinikerk in Groningen. 

Om sterke verhalen te vertellen, hoef je niet ver van huis. De Bijbel staat er vol mee, dat weten kinderbijbelschrijvers ook. Maar zelfs wie die verhalen al van kinds af heeft gehoord, kan er steeds weer van alles in ontdekken. En een andere vormgeving dan gewoonlijk doet ook wonderen. Een bekend Bijbelverhaal omlijsten met muziek bijvoorbeeld, daar wordt het nog krachtiger en indringender van. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt en Koos-jan de Jager
Samenleving

Opheusdener ambtenaren: meer kennis en begrip van religie

Het kan lastig zijn voor ambtenaren om burgers voor wie religie heel belangrijk is, goed te begrijpen en van dienst te zijn. En wat doe je dan? Dan vraag je twee promovendi van de Vrije Universiteit voor een workshop.

Voor religiehistorici is de Nederlandse Biblebelt, een gebied waar relatief veel orthodoxe protestanten wonen, een fascinerend fenomeen. Het roept vragen op naar de oorsprong, ontwikkeling en (inter)nationale relaties van deze gemeenschap. Het zijn vragen waarover je eindeloos kunt filosoferen. Maar aan een ambtenaar van zo’n Biblebeltgemeente dringt zich eerder een praktische vraag op: Hoe betrek ik de relatief gesloten geloofsgemeenschappen bij het gemeentelijke beleid? 

 • 2 jaren geleden
 • column
 • Evert Jan Veldman
Column

Hondenpastoraat

Honden zijn goed voor je, ze halen je uit je bubbel.

Er gaat een wereld voor mij open. Dankzij mijn hond. Ik hoef er geen verre reis voor te maken. Of van baan te veranderen. Het wordt mij in de schoot geworpen tijdens het meest alledaagse rondje met de hond. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Jan Eerbeek
Samenleving

De samenleving helpt mensen die zichzelf niet redden

Zelfredzaamheid is een groot goed. Maar waar kunnen mensen terecht die zich niet kunnen redden ? 

Hulpverleners kunnen het niet meer bolwerken, de samenleving is aan zet. Met het project My Home werken overheid en kerken samen om te zorgen voor mensen die het anders niet meer kunnen bijbenen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Bob van Dillen
Samenleving

Venezolanen aan de rand van Nederland

Aan de rand van ons eigen koninkrijk worden mensenrechten geschonden. De Nederlandse regering kijkt weg.

De Venezolaanse crisis en haar gevolgen voor de regio lijken voor veel Nederlanders en de media op grote afstand plaats te vinden. Toch is Venezuela ons grootste buurland, gelegen net ten zuiden van de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, oftewel de ABC-eilanden. En deze eilanden behoren tot het Nederlands Koninkrijk.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Biblebelt-watching

'Bij ons in de Biblebelt' is geschikt voor zowel een vluchtige blik als een diepgaande beschouwing.

Ze gingen niet over één nacht ijs, de organisatoren van de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt, in Museum Catharijneconvent. Ze raadpleegden verschillende deskundigen en brachten een bezoek aan de redactie van het Reformatorisch Dagblad (RD). Dat was verstandig, omdat je door alle religieuze verschillen al gauw de plank misslaat. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Wybe Fraanje
Zingeving

Protestantse reserves

Als nuchtere, bovenrivierse Nederlander ervaar ik protestantse reserves bij de rijke rooms-katholieke kathedralen. Terecht?

Adembenemend, die enorme bouwwerken met hypergedetailleerde ornamenten, propvol prachtige sculpturen en (brand) schilderkunst. Neem de kathedraal van Bourges, gewijd aan Saint Etienne, een verkoelende oase van sacrale stilte in de verzengende midden-Franse hittegolf.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Teun-Jan Tabak
Zingeving

Olie die het hart raakt

Vertegenwoordigers van meerdere kerken komen samen bij een dienst in de Oud-Katholieke Kerk.

De Oud-Katholieke Kathedrale Kerk van St Gertrudis in Utrecht is afgeladen met vertegenwoordigers van parochies die deze avond oliën komen halen, maar ook met een flink aantal protestantse dominees en afgevaardigden van kerkenraden die ook voor de heilige olie komen. Maar voordat de oliën gereed zijn om verdeeld te worden over de parochie- en gemeentevertegenwoordigers, is er eerst de viering. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
Zingeving

Theoloog is geen negen tot vijf baantje

Rik Zweers (29) was de eerste Jonge Theoloog des Vaderlands. Zaterdag wordt zijn opvolger bekendgemaakt. 

