Zoeken

110 artikelen gevonden voor 'Protestantse Kerk'.

 • 2 maanden geleden
 • interview
 • Jan Auke Brink
Samenleving

Antisemitisme zat ook in de kerk

Op de herdenking van de Kristallnacht spreekt René de Reuver zondag namens de PKN een schuldbelijdenis uit, omdat de kerk heeft bijgedragen aan een klimaat van antisemitisme. Klaas de Jong spreekt over het latente antisemitisme in de kerken voor de oorlog.

“Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten”, zal René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, morgenmiddag zeggen bij de Kristall-nachtherdenking in de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam.

 • 10 uur geleden
 • essay
 • Koos van Noppen
Duurzaamheid

Kerk, maak eindelijk werk van duurzaamheid!

De Protestantse Kerk moet meteen werk maken van duurzaamheid. Langer wachten kan niet. Deze hartekreet staat in een open brief aan de synode van de Protestantse kerk in Nederland.

De toekomst open tegemoet, is de titel van een belangrijk document op uw agenda, deze week. We zitten midden in de problemen van de corona-crisis, maar dat is natuurlijk kinderspel vergeleken bij de problemen die er aankomen. In de toekomst.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Samenleving

Kerk: wees eerlijk online

De Anglicaanse kerk wil sociale media 'een positieve plek maken'. De PKN heeft geen vergelijkbare plannen, tot spijt van sommige predikanten.

In Engeland roept de Anglicaanse Kerk individuele christenen en kerken op om ‘sociale media en het internet tot een positieve plek te maken’. De kerk heeft richtlijnen opgesteld die particulieren en organisaties kunnen ondertekenen. Ondertekenaar beloven vriendelijk en open in taalgebruik te zijn, de waarheid te spreken, anderen te inspireren, saamhorigheid in het oog te houden en kwetsbaren te beschermen.

 • 11 maanden geleden
 • essay
 • Rob den Boer
Zingeving

Missionair kerk-zijn heeft invloed op de hele kerk

Als de kerk zelf niet weet wie ze is, kan ze missionair zijn wel op haar buik schrijven.

Hoe doe je dat eigenlijk, missionair kerk zijn? De vernieuwde opleiding Missionaire Specialisatie van de Protestantse Kerk die in september begint, helpt predikanten en kerkelijk werkers bij de zoektocht naar hun eigen missionaire visie op het ambt en de kerk. “Uiteindelijk begint alles bij nadenken over: Wat is je identiteit? Wie ben je als kerk?” zegt dominee Janneke Nijboer, cursusleider van de Missionaire Specialisatie. 

 • 7 maanden geleden
 • interview
 • Rien Fraanje
Zingeving

‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Christenen laten zich in het publieke debat te veel terugdringen op het terrein van de medisch-ethische kwesties, vindt René Grotenhuis. "Wij hebben over meer maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk perspectief iets relevants te zeggen."

Door de coronacrisis informeren we bij mensen die we spreken altijd eerst hoe het gaat met de gezondheid. Dat leidt bij Grotenhuis meteen tot bespiegelingen over het centrale thema van zijn boek: de relevantie van het christelijk geloof voor de actuele vragen van deze tijd.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Samenleving

Ontstond in de Bethelkapel in Den Haag de kerk van de toekomst?

Het maandenlange kerkasiel in de Haagse Bethelkapel veranderde wellicht ook de rol van de kerk in onze samenleving.

Wat was de betekenis van het kerkasiel in de Bethelkapel, in de laatste maanden van 2018 en de eerste maand van 2019? En wat kan de kerk leren van die opmerkelijke maanden? Die vragen staan centraal in het boek Dat wonderlijke kerkasiel.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Het leven vernieuwen? De keus is aan ons

De wereldwijde pandemie dwingt ook christenen om elke dag keuzes te maken. Wat voor samenleving willen we zijn? Die keuze maken christenen als individuen, maar ook als leden van een internationale geloofsgemeenschap.

Zeggen dat de Covid-19-pandemie ons in alle facetten van ons leven raakt, is natuurlijk een open deur. We merken het iedere dag en overal: thuis, op straat, in ons werk en vrije tijd.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

‘En vergeef ons onze schulden’

Hoe concreet kunnen we de bede ‘En vergeef ons onze schulden’ in het Onze Vader maken? 

Wat vragen we eigenlijk als we bidden ‘En vergeef ons onze schulden’? Vergeving van onze zonden? Vergeving van onze letterlijke schulden? En verwachten we dat, als het er op aankomt, die schulden worden kwijtgescholden? 

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Witte kerk

Zeggen dat er racisme is in de PKN gaat misschien te ver. Maar ontkennen dat er soms wel sprake is van racisme, al dan niet onbedoeld, kan helaas ook niet. De PKN is toch vooral een heel witte kerk.

Zijn we in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) racistisch? Zeg niet te snel: natuurlijk niet.

 • 10 maanden geleden
 • interview
 • Ineke Evink
Zingeving

Lente in de kerk!

Het tij is aan het keren voor de kerk, meent René van Loon. Hij ziet overal nieuwe gemeentes verschijnen, als krokusjes in de lente.

René van Loon (1966), predikant van de Protestantse wijkgemeente ‘De Samaritaan’ in Rotterdam, zag veel leegloop in de kerken, maar sinds een aantal jaren ook weer groei. Er komen weer nieuwe kerken en gemeentes op, vaak een ander type dan de bekende kerken. De kerk op sterven na dood? Integendeel.

 • 2 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Liever schaamtevol herdenken dan kerkelijke excuses

De schuldbelijdenis van de kerken voor hun doen en laten in de oorlog roept vragen op. Welke schuld wordt precies bedoeld, en wat betekent dat voor nu?

De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland verraste ons naar aanleiding van 75 jaar bevrijding met een schuldbelijdenis. De kerk is in de oorlogsjaren nalatig geweest jegens de Joodse gemeenschap.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • René de Reuver
Samenleving

Gekaapt christendom

We moeten de joods-christelijke waarden koesteren en bewaken, zo klinkt het steeds vaker in ons land.

De enorme instroom van mensen uit allerlei andere culturen en met heel diverse achtergronden is een grote bedreiging van onze waarden, denken velen. Op z’n minst is dit een opmerkelijk geluid. Niet zo lang geleden becijferde het SCP dat de ontkerkelijking in Nederland nog steeds doorgaat. Christenen behoren tot een minderheid. Als er de laatste jaren niet zo’n kleine miljoen ‘migrantenchristenen’ bij gekomen zouden zijn, hadden de cijfers er nog veel negatiever uitzien.