Zoeken

5 artikelen gevonden voor 'Jan Prij'.

 • 5 maanden geleden
 • essay
 • Jan Prij
Samenleving

Waarom de politiek van normalisering gevaarlijk is

Er is een gevaarlijke angst in de samenleving voor het vreemde, het abnormale, het ongewone. We staan niet alleen argwanend tegenover mensen met een dubbele nationaliteit, maar ook negatief tegenover zo ongeveer alles wat ‘abnormaal’ is. Deze neiging het afwijkende tot een probleem te verklaren is gevaarlijk. 

Een mythische vertelling van de oude Grieken gaat over Procrustes, een inhalige herbergier met een wel heel aparte vorm van gastvrijheid. Hij beroofde vreemdelingen die niets vermoedend langskwamen van al hun bezittingen, na hen op uiterst pijnlijke wijze de maat te nemen.  

 • 8 maanden geleden
 • essay
 • Jan Prij
Samenleving

Waarom efficiency in de economie niet zaligmakend is

De economische obsessie met doelmatigheid is schadelijk. De economie is geen soepel lopende machine die met zo min mogelijk input zoveel mogelijk output produceert. Ze kan alleen effectief zijn door omwegen te bewandelen. Ook de economie leeft daarbij van genade.

De economie wordt als vanouds als het domein van de doelmatigheid gezien. Sterker nog: voor veel economen is efficiëntie de heilige graal, of beter gezegd, de alfa en omega, het begin en einde van alle wijsheid.  

 • 11 maanden geleden
 • essay
 • Jan Prij
Zingeving

Vrolijke zwaarmoedigheden in de lijdenstijd

Optimisme kan heel vermoeiend zijn, onrealistisch als het is. De gedachten van Schopenhauer geven gezond tegengif.

We mogen best streven naar geluk, als we dat streven maar met een flinke korrel zout nemen omdat ongeluk en lijden nu eenmaal bij het leven horen. Zulke ontnuchterende geluiden van hedendaagse zielenknijpers en van oude en nieuwe filosofen leren ons te lachen om onszelf en onze eigen dadendrang. Vooral de duistere kijk van Arthur Schopenhauer kan ons daarbij inspireren in aanloop naar de komende lijdenstijd. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Jan Prij
Samenleving

Waarom de leugen zo funest is in de politiek

Brexit beheerst het nieuws. Wat er achter ligt helaas veel minder: de levensgevaarlijke leugens, manipulatie en valse beloftes.

‘Of de Brexit nu doorgaat of niet, de schade is geleden: Brexiteers die stemmen wonnen met leugens, manipulatie en onuitvoerbare beloftes hebben nu het hoogste ambt in handen’, schrijft Joris Luyendijk op 18 oktober in de NRC. Het probleem is niet de Brexit - de EU is geen gevangenis en wie eruit wil moet dat doen. Het probleem is een Brexit op basis van leugens, manipulatie en onuitvoerbare beloftes. 

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

Zorg behoeft waardigheid en solidariteit

Nederland behoort in verschillende lijstjes tot de landen die de beste zorg ter wereld hebben. Toch wordt er veel geklaagd.

GeworteldZowel zorggebruikers als zorgverleners klagen over de zorg. Ook de overheid klaagt over de almaar stijgende zorgkosten die we met elkaar moeten opbrengen. Intussen vormt het personeelsgebrek een bedreiging. Bij het nadenken over de toekomst van de zorg is het goed om te bekijken wat de christelijk-sociale traditie kan bieden.