,,Ik was er vorig jaar niet op voorbereid dat ik zou worden uitgeroepen tot Jonge Theoloog des Vaderlands. Ik had ook geen idee wat het zou betekenen”, kijkt Zweers terug op zijn uitverkiezing tijdens de Nacht van de Theologie 2018. ,,In eerste instantie heeft het me vooral veel publiciteit opgeleverd. Ik werd bijvoorbeeld voor veel interviews gevraagd. Het is een fantastisch podium waar je dan op komt, je kunt opeens overal over je ideeën vertellen. Ik ben ook gevraagd om lezingen te geven. De ene week stond ik voor een zaal met dertig tot veertig mensen van gemiddeld zeventig jaar oud, de volgende week sprak ik voor een grote groep jongeren van nog geen twintig jaar.”

 • 2 jaren geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Niet zeuren maar zaaien

Is de preek niet volledig uit de tijd? Nee, evenmin als het gevoel voor het transcendente. Kijk maar naar een voetbalwedstrijd met VAR.

In september was ik in Amersfoort op een preekfestival. Een opmerkelijk gebeuren omdat nogal wat deskundigen beweren dat de preek als middel om de aanwezigheid van God te laten gebeuren totaal onbruikbaar is. Wie wil er nog een preek horen?

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

Zorg behoeft waardigheid en solidariteit

Nederland behoort in verschillende lijstjes tot de landen die de beste zorg ter wereld hebben. Toch wordt er veel geklaagd.

GeworteldZowel zorggebruikers als zorgverleners klagen over de zorg. Ook de overheid klaagt over de almaar stijgende zorgkosten die we met elkaar moeten opbrengen. Intussen vormt het personeelsgebrek een bedreiging. Bij het nadenken over de toekomst van de zorg is het goed om te bekijken wat de christelijk-sociale traditie kan bieden.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Hugo de Jonge
Samenleving

Niemand wordt groter door op een ander te gaan staan

Het gebrek aan verbondenheid is dé sociale kwestie van deze tijd, vindt minister Hugo de Jonge.  

De ‘sociale quaestie’ – dat was het thema van het eerste Christelijk Sociaal Congres – waar de grote Abraham Kuyper een rede van zo’n 3,5 uur hield.  Dat was aan het eind van de negentiende eeuw. Volgens Kuyper was toen het fundament van de samenleving in het geding. Het was volgens hem tijd om op te staan tegen de schrijnende armoede en uitbuiting die door de liberale orde tijdens de industriële revolutie was ontstaan. 

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Lodewijk Born
Zingeving

Waarom de kerk popmuziek kan omarmen

In menige kerk krijgt popmuziek een plek in de vieringen. Muziek van U2 of Bob Dylan, maar ook van andere artiesten tijdens de populaire Top 2000-diensten. Nu is er een boek over dat fenomeen.

Popdominees Jan Andries de Boer, Piet van Die en Fred Omvlee werken al jarenlang met popmuziek in de kerk. Jan Andries de Boer organiseert rockdiensten rond U2 en Bløf, Piet van Die rond Johnny Cash en Fred Omvlee rond Elvis Presley en de Top 2000.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Zingeving

Moet een predikant de Bijbel in de grondtaal kunnen lezen?

Moet je als predikant Grieks en Hebreeuws kunnen lezen? Uiteraard, vindt de een. Goede vertalingen genoeg, stelt de ander.

Ad van Nieuwpoort en Jan Offringa gingen aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam met elkaar in debat over de vraag: ‘Waarom in hemelsnaam moet een predikant Hebreeuws en Grieks kunnen lezen?’ In dit artikel lichten ze hun standpunt toe.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Berber Bijma
Samenleving

‘Onderwijs moet zélf vrijheid nemen’

Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Maar dan moeten scholen er wel gebruik van maken, vindt Erik Borgman.

Erik Borgman, hoogleraar theologie in Tilburg en lekendominicaan, sprak tijdens de Goede Leven-lezing op donderdag 14 november 2019 in Zwolle over de vrijheid van onderwijs. Zijn pleidooi dat scholen en leerkrachten met meer zelfvertrouwen de ruimte moeten nemen die de vrijheid van onderwijs biedt, vond veel gehoor onder zijn publiek.