Pesach en Ramadan in tijden van corona

Marianne Vorthoren Pesach en Ramadan in tijden van corona

Rabbijn Albert Ringer en Marianne Vorthoren schrijven elkaar over het vieren van Pesach en Ramadan, nu gelovigen door de coronacrisis niet bij elkaar kunnen komen.

Lekker overzichtelijk: goede en foute moslims

Marianne Vorthoren Lekker overzichtelijk: goede en foute moslims

Bestaan er goede en foute moslims? Moslima Marianne Vorthoren pleit voor nuance.

Democratie is altijd werk in uitvoering

Marianne Vorthoren Democratie is altijd werk in uitvoering

Bij het begrip 'democratische rechtsstaat' horen veel verschillende aspecten, zoals vrije verkiezingen en bescherming van rechten van minderheden. Om deze rechtsstaat te kunnen koesteren en verdedigen is kennis vereist. Daarmee worden we niet automatisch geboren, die kennis moeten we opdoen door onderwijs en oefening.

Bij het handen schudden draait het om gezien worden

Marianne Vorthoren Bij het handen schudden draait het om gezien worden

Het niet schudden van handen ter begroeting wordt over het algemeen - en zonder het coronavirus - gezien als een uiting van disrespect. Dat is het echter niet: de weigeraar wil er juist zijn respect mee tonen. Dat moet hij of zij wel duidelijk communiceren.

Over ons sociaal contract moeten we altijd in gesprek blijven

Marianne Vorthoren Over ons sociaal contract moeten we altijd in gesprek blijven

Niemand heeft er ooit zijn handtekening onder gezet, maar het concept van een sociaal contract is al eeuwenoud.