Zoeken

79 artikelen gevonden voor 'Ouders van Waarde'.

 • 4 maanden geleden
 • essay
 • Gerard Hazenkamp
Zingeving

Maatschappelijk kan een leven niet voltooid zijn

Naast een theologische, medische, psychologische of juridische benadering van het verschijnsel ‘voltooid leven’ is er ook een maatschappelijke. We kunnen de levenseindezoekers niet missen in onze maatschappij.

Het Tweede Kamerlid voor D66 Pia Dijkstra heeft onlangs haar ‘initiatiefvoorstel levenseinde-begeleiding van ouderen op verzoek’ gepresenteerd en wil daarover een brede discussie losmaken. Het voorstel beoogt een oplossing te bieden voor het verschijnsel ‘voltooid leven’.

 • 4 maanden geleden
 • interview
 • Jan Auke Brink
Zingeving

Struikelend op zoek naar Woord én Geest

De coronacrisis heeft veel invloed op de kerken. Sommige kerken delen de gemeente in in kleine groepen, en dat kan een positieve invloed hebben.

De Stadskerk in Groningen heeft de gemeente ingedeeld in 35 groepen van tussen de vijftig en de honderd mensen. Community’s heten die groepen in de Groninger baptistengemeente. Het is een manier om toch samen te kunnen komen, ondanks de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt.

 • 6 maanden geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Zingeving

Bonhoeffers hoop is geworteld in geloof

De brieven die Dietrich Bonhoeffer vanuit de gevangenis schreef aan familie en vooral zijn goede vriend Eberhard Bethge bleken dit voorjaar een welkome bemoediging in de maanden van quarantaine en lockdown.

75 jaar vrijheid betekent ook de 75e sterfdag van Dietrich Bonhoeffer. De Duitse theoloog en verzetsstrijder werd op 9 april 1945 - drie weken voor de bevrijding - in concentratiekamp Flossenbürg opgehangen vanwege zijn verzet tegen het naziregime. Tijdens zijn gevangenschap van meer dan twee jaar, die aan de executie voorafging, bleef hij met een ongekende discipline en productiviteit lezen, studeren en schrijven.

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Janny Bakker-Klein
Column

Langdurige sociale isolatie van ouderen is onmenselijk

Natuurlijk zijn de maatregelen om overlijden aan Covid-19 te voorkomen heel noodzakelijk. Maar eenzaamheid is ook dodelijk, en dat gegeven lijkt nu ondergesneeuwd.

Het lijkt alweer heel lang geleden dat ik her en der in het land presentaties hield over het thema eenzaamheid. Maar de laatste keer dat ik dat deed was in januari 2020, toen nog niemand van ons enig idee had dat onze samenleving in enkele weken tijd zo drastisch zou gaan veranderen. 

 • 7 maanden geleden
 • essay
 • Geurt Henk Spruyt
Zingeving

Unorthodox: de spanning tussen gemeenschap en individu

Sommige religieuze gemeenschappen zijn heel gesloten, en goede films erover dus interessant. Unorthodox brengt de beklemde sfeer van de chassidisch joodse gemeenschap en de worsteling om daarmee te breken, knap in beeld.

De grote belangstelling voor religie is ook aan het aanbod van Netflix te merken. Een goed bekeken serie is Unorthodox, met als hoofpersoon de negentienjarige orthodoxe Esty Shapiro.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Henk van der Laan
Samenleving

Nederland is ontworteld

Een land met een hechtingsprobleem. Dat is wat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ziet als hij naar Nederland kijkt. 

Nederland is een land in crisis. Niet een economische crisis, maar een morele. Zoals de verloren zoon afscheid nam van zijn vader en het ouderlijk huis, zo nam Nederland door individualisering en secularisering afscheid van vaste waarden: kerk, gezag, tradities, gemeenschapszin. Maar een nieuwe ‘vader’ is er niet voor teruggekomen. En de overheid kan die rol niet geven.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Melanie Peters
Column

Kwetsbaarheid betekent niet minder waardevol

Hebben sommige mensen meer recht op zorg dan anderen? En wie bepaalt dat dan? We hebben universele mensenrechten en dus ook universele plichten en verantwoordelijkheden. Dat betekent in deze tijd dat we kwetsbare mensen moeten beschermen.

In tijden van corona worden de kwetsbaren van de samenleving nog kwetsbaarder, of het nu gaat om armoede, ziekte, leeftijd of iets anders. Dat geldt voor eenzame mensen, mensen (waaronder kinderen) die geen veilige thuissituatie hebben en voor mensen die slecht toegang hebben tot zorg en digitale technologie.

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Eric Holterhues
Samenleving

Geld als waarde in crisistijd

Misschien hebben we in de economie geld te belangrijk gemaakt. Juist de coronacrisis leert ons dat andere waarden ook belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld solidariteit. 

Ik probeer net als iedereen tijdens het coronavirus er maar het beste van te maken. Ik let erop dat ik voldoende beweging heb en bel mijn moeder, die weduwe is, om de dag.  

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dave Ensberg
Column

Spelen verbindt

Spelen is de basis voor inclusief burgerschap: de achtergrond van je speelmaatje doet er niet toe.

Wat zijn acht maanden op een mensenleven? Voor menig mens niets, voor mij alles. Acht maanden geleden werd onze dochter namelijk geboren. De ultieme bekroning van de liefde tussen een Zuid-Limburgse schone en een Surinaamse Nederlander.

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Sandra van Groningen
Samenleving

Voer juist nu een goed gesprek met leerlingen

Scholen moeten leerlingen niet alleen kennis bijbrengen, maar hen ook vormen als persoon. Als middelbare scholen straks de deuren weer openen, ligt er daarvoor een gouden kans: door met leerlingen in gesprek te gaan over wat hen tijdens de crisis bezighield.

Waar een crisis al niet goed voor kan zijn. Uit een recente ledenpeiling van onderwijsorganisatie Verus blijkt dat leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) tijdens de coronacrisis meer motivatie en verantwoordelijkheid tonen dan gedacht. En dat terwijl er op middelbare scholen al jaren wordt geklaagd over de motivatie van leerlingen.  

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ineke Evink
Samenleving

Balanstrutje

Wie drie dagen per week wil werken, is een balanstrutje. Waar is de emancipatie gebleven?

Ik ben een balanstrutje. Als u het hebt gemist: balanstrutje is sinds vorig jaar de benaming voor vrouwen die houden van balans in hun leven en daarom niet fulltime willen werken. Foei. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dave Ensberg
Samenleving

Religie en democratie gaan goed samen

Geen koudwatervrees voor de invloed van religieuze leiders! In Suriname hebben zij een positieve invloed op de democratie. 

De scheiding tussen kerk en staat is vooral institutioneel en formeel van aard, maar informeel juich ik een verbinding tussen religieus leiderschap en politiek leiderschap juist van harte toe.