Zingeving

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, waarden-vol leven. Lees onze artikelen over zingeving. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en bekende columnisten.

Tasje aan de deurklink

Koos van Noppen Tasje aan de deurklink

In een achterstandswijk slaat een crisis altijd extra hard toe. Maar er kan ook iets worden gedaan, vooral voor de kinderen.

'De crisis brengt nood aan het licht’

Koos van Noppen 'De crisis brengt nood aan het licht’

Mensen die het toch al moeilijk hadden, lijden het meest onder de coronacrisis. Gelukkig zijn er ook veel mensen die kunnen helpen.

De coronacrisis helpt te zien wat echt van waarde is

Hans Alderliesten De coronacrisis helpt te zien wat echt van waarde is

Deze intense tijd waarin het coronavirus rondwaart, is een periode van collectieve rouw. Rouw in de zin van verlieservaring. Verlies van werk, zekerheid, gezondheid en sociale contacten.

Geloof kan troost en hoop geven

Jan Eerbeek Geloof kan troost en hoop geven

Psychisch kwetsbare mensen worden extra hard geraakt door de coronacrisis. Als het erop aankomt en we kunnen echt niet meer verder, dan hebben we behoefte aan Iemand die ons draagt.

De benauwdheid van de rooms-katholieke escaperoom

Cees Akerboom De benauwdheid van de rooms-katholieke escaperoom

Het belang van het bijzonder onderwijs is groot, maar een heroriëntatie op de maatschappelijke uitgangspunten is wel nodig. Blijven zitten waar je zit, is geen optie.

Kiezen voor niet beademen bij een corona-infectie

Ineke Evink Kiezen voor niet beademen bij een corona-infectie

Beademing bij corona is geen kleinigheid en de uitkomst is onzeker. Niet laten beademen is ook een mogelijkheid, legt Paul Lieverse uit. En ja, dan sterf je.

De verhalen van de Bijbel kunnen ons juist nu helpen

Sietske Poepjes De verhalen van de Bijbel kunnen ons juist nu helpen

Bij uitstek in deze onzekere tijden biedt de Bijbel houvast, ondervond gedeputeerde van Fryslân Sietske Poepjes. In een persoonlijk verhaal schetst ze hoe haar de afgelopen weken duidelijk werd hoe actueel de Bijbel nog altijd is.

De vooruitziende blik van Jan Koopmans

Geurt Henk Spruyt De vooruitziende blik van Jan Koopmans

‘Zij gaan eruit en zij gaan eraan.’ Dat voorspelde ds. Jan Koopmans al in 1940 over de Nederlandse Joden. Cabaretier Freek de Jonge is hem niet vergeten.

Een uitvaart uit een lege kerk, wat doet dat met de rouwverwerking?

Jan Auke Brink Een uitvaart uit een lege kerk, wat doet dat met de rouwverwerking?

Een uitvaartdienst biedt een moment van troost in tijden van verlies. Een volle kerk kan je dan als nabestaande dragen. Hoe moet dat met de rouwverwerking, nu uitvaarten alleen nog in heel kleine kring mogen plaatshebben? 

In Bolsward zit de dominee in de kerk klaar voor een gesprek

Jan Auke Brink In Bolsward zit de dominee in de kerk klaar voor een gesprek

Veel kerken zijn dicht vanwege het coronavirus, maar in Bolsward is de Martinikerk elke middag open, voor ieder die behoefte heeft aan een pastoraal gesprek.

'Contra Kant' overtuigt niet

Victor Gijsbers 'Contra Kant' overtuigt niet

Kunnen mensen kennis hebben van het transcendente? Filosoof Rutten bindt de strijd aan met Kant, maar zijn redeneringen deugen niet.

In deze crisis draait het om gemeenschapszin

Sytze Ypma In deze crisis draait het om gemeenschapszin

We hebben meer dan ooit elkaar nodig in deze tijden van crisis. Laten we elkaar helpen in onze stad, in onze provincie, in ons land, voorbij de grenzen van kleur en cultuur, komaf en klasse, zegt dominee Sytze Ypma.