Complotten aan de koffietafel

Dick den Bakker Complotten aan de koffietafel

Een complotdenker op de koffie krijgen in plaats van online iets van hem lezen, kan heel leerzaam zijn. Het biedt de kans oprecht te luisteren en eerlijk te zijn: we modderen vaak maar wat aan.

Toch weer thuisonderwijs

Dick den Bakker Toch weer thuisonderwijs

De meeste ouders zijn blij dat de tijd van thuisonderwijs erop zit. Maar soms profiteerde het kind juist van de extra aandacht.

Gelijke waarden op alle scholen?

Dick den Bakker Gelijke waarden op alle scholen?

Nu het openbaar onderwijs werk heeft gemaakt van de kernwaarden die het hanteert, zou je kunnen denken dat die scholen allemaal wel erg op elkaar gaan lijken. Maar dat is niet het geval.

Alle onderwijs is bijzonder onderwijs

Dick den Bakker Alle onderwijs is bijzonder onderwijs

Neutraal onderwijs bestaat niet, ook niet op openbare scholen. Daarom is het goed dat het openbaar onderwijs eigen kernwaarden heeft ontwikkeld: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

De vrijheid van onderwijs geldt ook voor de openbare school

Dick den Bakker De vrijheid van onderwijs geldt ook voor de openbare school

Het is jammer en ook onnodig dat het openbaar onderwijs christelijke scholen nog steeds ziet als rivalen. Beter is het als het openbaar onderwijs uitgaat van eigen kracht in plaats van dat het werkt vanuit de confrontatie.

Online-kerkdiensten

Dick den Bakker Online-kerkdiensten

Die online kerkdiensten, dat loopt allemaal wel. We kunnen onze energie beter steken in het onderhouden van de geloofsgemeenschap zelf.

Thuisonderwijs voor groep 3+8

Dick den Bakker Thuisonderwijs voor groep 3+8

Thuisonderwijs kan ook door een opa worden gegeven. Het kost uren en al die inlogcodes onthouden is niet eenvoudig. Maar wat is leraar toch een prachtvak!

Geborgenheid kun je delen

Dick den Bakker Geborgenheid kun je delen

Er is niet veel wat je kunt doen in deze tijden, behalve dan de adviezen opvolgen. Geborgenheid is wat we nodig hebben.

Vertrouwen in het kind

Dick den Bakker Vertrouwen in het kind

Met goede wil en vertrouwen in elkaar kom je ook op school een heel eind. Soms blijkt pas jaren later hóe ver.

Kerk van de toekomst

Dick den Bakker Kerk van de toekomst

Als ouderen nu eens op hun handen gaan zitten in de kerk, en de boel overdragen aan jongere generaties? 

Goed afscheid nemen

Dick den Bakker Goed afscheid nemen

Is iemand niet meer geschikt voor zijn functie, of moet de organisatie veranderen? Praat erover met de betrokkenen!

De kracht van christelijk onderwijs

Dick den Bakker De kracht van christelijk onderwijs

Het christelijk onderwijs hervindt langzamerhand zijn zelfbewustzijn terug.