Zoeken

20 artikelen gevonden voor 'Christoph van den Belt '.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Eigenheid en eigenwijsheid op krantenpapier

Drie kleine christelijke kranten kent Nederland. Waar komen ze vandaan en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

Tot op de dag van vandaag hebben we drie relatief kleine christelijke kranten in Nederland. Historicus Christoph van den Belt vraagt zich af: waar komen ze vandaag en waarom zijn ze nooit gefuseerd?

 • 15 dagen geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Idealen vergaan niet

Er komen niet alleen nieuwe politieke partijen bij, ze fuseren ook. De PPR bijvoorbeeld ging op in GroenLinks. Die partij zou er goed aan doen nog eens naar de oude idealen van deze partij te kijken. Ter inspiratie.

Eind vorig jaar bestond GroenLinks dertig jaar. Deze partij ontstond doordat in 1990 vier kleine linkse partijen met elkaar samengingen: de Communistische Partij Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de Evangelische Volkspartij (EVP) en de Politieke Partij Radikalen (PPR).

 • 1 maand geleden
 • essay
Zingeving

Refo’s: de wet van de toenemende afstand

Iedereen kent reformatorische christenen, maar alleen van ver weg. Daarom komen ze vaak zo ongenuanceerd in het nieuws. Maar een historicus is verplicht het eerlijke verhaal te vertellen. Van dichtbij, en toch op afstand.

De reformatorische wereld kan zich eens in de zoveel tijd verheugen in de belangstelling van de natie. Vorig jaar was het de Nashvilleverklaring, onlangs de uitgangspunten van reformatorische scholen.

 • 2 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Leve de middeleeuwen!

Achterhaalde ideeen worden al snel verbonden aan de middeleeuwen. Maar zo beroerd waren die duizend jaar nou ook weer niet. Neem alleen al die prachtige kathedralen. Is de Notre Dame niet het hart van de Europese cultuur?

Medio oktober blikte Samuel Lee, voorganger in een Amsterdamse Pinksterkerk, in dagblad Trouw terug op zijn jaar als Theoloog des Vaderlands. Hij was met veel verschillende mensen in contact gekomen en had zich de blaren op de tong gepraat.

 • 3 maanden geleden
 • column
Column

Objectiviteit als journalistiek mantra

‘NRC Handelsblad’ is kritisch, objectief, fair en betrouwbaar, staat in de jubileumeditie van de krant. Maar bestaat objectiviteit wel, en hoe zit het dan met andere kranten?

Begin deze maand vierde NRC Handelsblad het vijftigjarige bestaan. In 1970 fuseerden twee negentiende-eeuwse liberale dagbladen: het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. NRC Handelsblad presenteert zich expliciet als vertegenwoordiger van deze liberale traditie, blijkt uit de jubileumeditie.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

In de spagaatstand op de academie

Steeds meer studenten en steeds minder geld. Dat gaat een keer fout, maar wanneer? Overleeft de universiteit de coronacrisis, of blijkt hij de druppel die de emmer doet overlopen?

Tijdens de introductie van dit academisch jaar, die dit jaar grotendeels beperkt was tot informatieve bijeenkomsten, uitte een alumnus van de studie Geschiedenis aan de Radboud Universiteit zijn verbazing. Het docentenkorps was, sinds zijn afstuderen bijna tien jaar geleden, grotendeels nieuw. Wel herkende hij de stijl en spirit van de master. Dat dan weer wel.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

De zucht naar citaten

Te veel citaten opnemen in een historisch boek, leidt af van de boodschap. Maar soms zijn citaten nodig om je publiek te overtuigen.

Elke historicus moet eraan geloven: welk citaat blijft behouden en welk citaat vervalt in eeuwige vergetelheid? De archieven van de dagbladen waarnaar ik onderzoek doe, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, zijn omvangrijk. Ze vormen een waar citatenparadijs. Maar waarom is citeren eigenlijk van belang?

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Geschiedenis studeren vereist inlevingsvermogen

Een historicus moet voor enig begrip van de geschiedenis zich kunnen inleven in mensen. Als het religie betreft, is het voor nogal wat historici een hele opgave dit zonder vooroordelen te doen.

De afgelopen jaren mocht ik mij voor mijn historisch onderzoek onderdompelen in een wereld die mij aanvankelijk vreemd was. Ik doe onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Met dit werk kan ik de idealen die mij tijdens de studie Geschiedenis werden aangereikt in de praktijk brengen: als historicus probeer je je in te leven in andere mensen, in andere werelden, in andere tijden. Het willen begrijpen staat voorop.

 • 7 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Dynamisch online lesgeven, het kan!

Is het met online onderwijs wel mogelijk om echte interactie op gang te krijgen? Met studenten Journalistiek wel.

De afgelopen weken gaf ik voor het laatst een cursus aan de journalistiekstudenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Ik verzorgde dit onderwijs in het kader van mijn aanstelling als promovendus aan de Vrije Universiteit. De colleges aan de CHE waren - vanuit mijn perspectief - een feest. Zelfs tijdens de digitale colleges spatte de dynamiek van mijn beeldscherm.

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Ode aan de boekenkast

Geen film of tv-serie haalt het bij het boek. Het boek moet gekoesterd worden, een ereplaats krijgen. Misschien gaan ook jongeren dan wel weer meer lezen.

‘Heb je al die boeken gelezen?’ Iedereen met een goed gevulde boekenkast kent deze standaardvraag.

 • 9 maanden geleden
 • column
Column

Vitale tijdsbesteding

Historici hebben geen vitaal beroep, maar ze kunnen wel boeken schrijven die de lege uren vullen. Zoals een boek dat gehakt maakt van de gebruikelijke voorstelling van de jaren zestig.

Door de Covid-19-maatregelen ligt het openbare leven goeddeels plat. Een last die elke Nederlander draagt om de zorg te ontlasten.

 • 10 maanden geleden
 • essay
 • Christoph van den Belt
Samenleving

Coronavirus brengt RD tot publicatie op zondag

De coronacrisis is zo ernstig dat het Reformatorisch Dagblad haar principe van niet publiceren op zondag doorbrak met een bericht op hun website.

Je hoeft geen historicus te zijn om te beseffen: de toespraak van minister-president Mark Rutte op de televisie was historisch. Niet alleen vanwege de setting - hij richt zich als premier tot alle Nederlanders - maar ook vanwege de inhoud: Nederland bevindt zich in een ongekende crisissituatie.