Zoeken

121 artikelen gevonden voor 'Protestantse Kerk'.

 • 8 maanden geleden
 • interview
 • Jan Auke Brink
Samenleving

Antisemitisme zat ook in de kerk

Op de herdenking van de Kristallnacht spreekt René de Reuver zondag namens de PKN een schuldbelijdenis uit, omdat de kerk heeft bijgedragen aan een klimaat van antisemitisme. Klaas de Jong spreekt over het latente antisemitisme in de kerken voor de oorlog.

“Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten”, zal René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, morgenmiddag zeggen bij de Kristall-nachtherdenking in de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam.

 • 6 maanden geleden
 • essay
 • Koos van Noppen
Duurzaamheid

Kerk, maak eindelijk werk van duurzaamheid!

De Protestantse Kerk moet meteen werk maken van duurzaamheid. Langer wachten kan niet. Deze hartekreet staat in een open brief aan de synode van de Protestantse kerk in Nederland.

De toekomst open tegemoet, is de titel van een belangrijk document op uw agenda, deze week. We zitten midden in de problemen van de corona-crisis, maar dat is natuurlijk kinderspel vergeleken bij de problemen die er aankomen. In de toekomst.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Albert Heijn of Lidl-kerk

Je kunt wel klagen over leegloop van de Protestantse Kerk, maar misschien kan de kerk haar mensen ook anders behandelen. Met meer geduld bijvoorbeeld.

Vorige week was ik op het kerkhof. Een oude dame van 92 werd begraven. Op de kaart stonden de woorden van Jezus: ‘Kom tot Mij, die vermoeid en belast zijt...’ En daar probeerde ik iets over te zeggen.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Samenleving

Kerk: wees eerlijk online

De Anglicaanse kerk wil sociale media 'een positieve plek maken'. De PKN heeft geen vergelijkbare plannen, tot spijt van sommige predikanten.

In Engeland roept de Anglicaanse Kerk individuele christenen en kerken op om ‘sociale media en het internet tot een positieve plek te maken’. De kerk heeft richtlijnen opgesteld die particulieren en organisaties kunnen ondertekenen. Ondertekenaar beloven vriendelijk en open in taalgebruik te zijn, de waarheid te spreken, anderen te inspireren, saamhorigheid in het oog te houden en kwetsbaren te beschermen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Rob den Boer
Zingeving

Missionair kerk-zijn heeft invloed op de hele kerk

Als de kerk zelf niet weet wie ze is, kan ze missionair zijn wel op haar buik schrijven.

Hoe doe je dat eigenlijk, missionair kerk zijn? De vernieuwde opleiding Missionaire Specialisatie van de Protestantse Kerk die in september begint, helpt predikanten en kerkelijk werkers bij de zoektocht naar hun eigen missionaire visie op het ambt en de kerk. “Uiteindelijk begint alles bij nadenken over: Wat is je identiteit? Wie ben je als kerk?” zegt dominee Janneke Nijboer, cursusleider van de Missionaire Specialisatie. 

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Anja Haga
Column

Bidden voor het klimaat

De urgentie van klimaatverandering en van de bedreigde biodiversiteit lijkt nog steeds niet goed tot iedereen door te dringen. Het zijn vooral jongeren die zich er druk om maken. Tijd voor klimaatalarm.

Bij de meeste klimaatprotesten komen met name jongeren opdagen: 70 procent van de jongeren ziet klimaatverandering als wereldwijde noodsituatie. Bij volwassenen lijkt de urgentie vooral door te dringen in landen waar de gevolgen van klimaatverandering al aan den lijve ervaren worden. In Nederland is het weliswaar campagnetijd, maar gaat het amper over klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit.

 • 1 jaar geleden
 • interview
 • Rien Fraanje
Zingeving

‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Christenen laten zich in het publieke debat te veel terugdringen op het terrein van de medisch-ethische kwesties, vindt René Grotenhuis. "Wij hebben over meer maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk perspectief iets relevants te zeggen."

Door de coronacrisis informeren we bij mensen die we spreken altijd eerst hoe het gaat met de gezondheid. Dat leidt bij Grotenhuis meteen tot bespiegelingen over het centrale thema van zijn boek: de relevantie van het christelijk geloof voor de actuele vragen van deze tijd.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Samenleving

Ontstond in de Bethelkapel in Den Haag de kerk van de toekomst?

