Zoeken

84 artikelen gevonden voor 'Ouders van Waarde'.

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Gerard Hazenkamp
Zingeving

Maatschappelijk kan een leven niet voltooid zijn

Naast een theologische, medische, psychologische of juridische benadering van het verschijnsel ‘voltooid leven’ is er ook een maatschappelijke. We kunnen de levenseindezoekers niet missen in onze maatschappij.

Het Tweede Kamerlid voor D66 Pia Dijkstra heeft onlangs haar ‘initiatiefvoorstel levenseinde-begeleiding van ouderen op verzoek’ gepresenteerd en wil daarover een brede discussie losmaken. Het voorstel beoogt een oplossing te bieden voor het verschijnsel ‘voltooid leven’.

 • 11 maanden geleden
 • interview
 • Jan Auke Brink
Zingeving

Struikelend op zoek naar Woord én Geest

De coronacrisis heeft veel invloed op de kerken. Sommige kerken delen de gemeente in in kleine groepen, en dat kan een positieve invloed hebben.

De Stadskerk in Groningen heeft de gemeente ingedeeld in 35 groepen van tussen de vijftig en de honderd mensen. Community’s heten die groepen in de Groninger baptistengemeente. Het is een manier om toch samen te kunnen komen, ondanks de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Rien Fraanje
Zingeving

Bonhoeffers hoop is geworteld in geloof

De brieven die Dietrich Bonhoeffer vanuit de gevangenis schreef aan familie en vooral zijn goede vriend Eberhard Bethge bleken dit voorjaar een welkome bemoediging in de maanden van quarantaine en lockdown.

75 jaar vrijheid betekent ook de 75e sterfdag van Dietrich Bonhoeffer. De Duitse theoloog en verzetsstrijder werd op 9 april 1945 - drie weken voor de bevrijding - in concentratiekamp Flossenbürg opgehangen vanwege zijn verzet tegen het naziregime. Tijdens zijn gevangenschap van meer dan twee jaar, die aan de executie voorafging, bleef hij met een ongekende discipline en productiviteit lezen, studeren en schrijven.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Janny Bakker-Klein
Column

Langdurige sociale isolatie van ouderen is onmenselijk

Natuurlijk zijn de maatregelen om overlijden aan Covid-19 te voorkomen heel noodzakelijk. Maar eenzaamheid is ook dodelijk, en dat gegeven lijkt nu ondergesneeuwd.

Het lijkt alweer heel lang geleden dat ik her en der in het land presentaties hield over het thema eenzaamheid. Maar de laatste keer dat ik dat deed was in januari 2020, toen nog niemand van ons enig idee had dat onze samenleving in enkele weken tijd zo drastisch zou gaan veranderen. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Geurt Henk Spruyt
Zingeving

Unorthodox: de spanning tussen gemeenschap en individu

Sommige religieuze gemeenschappen zijn heel gesloten, en goede films erover dus interessant. Unorthodox brengt de beklemde sfeer van de chassidisch joodse gemeenschap en de worsteling om daarmee te breken, knap in beeld.

De grote belangstelling voor religie is ook aan het aanbod van Netflix te merken. Een goed bekeken serie is Unorthodox, met als hoofpersoon de negentienjarige orthodoxe Esty Shapiro.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Henk van der Laan
Samenleving

Nederland is ontworteld

Een land met een hechtingsprobleem. Dat is wat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ziet als hij naar Nederland kijkt. 

Nederland is een land in crisis. Niet een economische crisis, maar een morele. Zoals de verloren zoon afscheid nam van zijn vader en het ouderlijk huis, zo nam Nederland door individualisering en secularisering afscheid van vaste waarden: kerk, gezag, tradities, gemeenschapszin. Maar een nieuwe ‘vader’ is er niet voor teruggekomen. En de overheid kan die rol niet geven.

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Melanie Peters
Column

Kwetsbaarheid betekent niet minder waardevol

Hebben sommige mensen meer recht op zorg dan anderen? En wie bepaalt dat dan? We hebben universele mensenrechten en dus ook universele plichten en verantwoordelijkheden. Dat betekent in deze tijd dat we kwetsbare mensen moeten beschermen.

In tijden van corona worden de kwetsbaren van de samenleving nog kwetsbaarder, of het nu gaat om armoede, ziekte, leeftijd of iets anders. Dat geldt voor eenzame mensen, mensen (waaronder kinderen) die geen veilige thuissituatie hebben en voor mensen die slecht toegang hebben tot zorg en digitale technologie.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Eric Holterhues
Samenleving

Geld als waarde in crisistijd

Misschien hebben we in de economie geld te belangrijk gemaakt. Juist de coronacrisis leert ons dat andere waarden ook belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld solidariteit. 

