Zingeving

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, waarden-vol leven. Lees onze artikelen over zingeving. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en bekende columnisten.

Met zijn Godsbeeld bood Titus Brandsma een oplossing voor de sociale crisis

Jan Auke Brink Met zijn Godsbeeld bood Titus Brandsma een oplossing voor de sociale crisis

Titus Brandsma was een kritisch denker die zaken van verschillende kanten bekeek en kennis vergaarde. Zijn ideeën kunnen ons nog steeds wat te zeggen hebben.

God is te vinden in het alledaagse

Matthijs Schuurman God is te vinden in het alledaagse

Een predikant moet om zijn of haar werk goed te kunnen doen geestelijk ontwikkeld zijn. Pas dan kunnen zij mensen helpen Gods aanwezigheid in hun leven te ontdekken, meent Craig Barnes, rector van het Amerkiaanse Princeton Theological Seminary.

Een lijsttrekker moet dienend leiden

Ad van der Helm Een lijsttrekker moet dienend leiden

Het persoonlijke speelt een steeds grotere rol in de politiek. Als het goed is, gaat het bij het lijsttrekkerschap echter niet om de persoon zelf maar om de manier waarop hij of zij doel en visie van de partij voor het voetlicht brengt. Echt leiderschap vraagt om dienstbaarheid.

‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Rien Fraanje ‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Christenen laten zich in het publieke debat te veel terugdringen op het terrein van de medisch-ethische kwesties, vindt René Grotenhuis. "Wij hebben over meer maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk perspectief iets relevants te zeggen."

Vluchtelingen in Israël worden geholpen met steun uit Nederland

Rob den Boer Vluchtelingen in Israël worden geholpen met steun uit Nederland

Ook in Israël zijn vluchtelingen, voornamelijk uit Afrika, die het zeker in deze crisis erg moeilijk hebben. De Israëlische organisatie Assaf helpt deze mensen te overleven, met steun van Kerk in Actie en het Joods Humanitair Fonds.

Is geluk te koop?

Theo Schepens Is geluk te koop?

Winkels proberen ons ervan te overtuigen dat je door het kopen van hun producten een gelukkiger mens wordt. Het tekent een verlangen naar heelheid en rust, maar dit geluk beperkt zich wel tot het hier en nu. Het geloof gaat veel verder.

De ethische dilemma's van Covid-19

Wim Smeets De ethische dilemma's van Covid-19

De meest acute fase van de coronacrisis is voorbij, het is tijd voor evaluatie. Een moreel beraad kan daarbij helpen en een goede manier zijn om de zorg te verbeteren. Is het voorkomen van besmetting te allen tijde prioriteit?

Theologie denkt wat geloof leeft

Rik Peels Theologie denkt wat geloof leeft

Het veelzijdige en erudiete boek Alle dingen nieuw van Erik Borgman verbindt theologische gedachtes aan het werk van dichters en denkers. Een boek om te lezen en te herlezen.

Ook onze collectieve ziel moet getroost en bemoedigd worden

Bas van Os Ook onze collectieve ziel moet getroost en bemoedigd worden

Bezieling en inspiratie zijn twee begrippen die vaak door elkaar heen worden gebruikt. Maar het onderscheid tussen beide doet er toe: bezieling komt van binnen, inspiratie van buiten.

De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd

Pieter Vos De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd

Deugden én ondeugden blijken gemakkelijk samen te gaan in een mens. De stelling dat 'de meeste mensen deugen' is daarom te simpel. Wel is groei in de kardinale deugd van liefde mogelijk.

Ervaringen in je jeugd kunnen de rest van je leven bepalen

Ineke Evink Ervaringen in je jeugd kunnen de rest van je leven bepalen

Foto- en tekstportretten laten de jeugd van bekende en onbekende Amersfoorters zien. Welke invloed heeft hun kindertijd op hen gehad?

Waardig ouder worden

Geert Jan van Dijken Waardig ouder worden

Meer dan ooit is er behoefte aan echt contact, een gesprek van mens tot mens. Er zijn allemaal manieren om daaraan tegemoet te komen. Met de campagne #Nietalleen bijvoorbeeld.