Trouw, maar aan wie en waaraan?

Geert Mak Trouw, maar aan wie en waaraan?

Kerken en christenen zouden zich veel meer moeten uitspreken voor rechtvaardigheid en barmhartigheid, zei Geert Mak in zijn lezing tijdens het Prinsjesdagontbijt. De Bijbel heeft een boel te zeggen over de zorg voor de zwakken en de kwetsbaren.

In deze crisis draait het om gemeenschapszin

Sytze Ypma In deze crisis draait het om gemeenschapszin

We hebben meer dan ooit elkaar nodig in deze tijden van crisis. Laten we elkaar helpen in onze stad, in onze provincie, in ons land, voorbij de grenzen van kleur en cultuur, komaf en klasse, zegt dominee Sytze Ypma.

Populisme is zo vreemd nog niet

Wim van de Camp Populisme is zo vreemd nog niet

Je kunt wel steen en been klagen over het populisme, maar kijk dan ook even waar het vandaan komt.

Gelijke kansen moeten hoog op Europese agenda

Johanneke Liemburg Gelijke kansen moeten hoog op Europese agenda

De hogere opkomst bij de Europese verkiezingen wijst erop dat het vertrouwen in Europese samenwerking niet is verdwenen.

De oude verzuiling als nieuw wapen tegen de linkse cultuur

Pieter Anko de Vries De oude verzuiling als nieuw wapen tegen de linkse cultuur

De eerste echte politieke partij in de Tweede Kamer was de ARP (opgericht in 1879), een van de bedenkers en verspreiders van het christelijk-sociaal gedachtegoed. Strak geleid door Abraham Kuyper legde deze partij de grondvesten voor de verzuiling van de samenleving. Uit onverwachte hoek gaan nu stemmen op om de verzuiling nieuw leven in te blazen.

Wat is dan goed?

Jaap Hansum Wat is dan goed?

Het goede doen, dat lijkt iedereen te willen. Maar wat is het goede precies? Stevo Akkerman interviewt denkers over deze vraag.

Weg uit de democratische lock-down

Geerten Boogaard Weg uit de democratische lock-down

De tijd om af te wachten is voor politici voorbij. Er is werk aan de winkel. De keuzes die nu voortdurend worden gemaakt, hebben immers een stevig politiek karakter.

Democratische crisiscommunicatie

Geerten Boogaard Democratische crisiscommunicatie

De communicatie van Rutte in deze crisistijden laat misschien wat te wensen over, maar daarover klagen past gelukkig ook helemaal bij een democratie.

In Russische schoolboeken is Stalin een ‘effectief manager’

Geert Veldstra In Russische schoolboeken is Stalin een ‘effectief manager’

Journalist Hester den Boer bracht onlangs een boek uit over de huidige populariteit van Stalin in Rusland en de omgang met het goelag-verleden. Ze spreekt erover op scholen.

Zo'n vrouw gun je toch een huis

Geerten Boogaard Zo'n vrouw gun je toch een huis

Weg met de regels, maatwerk moet het zijn! Maar dan beginnen de problemen pas, want regels zijn er niet voor niets.

De kwetsbare rechtsstaat

Geerten Boogaard De kwetsbare rechtsstaat

Na politiek en publieke opinie blijkt ook de advocatuur levensgevaarlijk. Dat we daaraan wennen, maakt het nog niet normaal.

In Zwolle schreven ze met 1500 mensen de héle Bijbel over

Lodewijk Born In Zwolle schreven ze met 1500 mensen de héle Bijbel over

Wie eenmaal ging zitten, merkte dat het iets teweegbracht om Bijbelteksten over te schrijven.