Uitgelicht

Onderzoek: online kerkdiensten zijn een blijvertje

Jan Auke Brink Onderzoek: online kerkdiensten zijn een blijvertje

Nederlandse voorgangers voelden zich in de eerste periode van de coronacrisis vooral op pastoraal vlak tekortschieten, blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar kerkzijn in coronatijd. Kerken houden de online vieringen er voorlopig wel in.

Wereldburger zijn betekent verantwoordelijkheid dragen

René Segers-Hoogendoorn Wereldburger zijn betekent verantwoordelijkheid dragen

Zeker moet kamp Moria geëvacueerd worden, maar de schuld van de ellende daar aan 'de politiek' geven, is te makkelijk. Wij hebben die politici immers zelf gekozen. Bovendien zijn we alleen al door ons consumeren onderdeel van het probleem.

Racismedebat: wanneer moet een standbeeld of straatnaam wijken?

Jan Ybema Racismedebat: wanneer moet een standbeeld of straatnaam wijken?

Een standbeeld van Peter Stuyvesant, een schilderij van de Nassaus met een zwarte page als statussymbool, straatnamen die verwijzen naar legerleiders van de Zuid-Afrikaner Boeren. In het licht van het actuele racismedebat rijst de vraag: kan dat nog wel?

Eten in De Moriaen. Mag dat?

Willem van der Horst Eten in De Moriaen. Mag dat?

Gij zult geen onderscheid maken, is het nieuwe gebod. Maar de neiging tot uitsluiting en discriminatie ligt diep verankerd in de menselijke genen, en we maken dus zomaar toch onderscheid. We zijn immers wel gelijkwaardig, maar niet allemaal hetzelfde.

De versplintering van een wereldmacht

Ineke Evink De versplintering van een wereldmacht

Wat is er toch aan de hand met de Verenigde Staten? Het land lijkt in opperste staat van verwarring met een losgeslagen president, steeds meer geweld en een lamgelegde democratie. En dan zijn er ook nog verkiezingen in november. Het lijkt alsof het land langzaam implodeert. Wat is er typisch Amerikaans aan de problemen en wat is de rol van Trump? Een interview met politicoloog en Amerikanist Koen Petersen.

Weg met het idee van de eeuwige groei

Steven van den Heuvel Weg met het idee van de eeuwige groei

In deze Maand van de Schepping heeft een aantal katholieke en protestantse theologen voorgesteld een jubeljaar voor het land uit te roepen. Het is een mooi en sympathiek idee, maar kan het eigenlijk wel?

Trouw, maar aan wie en waaraan?

Geert Mak Trouw, maar aan wie en waaraan?

Kerken en christenen zouden zich veel meer moeten uitspreken voor rechtvaardigheid en barmhartigheid, zei Geert Mak in zijn lezing tijdens het Prinsjesdagontbijt. De Bijbel heeft een boel te zeggen over de zorg voor de zwakken en de kwetsbaren.

Ook Jezus Christus was gedwongen te vluchten

Ron van den Hout Ook Jezus Christus was gedwongen te vluchten

De verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos drukt ons weer op de feiten. Hoe gaan we om met mensen die alles moesten achterlaten om een nieuw bestaan te vinden?

We mogen de wandaden tegen de Oeigoeren niet negeren

Ineke Evink We mogen de wandaden tegen de Oeigoeren niet negeren

De manier waarop de Chinese overheid de Oeigoeren behandelt, tart elke beschrijving. Maar de mensenrechtenschendingen lijken nauwelijks invloed te hebben op de relaties van overheid en bedrijfsleven met China. Het manifest #NietWegkijken van politieke jongerenorganisaties moet daar verandering in brengen.

Duurzaam wonen heeft meer waarde dan rendement

Huibrecht Bos Duurzaam wonen heeft meer waarde dan rendement

Kan het uit om je woning te verduurzamen? Het antwoord hangt af van hoe je dat berekent. Bedoel je daarmee dat verduurzamen ‘woonlastenneutraal kan, dan is het antwoord nee. Maar die visie is dan ook veel te beperkt.

Onderschat de kracht van de gemeenschap niet

Trudy Oldenhuis Onderschat de kracht van de gemeenschap niet

 “De klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze tijd”, zegt Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. Hij is op 29 september met Cees Buisman een van de sprekers op de bijeenkomst ‘Duurzaam denken over water’ van Het Goede Leven en bisdom Groningen-Leeuwarden.

Dromen van een ontspannen samenleving

Robert van Putten Dromen van een ontspannen samenleving

Willen we iets goeds overhouden aan de coronacrisis, dan moeten we het idee van maakbaarheid en de neiging tot risicobeheersing loslaten. Tot nu toe is de controledwang echter alleen maar sterker geworden. We hebben een radicale herwaardering van rust nodig, en van de kunst van het loslaten.