Uitgelicht

Aan het werk in een andere sector

Mariette Hamer Aan het werk in een andere sector

Ondanks de coronacrisis en de stijgende werkloosheid zijn er nog steeds veel onvervulde vacatures. Omscholen is een van de oplossingen. Blijven leren is goed voor iedereen, werknemer en werkgever.

China toont in Hongkong zijn ware gezicht

Paul van Velthoven China toont in Hongkong zijn ware gezicht

Met een sluwheid waartoe alleen een dictatoriaal geleid land in staat is, heeft China afgelopen week de vrijheid in Hongkong met één slag om zeep geholpen.

De vrijheid vieren en de pijn van de strijd gedenken

Erik Borgman De vrijheid vieren en de pijn van de strijd gedenken

Afschaffen van de slavernij betekent niet alleen vrijheid voor de slaven maar voor de hele mensheid. Een cultuur van vrijheid kan alleen gedragen worden door vrije mensen. Het pleidooi van George Rustwijk uit 1913 is nog altijd de moeite van het lezen meer dan waard.

Een duurzame levensstijl realiseer je met kleine doelen

Steven van den Heuvel Een duurzame levensstijl realiseer je met kleine doelen

Waarom gaan mensen nog steeds niet duurzamer leven, ook niet na deze coronacrisis? Dat komt omdat mensen de neiging hebben problemen te negeren die te groot lijken om op te lossen. De angst en wanhoop die milieuactivisten laten zien, versterkt die neiging alleen maar.

Een lijsttrekker moet dienend leiden

Ad van der Helm Een lijsttrekker moet dienend leiden

Het persoonlijke speelt een steeds grotere rol in de politiek. Als het goed is, gaat het bij het lijsttrekkerschap echter niet om de persoon zelf maar om de manier waarop hij of zij doel en visie van de partij voor het voetlicht brengt. Echt leiderschap vraagt om dienstbaarheid.

Stop met de ideologie van zelfredzaamheid

Jan Eerbeek Stop met de ideologie van zelfredzaamheid

Mensen die keer op keer de gevangenis indraaien voor relatief lichte vergrijpen, zijn vaak niet in staat zichzelf te redden in onze samenleving. Hun ingewikkelde problemen hebben een speciale aanpak nodig, in een niet-bureaucratische en liefdevolle omgeving.

‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Rien Fraanje ‘Christelijke politiek is altijd een politiek van het midden’

Christenen laten zich in het publieke debat te veel terugdringen op het terrein van de medisch-ethische kwesties, vindt René Grotenhuis. "Wij hebben over meer maatschappelijke vraagstukken vanuit christelijk perspectief iets relevants te zeggen."

Een zelfverzekerd geluid van binnenuit is nodig bij het CDA

Paul van den Berg en Oliver van Loo Een zelfverzekerd geluid van binnenuit is nodig bij het CDA

Dit jaar vindt het veertigjarig jubileum plaats van de partij die officieel op 11 oktober 1980 werd opgericht: het CDA. De partij bevindt zich op een kruispunt: gaat het verder in de spagaat rechts van het midden of kiest het voor een helder christendemocratisch geluid zonder angst? 

Theologie denkt wat geloof leeft

Rik Peels Theologie denkt wat geloof leeft

Het veelzijdige en erudiete boek Alle dingen nieuw van Erik Borgman verbindt theologische gedachtes aan het werk van dichters en denkers. Een boek om te lezen en te herlezen.

Ook onze collectieve ziel moet getroost en bemoedigd worden

Bas van Os Ook onze collectieve ziel moet getroost en bemoedigd worden

Bezieling en inspiratie zijn twee begrippen die vaak door elkaar heen worden gebruikt. Maar het onderscheid tussen beide doet er toe: bezieling komt van binnen, inspiratie van buiten.

De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd

Pieter Vos De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd

Deugden én ondeugden blijken gemakkelijk samen te gaan in een mens. De stelling dat 'de meeste mensen deugen' is daarom te simpel. Wel is groei in de kardinale deugd van liefde mogelijk.

Cijfers geven maar het halve verhaal

Marijn van den Berg en Sander Klaasse Cijfers geven maar het halve verhaal

Ons leven wordt beheerst door cijfers en getallen. Cijfers zijn objectief, zo lijkt het, want meten is weten. Maar niet alles is meetbaar. Sommige zaken zijn vooral merkbaar, en die ontdek je in gesprekken.