Leven in een rechtsstaat: vanzelfsprekend toch?

Jeroen Lenaers Leven in een rechtsstaat: vanzelfsprekend toch?

De rechtsstaat staat onder druk in Europa. Dat komt van zware criminaliteit, maar soms ook van overheden zelf.