Zoeken

17 artikelen gevonden voor 'Herman Kaiser'.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Herman Kaiser
Samenleving

Democratie vraagt civiel courage

Voor een stevige democratie zijn we met z’n allen verantwoordelijk, betoogt Herman Kaiser.

Het herdenkingsjaar voor 75 jaar vrijheid is een goede aanleiding om te door-denken hoe wij onze democratie vitaal houden. De overheid onderhoudt wegen en bruggen, maar wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van onze democratische rechtsstaat, vraagt Herman Kaiser zich af.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Herman Kaiser
Samenleving

Het einde van de oefenmeester

Een goede supporter houdt niet van zijn club omdat die onoverwinnelijk is, maar omdat het zijn club is.

Voetbal wordt wel eens de belangrijkste bijzaak in het leven genoemd. Dat zal voor heel veel mensen zo zijn, maar niet voor iedereen. Voor sommige mensen is het geen bijzaak. Niets in de wereld kan in de plaats innemen van koning voetbal. Koning voetbal mag regeren met harde hand. Als hij maar zorgt over overwinningen. Zijn volk is trouw, maar vooral veeleisend.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Herman Kaiser
Samenleving

Een nieuwe traditie: eindeloos feesten

Terwijl de Oktoberfeesten in volle gang zijn en Halloween de reclame domineert, discussieert Nederland over het recht op traditie. 

Een aantal jaren geleden had onze voorganger een student uit Afrika op bezoek. De jonge bezoeker was onder de indruk. Hij verbaasde zich over de rijkdom en overvloed en de vanzelfsprekendheid daarvan. In zijn beleving vierden de mensen hier elke dag feest. Hij vroeg de pastoor: ,,Wat doen jullie nu als het echt feest is?”  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Herman Kaiser
Samenleving

Duisternis met licht bestrijden

Mensen die publiekelijk voor hun geloof uitkomen, ervaren regelmatig vijandig cynisme, onverschilligheid, onwetendheid en soms zelfs vijandigheid.

De zes grootste religieuze tradities in Nederland organiseren ieder jaar een landelijke bijeenkomst waarbij dialoog tussen religies en levensbeschouwingen centraal staat, via hun platform In Vrijheid Verbonden. Dit jaar hield ik daar als gastspreker een lezing over het gure klimaat waarin mensen terechtkomen als zij publiekelijk voor hun geloofsovertuiging uitkomen. Ik deed, mede naar aanleiding van mijn boek over verbindende waarden, een oproep tot fierheid, vertrouwen en onderlinge bemoediging.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Maarten de Gruyter
Zingeving

Geloven is hip, maar in de kerk wordt het stiller

Mensen die hun geloof publiekelijk uitdragen, werden 20 jaar geleden bespot, maar nu met verwondering uitgehoord. Is dat beter?

Recent had ik de eer om te mogen opdraven in het tv-programma In Goed Gezelschap, een productie van de bevlogen en sympathieke Jaïr Ferwerda. Toen hij vooraf vernam dat ik belijdend katholiek ben, fascineerde dat hem direct en wilde hij er graag aandacht aan besteden in zijn programma.