Zingeving

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, waarden-vol leven. Lees onze artikelen over zingeving. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en bekende columnisten.

Klagen als uitdrukking van hoop

Erik Borgman Klagen als uitdrukking van hoop

Nederland is een geweldig land, zegt onze premier, we doen het fantastisch. En zo lijkt het net alsof we alleen nog wat moeten finetunen. Maar zo is het niet. Sommige zaken zijn fundamenteel mis in onze samenleving. Zo lang we dat niet onder ogen zien, verandert er niets wezenlijks. Een longread.

Lessen van de Heilige Wijsheid

Marianne Vorthoren Lessen van de Heilige Wijsheid

De Ayasoya is een moskee, zo heeft het Turkse hooggerechtshof besloten, en vandaag wordt er het eerste vrijdaggebed sinds decennia gehouden. De geschiedenis van de oude Hagia Sophia is lang, en wie weet vallen er lessen uit te trekken. Dat zou goed passen bij haar naam.

Lieddichter Paul Gerhardt is niet vergeten

Jan Keuken Lieddichter Paul Gerhardt is niet vergeten

In Duitsland is Paul Gerhardt een bekende naam die een aantal gevels siert. En ook in ons Liedboek staat hij vermeld. Wie was Paul Gerhardt eigenlijk?

Het goede leven en de natuurwet

Sophia Höff en Petruschka Schaafsma Het goede leven en de natuurwet

Het is lastig de vraag te beantwoorden wat 'goed leven' eigenlijk is. Wanneer is het leven goed, behalve dan dat je alles hebt wat nodig is voor een bestaan, en hoe bepaal je dat? Het komt alleen van een gesprek over het goede leven als we erkennen dat we niet weten wat we moeten doen en als we geloven dat verheldering mogelijk is op basis van gedeelde inzichten. Een gedachte-exercitie.

Revolutie van de tederheid

Gerard de Korte Revolutie van de tederheid

Het protest tegen racisme is volkomen gerechtvaardigd. Polarisatie en felle debatten brengen ons echter niet verder. Vergeving, elkaar leren kennen en accepteren doet dat wel.

Bonhoeffers hoop is geworteld in geloof

Rien Fraanje Bonhoeffers hoop is geworteld in geloof

De brieven die Dietrich Bonhoeffer vanuit de gevangenis schreef aan familie en vooral zijn goede vriend Eberhard Bethge bleken dit voorjaar een welkome bemoediging in de maanden van quarantaine en lockdown.

Mancini. Het Italiaanse buitenbeentje in De Mesdag Collectie

Liesbeth de Jong Mancini. Het Italiaanse buitenbeentje in De Mesdag Collectie

De Haagse School, met schilder Willem Mesdag als een van de belangrijkste voormannen, is welbekend. Maar Mesdag was naast schilder ook verzamelaar. Het werk van de Italiaan Mancini trok zijn oog, en dat is nu te bezichtigen in een mooie expositie van De Mesdag Collectie in Den Haag.

De oerknal, het grote verhaal en de Bijbel

Eep Talstra De oerknal, het grote verhaal en de Bijbel

Wetenschap en geloof lijken eeuwenlang een ongelukkig huwelijk te hebben gehad, dat is uitgelopen op een scheiding. Maar gelovige wetenschappers leggen zich daar niet altijd bij neer. En zo verscheen Oer, een boek dat beide weer wil verzoenen. Maar veel Bijbelwetenschap is daar niet bij te pas gekomen. Een longread.

Met zijn Godsbeeld bood Titus Brandsma een oplossing voor de sociale crisis

Jan Auke Brink Met zijn Godsbeeld bood Titus Brandsma een oplossing voor de sociale crisis

Titus Brandsma was een kritisch denker die zaken van verschillende kanten bekeek en kennis vergaarde. Zijn ideeën kunnen ons nog steeds wat te zeggen hebben.

God is te vinden in het alledaagse

Matthijs Schuurman God is te vinden in het alledaagse

Een predikant moet om zijn of haar werk goed te kunnen doen geestelijk ontwikkeld zijn. Pas dan kunnen zij mensen helpen Gods aanwezigheid in hun leven te ontdekken, meent Craig Barnes, rector van het Amerkiaanse Princeton Theological Seminary.

Een lijsttrekker moet dienend leiden

Ad van der Helm Een lijsttrekker moet dienend leiden

Het persoonlijke speelt een steeds grotere rol in de politiek. Als het goed is, gaat het bij het lijsttrekkerschap echter niet om de persoon zelf maar om de manier waarop hij of zij doel en visie van de partij voor het voetlicht brengt. Echt leiderschap vraagt om dienstbaarheid.

‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Rien Fraanje ‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Christenen laten zich in het publieke debat te veel terugdringen op het terrein van de medisch-ethische kwesties, vindt René Grotenhuis. "Wij hebben over meer maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk perspectief iets relevants te zeggen."