Het maandenlange kerkasiel in de Haagse Bethelkapel veranderde wellicht ook de rol van de kerk in onze samenleving.

Wat was de betekenis van het kerkasiel in de Bethelkapel, in de laatste maanden van 2018 en de eerste maand van 2019? En wat kan de kerk leren van die opmerkelijke maanden? Die vragen staan centraal in het boek Dat wonderlijke kerkasiel.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Het leven vernieuwen? De keus is aan ons

De wereldwijde pandemie dwingt ook christenen om elke dag keuzes te maken. Wat voor samenleving willen we zijn? Die keuze maken christenen als individuen, maar ook als leden van een internationale geloofsgemeenschap.

Zeggen dat de Covid-19-pandemie ons in alle facetten van ons leven raakt, is natuurlijk een open deur. We merken het iedere dag en overal: thuis, op straat, in ons werk en vrije tijd.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

‘En vergeef ons onze schulden’

Hoe concreet kunnen we de bede ‘En vergeef ons onze schulden’ in het Onze Vader maken? 

Wat vragen we eigenlijk als we bidden ‘En vergeef ons onze schulden’? Vergeving van onze zonden? Vergeving van onze letterlijke schulden? En verwachten we dat, als het er op aankomt, die schulden worden kwijtgescholden? 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Witte kerk

Zeggen dat er racisme is in de PKN gaat misschien te ver. Maar ontkennen dat er soms wel sprake is van racisme, al dan niet onbedoeld, kan helaas ook niet. De PKN is toch vooral een heel witte kerk.

Zijn we in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) racistisch? Zeg niet te snel: natuurlijk niet.

 • 1 jaar geleden
 • interview
 • Ineke Evink
Zingeving

Lente in de kerk!

Het tij is aan het keren voor de kerk, meent René van Loon. Hij ziet overal nieuwe gemeentes verschijnen, als krokusjes in de lente.

René van Loon (1966), predikant van de Protestantse wijkgemeente ‘De Samaritaan’ in Rotterdam, zag veel leegloop in de kerken, maar sinds een aantal jaren ook weer groei. Er komen weer nieuwe kerken en gemeentes op, vaak een ander type dan de bekende kerken. De kerk op sterven na dood? Integendeel.

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Liever schaamtevol herdenken dan kerkelijke excuses

De schuldbelijdenis van de kerken voor hun doen en laten in de oorlog roept vragen op. Welke schuld wordt precies bedoeld, en wat betekent dat voor nu?

De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland verraste ons naar aanleiding van 75 jaar bevrijding met een schuldbelijdenis. De kerk is in de oorlogsjaren nalatig geweest jegens de Joodse gemeenschap.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • René de Reuver
Samenleving

Gekaapt christendom

We moeten de joods-christelijke waarden koesteren en bewaken, zo klinkt het steeds vaker in ons land.

De enorme instroom van mensen uit allerlei andere culturen en met heel diverse achtergronden is een grote bedreiging van onze waarden, denken velen. Op z’n minst is dit een opmerkelijk geluid. Niet zo lang geleden becijferde het SCP dat de ontkerkelijking in Nederland nog steeds doorgaat. Christenen behoren tot een minderheid. Als er de laatste jaren niet zo’n kleine miljoen ‘migrantenchristenen’ bij gekomen zouden zijn, hadden de cijfers er nog veel negatiever uitzien.

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Zingeving

Onderzoek: online kerkdiensten zijn een blijvertje

Nederlandse voorgangers voelden zich in de eerste periode van de coronacrisis vooral op pastoraal vlak tekortschieten, blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar kerkzijn in coronatijd. Kerken houden de online vieringen er voorlopig wel in.

In de eerste maanden van de coronacrisis is in Nederlandse kerken een sterk beroep op vrijwilligers gedaan. Voorgangers hebben behoefte aan meer ondersteuning voor die vrijwilligers. Dat zijn de voorlopige uitkomsten uit een groot internationaal onderzoek naar digitaal kerkzijn in de coronacrisis.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Nog meer vrouwen

Moeten vrouwen elke PKN-kansel op kunnen? Gun gemeentes hun eigen tempo en tel ondertussen je zegeningen.

Recentelijk lieten zes mannen - werkzaam in de liberale flank van de Protestantse Kerk - via een open brief van zich horen: zij schamen zich ervoor dat ze predikant zijn in een kerk waarin niet alle kansels openstaan voor vrouwelijke voorgangers. Daarover moet nodig een debat komen.  

