Zoeken

6 artikelen gevonden voor 'Prisma'.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Charlotte Ariese-van Putten
Samenleving

Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Negeren van de rol van religie in een samenleving verhindert duurzame ontwikkeling. 

Het grote belang van religie in ontwikkelingssamenwerking is lang niet iedereen duidelijk. Sterker nog, veel Nederlandse ambtenaren en diplomaten vinden religie een privézaak, meer niet. Hun enige focus ligt op vrijheid van godsdienst. Maar met die visie laat je in veel landen heel veel kansen liggen. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Charlotte Ariese-van Putten
Zingeving

Een moderne versie voor de wet op het arenlezen?

Zolang bedrijven niet vrijwillig de rechten van arme arbeiders beschermen, moet de overheid daarvoor wetten instellen

Recent was in het nieuws dat steeds minder mensen in extreme armoede leven. Goed nieuws, zou je zeggen. En dat is het ook, maar het is tegelijkertijd goed om te realiseren dat de ongelijkheid binnen landen alleen maar is toegenomen. 

 • 6 maanden geleden
 • essay
 • Charlotte Ariese-van Putten
Democratie

Internationale solidariteit: doel of nobel streven?

Het belang van internationale solidariteit en omzien naar onze verre naasten in nood zou tijdens de komende verkiezingen meer dan ooit een thema moeten zijn in het politieke debat. Deze internationale solidariteit is ook in ons eigen belang. 

Aan het begin van een nieuw jaar proberen veel mensen hun leven te verbeteren door slechte gewoontes aan te pakken of juist nieuwe aan te leren. Meer bewegen, gezonder en georganiseerder leven: zomaar een aantal voornemens die dit jaar hoog op de prioriteitenlijst staan.  

 • 9 maanden geleden
 • essay
 • Charlotte Ariese-van Putten
Samenleving

Solidariteit en samenwerking zijn essentieel in tijden van crisis

Het zou mooi zijn als de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gekenmerkt zou worden door ruimhartigheid voor mensen, die onevenredig hard worden getroffen door de coronacrisis. Dat kan zelfs vanuit welbegrepen eigen belang. 

Recent ontving ik van een kennis, werkzaam als directeur van een communicatiebureau, het boek Een gezonde dosis militair DNA: een meesterzet voor je organisatie. In dit boek worden verhalen verteld van oud-militairen die reflecteren op wat het leger voor hen heeft betekend, zowel op persoonlijk vlak als in hun loopbaan buiten Defensie.  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Charlotte Ariese-van Putten
Samenleving

De lokale kerk is belangrijk in crisissituaties en conflictgebieden

In het meest afgelegen gebied en de meest fragiele staat zijn kerken aanwezig die de lokale gemeenschappen praktische hulp en pastorale zorg bieden. Samenwerken met en bemoedigen van deze kerken is essentieel om de grootst mogelijke impact in lokale gemeenschappen realiseren.

Kunt u het zich nog herinneren: de woensdagavonden in maart en april? In het hele land waren kerkklokken te horen. Een teken van hoop en troost voor mensen die te maken hadden met het coronavirus en daarbij hielp het mensen om zich met elkaar verbonden te voelen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Charlotte Ariese-van Putten
Samenleving

Kinderen worden hard getroffen door de coronapandemie

Een ramp als het coronacrisis heeft ook op kinderen en jongeren een enorme impact, ook al zijn zij minder vatbaar voor het virus zelf. Zeker in ontwikkelingslanden kunnen de gevolgen van deze pandemie voor hen desastreus zijn. 

'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst', is een bekend Nederlands gezegde. Wie investeert in de jeugd kan hier in de toekomst profijt van hebben. Jongeren zijn namelijk de ‘bouwstenen’ van de maatschappij.