Zoeken

5 artikelen gevonden voor 'Marianne Hirsch Ballin'.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Marianne Hirsch Ballin
Samenleving

Criminaliteit verdient geen privacy

Zit privacy de opsporing van ondermijnende criminaliteit in de weg? Dat kan Nederland zich niet veroorloven.

Volgens korpschef Erik Akerboom heeft de politie grote problemen. Er is veel betere gegevensuitwisseling nodig in de financiële internationale opsporing die nodig is voor de aanpak van zware ondermijnende criminaliteit. Ook burgemeesters vragen om een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling. Zo klaagde burgemeester Aboutaleb erover dat hij gegevens over een naar Groningen vertrokken ondermijner niet mag delen met de burgemeester van Groningen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zou dat verhinderen. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Marianne Hirsch Ballin
Samenleving

Vrede en vrijheid als wederzijdse verantwoordelijkheden

De moord op een strafrechtadvocaat maakt eens te meer duidelijk dat de rechtsstaat kwetsbaar is.

In de troonrede plaatste de Koning het nieuwe parlementaire jaar in het perspectief van 75 jaar vrijheid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij noemde ‘vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat’ ogenschijnlijk vanzelfsprekende waarden. Juist deze waarden worden in hun kern aangetast door een misdrijf als de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum, daags na de troonrede. Zulke meedogenloze criminaliteit boezemt angst in bij beroepsuitoefenaars die voor de democratische rechtsstaat wezenlijk zijn: advocatuur, openbaar ministerie, rechterlijke macht, politie. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ernst Hirsch Ballin
Column

Vooruitzien

Deze column schrijf ik bij toerbeurt met dochter en collega Marianne Hirsch Ballin. Wij hebben veel gemeen, maar niet alles.

In elk geval schelen Marianne en ik 32 jaar in leeftijd. Betekent dit dat zij in haar columns meer vooruit zal kijken, en ik meer terug? Hopelijk niet, zeg ik voor mijzelf. Maar in deze eerste column denk ik wel even terug aan het begin van mijn loopbaan. 

 • 2 maanden geleden
 • interview
 • Ineke Evink
Democratie

Zonder vrijheid en rechtsstaat zijn mensen rechteloos

Hoe zorgen we ervoor dat we met de bestrijding van het coronavirus niet te veel van onze rechten en privacy opgeven? Zoek de balans, zegt Marianne Hirsch Ballin, bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Het is een heel eervolle taak een bijdrage te mogen leveren aan het herdenken en vieren van de vrijheid in ons land, zegt Marianne Hirsch Ballin, bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een grote verantwoordelijkheid en is het ook, want het blijft een permanente uitdaging 4 en 5 mei er te laten zijn voor de hele Nederlandse samenleving.  

 • 24 dagen geleden
 • essay
Democratie

Voor integer bestuur zijn goede afspraken nodig

Of het nu belangenverstrengeling, financieel voordeel of vriendjespolitiek is, integriteitskwesties komen veel voor. Soms wordt de vraag naar integriteit ook gesteld om iemand te beschadigen. Zorgvuldig handelen is daarom een eerste vereiste.

In het vorige artikel ging het over het publieke debat, waarin de slinger steeds feller uitslaat  van ongegeneerd machismo enerzijds naar morele superioriteit anderzijds. Van de maat nemen tot aan mateloosheid. Waar ligt de balans?