 • 6 maanden geleden
 • interview
 • Jan Auke Brink
Duurzaamheid

Nestelen tussen plant en dier

Het denken in termen als rentmeesterschap en de mens als kroon van de schepping is niet goed voor een besef van wat wij mensen werkelijk zijn: onderdeel van de schepping en geen heerser.

Met haar boek Groene theologie bood predikant en theoloog Trees van Montfoort begin 2019 een theologische basis voor de groene beweging onder christenen. Het boek werd pardoes uitgeroepen tot het beste theologische boek van het jaar.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Ron van den Hout
Samenleving

Antisemitisme raakt christenen in het hart

Antisemitisme raakt ook christenen, want jodenhaat is per definitie ook haat tegen de joodse Messias. Joden en christenen aanbidden beiden de God van Israël.  

Dit jaar hebben we 75 jaar bevrijding herdacht. Er kwam in 1945 ook een einde aan de jodenvervolging door de nazi’s.  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Matthijs Schuurman
Samenleving

Cultuurchristenen houden christenen een spiegel voor

Cultuurchristenen zijn niet allemaal islamcritici, maar ook mensen die het christendom als cultuurkracht waarderen.

Het bericht dat de Notre Dame in Parijs in brand stond, raakte vorig jaar april niet alleen christenen. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • René Kil
Samenleving

Op reis met de ‘godsdiensten van het boek’

Utrechtse joden, christenen en moslims reisden samen naar Marokko.

Al zo’n veertien jaar bestaan er in Utrecht goede contacten tussen de Omar Al Faroukmoskee en de Remonstrantse Gemeente Utrecht. Afgelopen september was er een trialoogreis naar Marokko: met christenen, joden en moslims. 

 • 6 maanden geleden
 • interview
 • Jan Auke Brink
Duurzaamheid

‘De consument bepaalt het tempo van groene verandering’

Het is niet makkelijk om mensen mee te krijgen in een duurzame omslag, merkt ‘groene diaken’ Peter Wesstein. Zijn tip: “Opereer voorzichtig en vermoei mensen niet met negatieve verhalen.”

Peter Wesstein (62) woont midden in het Westland. Vanuit zijn huis tussen Honselersdijk en Naaldwijk kijkt hij uit op kassen vol met bloemen.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Kerk in het midden

Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk is het midden de beste plek voor de kerk. En dat geldt wereldwijd.

Het midden, misschien is dat de positie die de kerk het beste past, vooral als dat letterlijk al het geval is. In belangrijke delen van de Nederlandse samenleving staat de kerk nog altijd in het midden en bepaalt de kerk (mee) de toon en de aard van het dagelijks gesprek. Daarom zou de kerk zich best eens publieker mogen bemoeien met het Zwarte Pietendebat en het luider klinkend racisme waarmee dat gepaard gaat. 

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Shari van den Hout
Column

Focus op barmhartigheid

De huidige generatie jongeren groeit op in een gefragmenteerde samenleving, met voortdurend verandering en een overmaat aan prikkels. Ruimte maken voor anderen kan hen helpen meer samenhang te ervaren in hun leven.

Toen ik hoorde van de naam M25, dacht ik in eerste instantie aan MS13. Dat komt omdat ik de jongerencultuur volg, uit interesse en vanwege mijn werk voor de PKN.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Avondklok in de polder

Wie meent dat een verbod op samenscholing betekent dat Nederland een dictatuur is geworden, heeft waarschijnlijk nog nooit een echte dictatuur meegemaakt.

Wordt met een lokaal verbod op samenscholing een grondrecht geschonden? Is de invoering van een avondklok te veel een herinnering aan bezetting en onderdrukking door vreemde mogendheden?

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Tjeerd de Boer
Samenleving

Leve de democratie in Hongkong

Wanneer een overheid niet luistert naar haar mensen, dreigt escalatie en geweld. Verslag vanuit Hongkong.

Het leek wel een teken: ik was in Hongkong - op uitnodiging van het Luthers Theologisch Seminary, om te spreken op een conferentie over intercontextueel theologisch onderwijs - en op de zondag van de deelraadsverkiezingen bezocht ik de kerkdienst van de Kowloon Union Church, onze thuisgemeente hier. In de dienst werd aangekondigd dat er die middag een filmvoorstelling zou zijn van de documentaire ‘No’ .