Zoeken

7 artikelen gevonden voor 'Kees Blokland'.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Kees Blokland
Samenleving

Een schoonmaker wil als mens worden gezien

Kees Blokland ervoer hoe hij als schoonmaker niet werd opgemerkt. Hij spande zich in voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Wie kent de naam Cemsto nog en wie weet nog wat die betekent? Cemsto staat voor Chemische en mechanische stofbestrijdingsorganisatie, in de tweede helft van de twintigste eeuw het grootste schoonmaakbedrijf in Nederland, toen bijna een merknaam.

 • 1 maand geleden
 • essay
 • Kees Blokland
Samenleving

Vrijheid ervaren in coronatijd

De lockdown beperkt ons in onze contacten. Maar we kunnen nabijheid ervaren door te bellen, brieven te schrijven, verhalen te lezen. Voor wie het wil zien, is er vrijheid.

Aan het einde van dit jaar worden zoals altijd de dagen korter, en waarderen we des te meer het licht van de zon, die nu laag staat, korter schijnt en lange schaduwen werpt. In dat horizontale licht zien we verder om ons heen, wordt het oog naar de horizon getrokken, ervaren we vergezichten misschien anders. 

 • 7 maanden geleden
 • essay
 • Kees Blokland
Samenleving

Betekenis vind je vooral in eigen ervaringen

Er is veel te leren uit boeken, oude bronnen en religieuze tradities. Maar een mens leert het meeste van zijn eigen bijzondere ervaringen. Doe die daarom zoveel mogelijk op.

“Hoe is het met je?” vroeg ik aan een vriend, op anderhalve meter afstand. “Het leven is een mand vol eieren: zoals het ene ei lijkt op het andere, zo lijken de dagen op elkaar”, verzuchtte hij.  

 • 9 maanden geleden
 • essay
 • Kees Blokland
Samenleving

Partnership in goede en slechte tijden

Bedrijven die samenwerken sluiten vaak een contract waarin de afspraken voor hun samenwerking staan. Maar als de nood aan de man is, komt het ook aan op vertrouwen in elkaar en wederzijds begrip.

Een partnership is een samenwerkingsverband dat dateert uit de tijd van nog vóór de Romeinen. Het is vermoedelijk de oudste vorm van samenwerking buiten het familieverband. 

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Kees Blokland
Samenleving

Werken we op basis van principes of regels?

Netjes de opgestelde regels volgen is vaak gemakkelijker dan kijken naar de achterliggende principes van die regels. Maar dat laatste levert ook vaak meer inzicht op.

Onlangs werd in de Commissie Normstelling, die gaat over de erkenning van goede doelen-organisaties in Nederland,  door professor Hans Gortemaker een lans gebroken voor de benadering “principle based” , in plaats van “rule based”. Dat heeft me aan het denken gezet. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Kees Blokland
Samenleving

Tijd van leven

De tijd vliegt en de tijd beperkt ons, maar de tijd geeft ons ook mogelijkheden. 

Vanaf onze eerste bewuste beleving is de overgang van dag naar nacht en omgekeerd een gegeven. Een ritme van eten, wachten en slapen voegt zich daar langzaam in, en wat later horen we van de seizoenen, verjaardagen en klokkijken. We leren met de tijd omgaan, maar de vraag ‘wat is tijd’ is niet eenvoudig te beantwoorden. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Kees Blokland
Samenleving

Over water lopen

Twijfelen en toch naar de kerk gaan, dat kan prima samengaan. In die traditie kun je wortelen.

Als ik op zondag in Amsterdam ben, fiets ik graag over het Museumplein, onder het Rijks, langs de Spiegelgracht naar het Singel, naar de doopsgezinde schuilkerk. Achter een grachtenpand bereik ik dan een grote, sober ingerichte kerkzaal. Door hoge ramen valt ruim licht naar binnen, een fraai ingebouwd orgel onthaalt me op klanken die me uit mijn vroege jeugd vertrouwd klinken.