Ik probeer net als iedereen tijdens het coronavirus er maar het beste van te maken. Ik let erop dat ik voldoende beweging heb en bel mijn moeder, die weduwe is, om de dag.  

 • 5 maanden geleden
 • essay
 • Raymond Hintjes
Samenleving

Hoe bijzonder onderwijs bijdraagt aan goed onderwijs

Wat is goed onderwijs? Dat kan vastgesteld worden in een open gesprek met alle betrokkenen, los van een opvatting die de overheid of de markt daarover heeft.

Jongeren hebben vrije ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen, los van de maatschappelijke druk om in de toekomst van economisch nut te zijn. Onderwijs kan leerlingen helpen hun eigen mogelijkheden, behoeftes, wensen en verlangens te ontdekken, te ontwikkelen en bij te stellen op grond van de ervaringen die zij opdoen. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dave Ensberg
Column

Spelen verbindt

Spelen is de basis voor inclusief burgerschap: de achtergrond van je speelmaatje doet er niet toe.

Wat zijn acht maanden op een mensenleven? Voor menig mens niets, voor mij alles. Acht maanden geleden werd onze dochter namelijk geboren. De ultieme bekroning van de liefde tussen een Zuid-Limburgse schone en een Surinaamse Nederlander.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Sandra van Groningen
Samenleving

Voer juist nu een goed gesprek met leerlingen

Scholen moeten leerlingen niet alleen kennis bijbrengen, maar hen ook vormen als persoon. Als middelbare scholen straks de deuren weer openen, ligt er daarvoor een gouden kans: door met leerlingen in gesprek te gaan over wat hen tijdens de crisis bezighield.

Waar een crisis al niet goed voor kan zijn. Uit een recente ledenpeiling van onderwijsorganisatie Verus blijkt dat leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) tijdens de coronacrisis meer motivatie en verantwoordelijkheid tonen dan gedacht. En dat terwijl er op middelbare scholen al jaren wordt geklaagd over de motivatie van leerlingen.  

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ineke Evink
Samenleving

Balanstrutje

Wie drie dagen per week wil werken, is een balanstrutje. Waar is de emancipatie gebleven?

Ik ben een balanstrutje. Als u het hebt gemist: balanstrutje is sinds vorig jaar de benaming voor vrouwen die houden van balans in hun leven en daarom niet fulltime willen werken. Foei. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Dave Ensberg
Samenleving

Religie en democratie gaan goed samen

Geen koudwatervrees voor de invloed van religieuze leiders! In Suriname hebben zij een positieve invloed op de democratie. 

De scheiding tussen kerk en staat is vooral institutioneel en formeel van aard, maar informeel juich ik een verbinding tussen religieus leiderschap en politiek leiderschap juist van harte toe. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Isa Kahraman
Samenleving

Brief aan mijn mede-Nederlanders

Ex-vluchteling Isa Kahraman richt zich tot zijn mede-Nederlanders. 'Laten we duidelijk maken dat Nederland een barmhartig land is.'

Beste mede-Nederlanders,

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Stef Groenewoud en Theo Boer
Samenleving

Blijf botsende waarden zorgvuldig afwegen in het euthanasiedebat

In het euthanasiedebat krijgt steeds vaker één ethische waarde voorrang boven andere, stellen twee ethici.

In het voorjaar van 2014 gaf Harvard-hoogleraar Michael Sandel in Utrecht een college ter gelegenheid van het eredoctoraat dat hij een dag eerder aan de Universiteit aldaar had ontvangen. Het thema: ‘Moraliteit en de rol van de overheid’. De vraag stond centraal of burgers volledig vrij moeten zijn om te handelen naar eigen inzicht, of dat er aan die handelingsvrijheid bepaalde grenzen zijn. En als die er zijn, of dat ook morele grenzen kunnen zijn en of de overheid een rol moet hebben in het stellen en bewaken ervan.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Koen Wessels
Zingeving

De coronacrisis brengt het onderwijs verwarring maar ook hoop

De coronacrisis brengt veel tot stilstand maar er wordt ook veel in beweging gezet. Deze periode kan een paar mooie vergezichten in het onderwijs zomaar een stuk dichterbij brengen.

Nu het coronavirus ons leven in korte tijd drastisch heeft beïnvloed, is er alle reden om stil te staan. Wat doet dit met ons, wat leert het ons over onszelf en wat gaat er veranderen?

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Aart Jan de Geus
Column

Burgerdienstplicht blijft een vrome wens

Burgerdienstplicht, het klinkt goed maar is wettelijk moeilijk uit te voeren. En wie wordt graag geholpen door een onwillige puber?

Al jaren wordt in Nederland gesproken over een burgerdienstplicht. Met name in christelijk-sociale kringen leeft dit idee: het is goed voor een (jong) mens om iets te doen voor een ander, voor de gemeenschap. Goed voor de bewustwording van spoorzoekers en de integratie van outsiders. Goed ook voor het kweken van gemeenschappelijke waarden en normen. 

 • 7 maanden geleden
 • essay
Samenleving

Levensbeschouwelijke vorming staat vaker onder druk

Scholen moeten lessen levensbeschouwing niet aanbieden omdat dat nou eenmaal zo hoort. Het kan wel gebeuren vanuit de pedagogische opdracht om leerlingen te helpen als verantwoordelijk mens in het leven te staan.

Veel katholieke scholen in mijn eigen omgeving lijken ervoor te kiezen het vak levensbeschouwing van het rooster te verwijderen. Argumenten die gebruikt worden?  

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

God en de moraal

Hebben je moraal en waarden met God te maken of kun je ook zonder?

Het lijkt een term uit een ver verleden: ‘niets’ als stempel op mensen die niet-kerkelijk waren in de verzuilde samenleving van mijn jeugd. Het ging dan inderdaad om mensen met wie we, bijvoorbeeld op school of op zondag, niet zoveel contact hadden.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Melanie Peters
Column

Wat willen we met DNA-technieken?

Mogen mensen die kinderen willen het DNA van hun embryo’s aanpassen? Technisch kan het al, maar van de wet mag het nog niet. Grote vraag is: is het wenselijk?

Over de vraag of mensen die kinderen willen het DNA van hun embryo’s mogen aanpassen, vond het afgelopen anderhalf jaar een brede maatschappelijke discussie plaats. 27 verschillende groepen Nederlanders spraken over de voors en tegens. Het waren ouderen, jongeren, mensen met erfelijke ziekten, embryologen, verloskundigen, maar ook bezoekers van buurthuizen.

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Moraal en waarden zonder God

Wat betekent het voor je moraal als God belangrijk is in je leven? Voor lang niet alle christenen blijkt God daarbij een grote rol te spelen. Het zou de moeite waard zijn daar met elkaar over te praten.

Het lijkt een term uit een ver verleden: ‘niets’ als stempel op mensen die niet-kerkelijk waren in de verzuilde samenleving van mijn jeugd. Het ging dan inderdaad om mensen met wie we, bijvoorbeeld op school of op zondag, niet zoveel contact hadden.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Mirjam van ’t Veld
Column

Hoop en de mogelijkheid van verandering

Een crisis kan de maatschappij veranderen. De kunst is alle veranderingen ten goede nu vast te houden.

Na zeer heftige maanden waarin veel van me werd gevraagd als zorgbestuurder om ons ziekenhuis goed door de crisis te leiden, had ik behoefte aan een moment van reflectie. Ik besloot een gewone maandag vrij te nemen voor ‘me-time’.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Oliver van Loo
Samenleving

Tel je zegeningen

De maatschappelijke en economische waarde van de kerk wordt door onkunde vaak over het hoofd gezien.

Nederland is één van de meest seculiere landen ter wereld. Uit CBS-onderzoek ‘Wie is religieus, en wie niet?’ (oktober 2018) blijkt dat de religieuze betrokkenheid in Nederland de afgelopen jaren verder is afgenomen. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Hielke Onnink
Samenleving

Alles of niets

Wel of geen vuurwerkverbod? Van beide kanten speelt onverschilligheid een kwalijke rol.

Ik hou wel van een fikkie stoken. Vroeger vaak genoeg gedaan. Gelukkig waren die fikkies nooit hoger dan een flatgebouw en stond de wind niet richting Scheveningen. Vuurwerk afsteken vond ik ook altijd mooi werk. Het fatsoen opbrengen om niks in brievenbussen en vuilnisbakken te gooien was een kleine moeite. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Marianne Vorthoren
Zingeving

Pesach en Ramadan in tijden van corona

Rabbijn Albert Ringer en Marianne Vorthoren schrijven elkaar over het vieren van Pesach en Ramadan, nu gelovigen door de coronacrisis niet bij elkaar kunnen komen.

Beste Marianne,