Zoeken

6 artikelen gevonden voor 'CNV'.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Aart Jan de Geus
Samenleving

Vakbeweging op een kruispunt

Welke kant moet de vakbeweging op om een serieuze speler op de arbeidsmarkt te blijven?

In het recente debat over pensioenen bleek dat de vakbeweging nauwelijks mandaat had om te bewegen - uiteindelijk net genoeg. Vakbonden zetten zich versterkt in voor ouderen. Dit is misschien wel logisch met het oog op het ledenbestand, toekomstgericht is het niet. En werfkracht richting jongeren heeft zo'n houding al helemaal niet. Om in de 21ste eeuw een relevante speler te zijn, moet er meer gebeuren.

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Arend van Wijngaarden
Samenleving

De arbeidsmarkt heeft een 'wij' nodig

Met een ongekend groot aantal flexwerkers en zzp’ers is de verbondenheid op de arbeidsmarkt ver te zoeken.

Een tweedeling dreigt op de arbeidsmarkt. Een hele grote groep werkenden die permanent in de onzekerheid zit, versus een groep die het prima voor zichzelf weet te regelen. Waar is het 'wij' op de arbeidsmarkt eigenlijk gebleven?

 • 6 maanden geleden
 • essay
 • Lammert de Hoop
Samenleving

Niet Kuyper, maar Talma gaf de sociale zekerheid vorm

Wat betekende Abraham Kuyper voor Nederland? Biograaf Johan Snel roemde tijdens een debat Kuyper als visionair en baanbrekend democraat. Talma-biograaf Lammert de Hoop vindt dat te veel eer. 

Abraham Kuyper (1837-1920) was een politiek genie: uitvinder van moderne partijpolitiek en aanjager van verzuiling als pluriforme samenlevingsvorm. Maar de democraat Kuyper (ARP, een van de voorlopers van het CDA), miskende die andere grote pijler van democratisch samenleven: sociale zekerheid voor arbeiders en achterstandsgroepen. Daarvoor was Aritius Sybrandus (Syb) Talma (1864-1916) grensverleggend als minister in het antirevolutionaire kabinet Heemskerk (1908-1913).  

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • René Paas
Samenleving

De arm van iedereen

Ook van de kredietcrisis van tien jaar geleden werd gezegd dat die onze samenleving zou veranderen. Dat gebeurde niet. Willen we de samenleving nu wel veranderen, dan vergt dat de inzet van ons allemaal.  

Wie schrijft, die blijft. Maar een boekpresentatie vergt tegenwoordig improvisatie. Geen volle kerk dus, maar een handjevol mensen, tussen provinciehuis en Martinikerk. Daar overhandigde Bart Flikkema mij zijn boekje De arm van Johannes de Doper.   

 • 1 jaar geleden
 • essay
 • Leen la Rivière
Samenleving

Levenslessen aan de pomp

Tijdens zijn eerste zomerbaantje aan de pomp leerde Leen la Rivière belangrijke levenslessen.

Afgelopen zomer hebben veel scholieren zomerbaantjes gehad om wat bij te verdienen voor de kosten die vanaf september komen, of om toch nog even op vakantie te kunnen gaan. Ook al zijn de motieven van sommige scholieren heel plat - straks lekker uit je dak gaan - zo’n zomerbaantje leert je toch een paar dingen die nuttig zijn in aanloop naar het echte leven, later.

 • 2 jaren geleden
 • essay
 • Pieter Anko de Vries
Samenleving

Het pensioen als christelijk-sociaal speerpunt

Veel Nederlanders willen niet verplicht doorwerken na hun 66ste levensjaar. De oorspronkelijke kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar rato van de levensverwachting konden op z’n zachtst gezegd niet op bijval rekenen. Oud wil out, uit het arbeidsproces zolang er nog een beetje tijd van leven is en er mogelijkheden zijn om te genieten van de oude dag. Het kabinet ziet een structurele pensioenleeftijd van 66 jaar om financiële redenen niet zitten.

GeworteldEen van de grote geschilpunten die de afgelopen tijd speelden in onze samenleving gaat over de vraag hoe ons pensioenstelsel eruit moet komen te zien. Iedereen is het er wel over eens dat er veranderd, gemoderniseerd moet worden. Eind vorig jaar mislukte het overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers over de oudedagsvoorziening. De vakbonden hebben hierna verschillende demonstraties georganiseerd, waaronder een grote landelijke actiedag. De bonden willen onder meer dat de AOW-leeftijd 66 jaar wordt en dat er een regeling komt voor mensen met een zwaar beroep.