Samenleving

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, samenleven. Lees onze artikelen over de samenleving. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en columnisten.

Een goede overheid dient het hele volk

Maarten Wisse Een goede overheid dient het hele volk

Een democratische overheid maakt geen optelsom van wat wij allemaal willen, maar een afweging tussen de dingen die wij allemaal willen. Dat is uiterst moeilijk en vraagt onder meer om onderling vertrouwen.

Biden biedt Harris een springplank voor de verkiezingen van 2024

Niek van der Molen Biden biedt Harris een springplank voor de verkiezingen van 2024

Kamal Harris wordt de running mate van Joe Biden. Dat betekent ook dat zij de beste papieren heeft om de Democratische presidentskandidaat te worden bij de verkiezingen in 2024.

Politieke partijen als onze biografische coach

Rien Fraanje Politieke partijen als onze biografische coach

Een boek over biografische coaching inspireert om vragen te stellen over wie we (willen) zijn als samenleving, ontdekte Rien Fraanje.

Hoe komen we af van onze westerse superioriteit? 

René Grotenhuis Hoe komen we af van onze westerse superioriteit? 

Discriminatie die schuilgaat achter begrippen als zwart en wit, is gebaseerd op een gevoel van westerse superioriteit. Westerlingen zouden meer moeten luisteren en kijken naar andere landen en culturen.

‘Mensen zullen weer opstaan in Beiroet’

Lodewijk Born ‘Mensen zullen weer opstaan in Beiroet’

Christelijke hulporganisaties verleenden snel na de ramp in Beiroet noodhulp voor de getroffenen. Er is meer geld nodig, voor eten en onderdak. Een woordvoerder vertelt over de situatie.

Het pijnlijke dekolonisatieproces van Indonesië

Jan Keuken Het pijnlijke dekolonisatieproces van Indonesië

‘Indië verloren, rampspoed geboren’, was de leus waarmee in Nederland na de oorlog het verzet tegen onafhankelijkheid van Indonesië werd gemotiveerd. Die strijd maakte de dekolonisatie tot een pijnlijk proces, voor beide kanten. 

‘Elke week word ik nu uitgenodigd voor een online begrafenis’

Lodewijk Born ‘Elke week word ik nu uitgenodigd voor een online begrafenis’

In Zuid-Afrikaanse gevangenissen heeft het coronavirus hard toegeslagen. Hulpverlener Annette Waagemans ziet de gevolgen dagelijks om zich heen.

De lokale kerk is belangrijk in crisissituaties en conflictgebieden

Charlotte Ariese-van Putten De lokale kerk is belangrijk in crisissituaties en conflictgebieden

In het meest afgelegen gebied en de meest fragiele staat zijn kerken aanwezig die de lokale gemeenschappen praktische hulp en pastorale zorg bieden. Samenwerken met en bemoedigen van deze kerken is essentieel om de grootst mogelijke impact in lokale gemeenschappen realiseren.

Waarom de politiek van normalisering gevaarlijk is

Jan Prij Waarom de politiek van normalisering gevaarlijk is

Er is een gevaarlijke angst in de samenleving voor het vreemde, het abnormale, het ongewone. We staan niet alleen argwanend tegenover mensen met een dubbele nationaliteit, maar ook negatief tegenover zo ongeveer alles wat ‘abnormaal’ is. Deze neiging het afwijkende tot een probleem te verklaren is gevaarlijk. 

Het is tijd voor excuses aan de bevolking van Papoea

Hindrik van der Meer Het is tijd voor excuses aan de bevolking van Papoea

De Papoea's in Indonesië hebben nog steeds te maken met onderdrukking, achterstelling en geweld. Het boekje Om de menselijke waardigheid in Papoua van de plaatselijke Evangelisch Christelijke Kerk vraagt daar aandacht voor.

Geschiedenis kan niet worden gefotoshopt

Bert de Bruin Geschiedenis kan niet worden gefotoshopt

Als we slachtoffers van slavernij werkelijk willen eren, en als we mensen willen beschermen tegen vooroordelen en rassenhaat, moeten we hun lijden en hun kwelgeesten niet wegmoffelen, maar juist laten zien.

Eenzame werknemers functioneren minder goed

Fred Beekers Eenzame werknemers functioneren minder goed

Het is bekend dat eenzaamheid is net zo schadelijk is voor de gezondheid en het welbevinden als roken, drinken en te zwaar zijn. Op het werk heeft eenzaamheid ook de nodige gevolgen, niet alleen voor de werknemer zelf maar voor het hele bedrijf.