Schrijvers kunnen helpen geloofsbegrippen weer te begrijpen

Henk Vijver Schrijvers kunnen helpen geloofsbegrippen weer te begrijpen

Begrippen als genade of vergeving worden weinig meer gebruikt. Hebben ze ons nog iets te zeggen?