Impact is niet hetzelfde als resultaat

Lucas Meijs Impact is niet hetzelfde als resultaat

Maatschappelijke organisaties willen vaak ‘impact’ hebben, waarmee bedoeld wordt dat er een verandering teweeg wordt gebracht. Dat moet echter niet altijd het einddoel zijn.

Tegenkrachten zijn nodig in een gezonde democratie

Lucas Meijs Tegenkrachten zijn nodig in een gezonde democratie

Maatschappelijke organisaties moeten los van de overheid hun werk kunnen doen, ook en juist vooral als ze kritiek leveren op regeringsbeleid of een tegenkracht vormen. Dat is onderdeel van een goede civil society.

Bedrijven als goede buur

Lucas Meijs en Lonneke Roza Bedrijven als goede buur

Niet alleen burgers zetten zich tijdens de coronacrisis en de lock-down in voor mensen die hulp nodig hadden. Ook bedrijven droegen bij en hielpen op gebieden waar ze goed in waren. Het zou goed zijn als bedrijven die lokale blik ook na de crisis behouden.

Het succes van de anderhalvemeter-regel is van ons allemaal

Lucas Meijs en Margot Kwee Het succes van de anderhalvemeter-regel is van ons allemaal

De nieuwe anderhalvemetersamenleving kan alleen slagen als er aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Vergelijk het met de oude brink of meent, waarvan iedereen gebruik mocht maken.

Onvoorbereid, maar vol goede moed!

Lucas Meijs Onvoorbereid, maar vol goede moed!

Vrijwilligerswerk te over op dit moment. Maar hoe breng je hulpvrager en hulpgever met elkaar in contact, en wat zijn de valkuilen?

Geef ruimte aan anachronismen

Lucas Meijs en Juri Hoedemakers Geef ruimte aan anachronismen

Tradities zomaar veranderen wekt weerstand op. Beter is het ze te reguleren en ze waar mogelijk ruimte te geven.

De vrijwilliger: Pippi, Superman en medemens

Lucas Meijs De vrijwilliger: Pippi, Superman en medemens

Vrijwilligers zijn er in allerlei typen, en ze hebben allemaal hun eigen sterke en zwakke kanten.