Stichting Rotterdam

Stichting Rotterdam is een Protestants-Christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein.