Zoeken

8 artikelen gevonden voor 'PThU'.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Er zijn meer dominees nodig

Meer predikanten? Maar de kerk krimpt toch? Jazeker, maar lang niet zo hard als gedacht.

De terugloop van het aantal kerkgangers in de Protestantse Kerk lijkt wat te stagneren. Dagblad Trouw nam de moeite onderzoek te doen of er bij de voorspelde terugloop wel werk zou blijven voor de ongeveer 1600 predikanten. Maar wat blijkt: het aantal dominees dat binnen tien jaar met pensioen gaat - ongeveer de helft - houdt geen gelijke tred met de terugloop. Er dreigt zelfs een tekort. 

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Jan Auke Brink
Zingeving

Onderzoek: online kerkdiensten zijn een blijvertje

Nederlandse voorgangers voelden zich in de eerste periode van de coronacrisis vooral op pastoraal vlak tekortschieten, blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar kerkzijn in coronatijd. Kerken houden de online vieringen er voorlopig wel in.

In de eerste maanden van de coronacrisis is in Nederlandse kerken een sterk beroep op vrijwilligers gedaan. Voorgangers hebben behoefte aan meer ondersteuning voor die vrijwilligers. Dat zijn de voorlopige uitkomsten uit een groot internationaal onderzoek naar digitaal kerkzijn in de coronacrisis.

 • 9 maanden geleden
 • interview
 • Ineke Evink
Zingeving

"De grootste pijn die armoede veroorzaakt, is isolement."

Helpen met geld is een belangrijke taak van de diaconie. Maar om sociale uitsluiting tegen te gaan, moet de kerk zich in de marge bevinden. Misschien komt een krimpende kerk daar vanzelf terecht, maar anders zal ze de marge zelf moeten opzoeken. Een interview met de nieuwe hoogleraar Diaconaat Thijs Tromp.

Nederland lijkt verdeeld in twee parallelle werelden, in de ene wonen zelfredzame en hoogopgeleide mensen met een goede baan, in de andere de mensen die aan het begin van de maand niet weten hoe ze het eind zullen halen, en die zich niet gezien en gewaardeerd voelen.

 • 11 maanden geleden
 • essay
 • Maarten Wisse
Samenleving

Een goede overheid dient het hele volk

Een democratische overheid maakt geen optelsom van wat wij allemaal willen, maar een afweging tussen de dingen die wij allemaal willen. Dat is uiterst moeilijk en vraagt onder meer om onderling vertrouwen.

Kun je de overheid vertrouwen? Op dit moment is dat weer een heel urgente vraag.  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Maarten Wisse
Het Goede Leven

Het 'common good' en het coronavirus

Op welk kompas varen we bij de bestrijding van het coronavirus? Dat van het geld of de publieke opinie? Hoe bepaal je in deze situatie wat goed is voor iedereen?

Je kunt ze tijdens persconferenties naast elkaar zien zitten: minister Bruno Bruins van volksgezondheid en Jaap van Dissel, hoofd infectieziektenbestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De minister wat schutterig, met veel “uhhs” tussen zijn woorden door en alle vertrouwen uitstralend in de richting van het RIVM. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Rob Compaijen
Zingeving

Wij willen meer dan ons gelukkig voelen

Wij mensen verlangen naar aangename ervaringen, maar óók naar werkelijkheid.

Als kind deed ik eens mee aan een bescheiden, lokale schaatsmarathon. Een dag lang spande ik me in om 40 kilometer af te leggen. Aan het einde van de dag kon ik, op vertoon van de behaalde stempels, mijn medaille ophalen. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Rob Compaijen
Samenleving

Is een goed leven ook een moreel leven?

Betekenisvol leven botst soms met moreel optimale keuzes. Ethicus Rob Compaijen over lastige dilemma’s.

Meer dan ooit komen we de uitdrukking ‘het goede leven’ tegen. Waarin bestaat dat eigenlijk, het goede leven? Wanneer we die vraag aan mensen voorleggen, zullen we veel verschillende antwoorden ontvangen.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Stef Groenewoud en Theo Boer
Samenleving

Blijf botsende waarden zorgvuldig afwegen in het euthanasiedebat

In het euthanasiedebat krijgt steeds vaker één ethische waarde voorrang boven andere, stellen twee ethici.

In het voorjaar van 2014 gaf Harvard-hoogleraar Michael Sandel in Utrecht een college ter gelegenheid van het eredoctoraat dat hij een dag eerder aan de Universiteit aldaar had ontvangen. Het thema: ‘Moraliteit en de rol van de overheid’. De vraag stond centraal of burgers volledig vrij moeten zijn om te handelen naar eigen inzicht, of dat er aan die handelingsvrijheid bepaalde grenzen zijn. En als die er zijn, of dat ook morele grenzen kunnen zijn en of de overheid een rol moet hebben in het stellen en bewaken ervan.