Zoeken

15 artikelen gevonden voor 'Ad van der Helm'.

 • 1 maand geleden
 • column
Column

Aandacht voor christenvervolging

Het is opvallend: voor vervolging van christenen hebben niet-christenen vaak weinig aandacht. Over kerken en andere christelijke organisaties wordt nogal eens tendentieus bericht. Reden te meer om dat grondrechten in ere te houden.

Op 25 november kleurden meer dan honderd kerken rood om aandacht te vragen voor christenvervolging. Dat gebeurde in het teken van Red Wednesday, georganiseerd door Kerk in Nood, een katholieke organisatie die wereldwijd christenen in nood ondersteunt.

 • 2 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Eeuwig leven is niet iets van straks

De herfst nodigt uit om na te denken over vergankelijkheid, maar dan zonder dat die het laatste woord heeft. Dat is aan de liefde en aan het leven.

Op de eerste zondag van de wintertijd, met Allerzielen en Eeuwigheidszondag in aantocht, luister ik met de eerste herfst-hagel op de ramen naar het Mahlerlied Ich bin der Welt abhanden gekommen. Tijdens dit herfstseizoen bereidt de liturgie ons voor op het einde der tijden. Ik bezin mij op het eeuwig leven.

 • 3 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Prinsjesdagviering prikt de Haagse bubbel door

Politiek Den Haag lijkt een heel eigen wereldje waar je maar moeilijk in kunt doordringen. Tijdens de Prinsjesdagviering proberen gelovigen en humanisten de politieke waan van de dag te doorbreken.

Prinsjesdag in Den Haag is - normaal gesproken - een bubbel van hoedjes, jacquets, koetsen, trompetgeschal en mooie woorden. De aandacht gaat natuurlijk naar de woorden van de Koning in de Troonrede, maar we letten ook op Hare Majesteit en de hoedjes van de dames bewindspersonen en Kamerleden.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Ook in de politiek is vergeving nodig

Ook in de politiek is het goed als er vergeving wordt geschonken en aanvaard. Aan het bekennen van schuld zijn echter als het goed is ook consequenties verbonden.

De parlementsverkiezingen naderen en de scherpte van politieke debatten neemt toe. Politici nemen elkaar de maat en bezigen harde woorden. Daarom was ik geraakt door het persoonlijke interview van Janine Abbring met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het televisieprogramma Zomergasten, op 16 augustus.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Heilige wijsheid gewenst

Dat de Hagia Sophia weer een moskee is geworden, past helemaal bij de geschiedenis van de voormalige kathedraal. Ze is altijd ingezet voor politieke doeleinden. Door de Byzantijnse koningen en nu weer door Erdogan.

De beslissing om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken, kan worden beschouwd als een nieuwe stap in de verwijdering tussen Europa en Turkije.

 • 6 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Een lijsttrekker moet dienend leiden

Het persoonlijke speelt een steeds grotere rol in de politiek. Als het goed is, gaat het bij het lijsttrekkerschap echter niet om de persoon zelf maar om de manier waarop hij of zij doel en visie van de partij voor het voetlicht brengt. Echt leiderschap vraagt om dienstbaarheid.

Op 17 maart 2021 kiest Nederland de nieuwe leden van de Tweede Kamer. De verkiezingsposters van de afgelopen vijftien jaar laten goed zien wat centraal staat bij verkiezingen: gezichten, personen, de mens achter de politicus. Meer en meer staan lijsttrekkers en hun Twitter- en Instagram-account centraal.

 • 8 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Geen strijd maar kansen door gezamenlijk optreden!

Deze crisis laat zien dat we alleen door samenwerking verder komen. Dat geldt voor de hele wereld, maar zeker voor Europa.

De strijd tegen het coronavirus! De crisis waarin we verkeren wordt vaak in termen van strijd uitgedrukt: we voelen ons bedreigd, vrijheden worden ingeperkt, noodmaatregelen worden getroffen, parlementen hebben activiteiten beperkt.

 • 9 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

De aanwezigheid van de Liefde

De fysieke afwezigheid van mensen tijdens de kerkelijke vieringen wil niet zeggen dat de kerk niet present is. Integendeel.

In het gesprek van minister -president Mark Rutte met vertegenwoordigers van kerken in Den Haag op 8 april kwam ter sprake hoe zij contact houden met gemeenteleden en parochianen ondanks de maatregelen rond Covid-19.

 • 10 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Geestelijke beweeglijkheid in tijden van isolatie

Nauwelijks je huis uit kunnen, wil nog niet zeggen dat je geest niet vrij is.

Dat westerse landen zwaar getroffen worden door het coronavirus, heeft waarschijnlijk mede te maken met de beweeglijkheid van onze bevolking: we reizen wat af! 

 • 11 maanden geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Wij hebben het leven!

Wie toegeeft dat alleen de dood het antwoord is op een 'voltooid leven', capituleert voor de leegte.

De katholieke gemeenschap van Sant’ Egidio in Rome en Amsterdam bidt wekelijks voor de zieken. Hun namen worden genoemd en hun verhalen verteld in een volle Santa Maria in Trastevere (Rome). Er branden kaarsen voor degenen wier namen zijn opgeschreven door de aanwezigen. Ook voor de zieke man die ik onlangs bezocht, wordt een kaars opgestoken.

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Column

Eenheid is niet saai maar dynamisch

Streven naar eenheid lijkt tegen de stroom in te gaan: leve de diversiteit! Een samenleving opbouwen wordt dan wel moeilijk. 

De veelheid van kerken en kerkelijke gemeenschappen maakt het christendom kleurrijk. Dat is te zien in dit filmpje van de kerken van Haarlem die zich presenteren aan de stad. 

 • 1 jaar geleden
 • column
 • Ad van der Helm
Samenleving

Een dakloos kerstverhaal

Als we van ‘feest’ moeten spreken in plaats van ‘Kerst’, sluiten we de dakloze Maria en Jozef opnieuw buiten.

Sommige etiquettedeskundigen schijnen vandaag de dag te adviseren om tijdens Kerstmis niet te spreken over geloof – het zou maar tot discussie leiden aan de kerstdis. Ook zijn er bedrijven die de term ‘Kerst’ vermijden en liever spreken van ‘feestmarkt’ of ‘feestmaaltijd’. Sommige tuincentra verkopen slechts ‘feestbomen’.