Stichting voor Christelijke Filosofie

Stichting voor Christelijke Filosofie wil het christelijk-filosofische gedachtegoed doordenken en doorgeven. Dit op een manier die het leven van zowel christenen als niet-christenen verrijkt en bijdraagt aan een betere vervulling van hun roeping in de samenleving.