Samenleving

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, samenleven. Lees onze artikelen over de samenleving. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en columnisten.

In deze crisis draait het om gemeenschapszin

Sytze Ypma In deze crisis draait het om gemeenschapszin

We hebben meer dan ooit elkaar nodig in deze tijden van crisis. Laten we elkaar helpen in onze stad, in onze provincie, in ons land, voorbij de grenzen van kleur en cultuur, komaf en klasse, zegt dominee Sytze Ypma.

Huisarts zijn ten tijde van corona

Berend Jansen Huisarts zijn ten tijde van corona

Wat de coronacrisis ons verder nog zal brengen, weet niemand. Een nuchtere voorbereiding op wat komen gaat, is nodig.

Wees eens wat meer als een grote bonte specht

Jan Wolsheimer Wees eens wat meer als een grote bonte specht

Als we meer kijken naar wat we wel kunnen in plaats van naar wat anderen bereikt hebben, zullen we meer ontspannen kunnen leven. Zoals een grote bonte specht ook doet. 

Werken we op basis van principes of regels?

Kees Blokland Werken we op basis van principes of regels?

Netjes de opgestelde regels volgen is vaak gemakkelijker dan kijken naar de achterliggende principes van die regels. Maar dat laatste levert ook vaak meer inzicht op.

Waardering in werk maakt het verschil

Lodewijk Born Waardering in werk maakt het verschil

Voorganger en therapeut Gary Chapman is bekend van zijn boek De 5 talen van de liefde. Samen met psycholoog Paul White schreef hij nu een boek over werk en waardering.

Het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid

Hans Alderliesten Het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid

De rechters zullen zonder vooringenomenheid moeten oordelen over tramschutter Gökmen T. Augustinus bracht het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid al treffend onder woorden.

Vastberaden werken aan vrede

René Kil Vastberaden werken aan vrede

Er heerst bezorgdheid over de invloed van de islam op Europa. Terecht of niet, houd te allen tijde de dialoog gaande en begin met de vrede.

De ravage van het aandeelhouderskapitalisme

Gerrit de Jong De ravage van het aandeelhouderskapitalisme

Het wordt tijd voor andere rekenmodellen voor de economie. Modellen die niet meer uitgaan van de idee van evenwicht in de markt.

Een pessimist en een optimist schrijven elkaar over liberalisme

Pieter Anko de Vries Een pessimist en een optimist schrijven elkaar over liberalisme

Ongebreideld liberalisme biedt geen oplossing voor de problemen waar de wereld nu mee worstelt. Maar hoe moet het dan?

Je hoeft niet hard te zingen om de hele kerk te vullen met muziek

Trudy Oldenhuis Je hoeft niet hard te zingen om de hele kerk te vullen met muziek

Hoe doe je dat, de Matthäus Passion uitvoeren met een minimale bezetting en zonder dirigent? Johannes Leertouwer vertelt erover en laat horen hoe zijn viool uit 1619 klinkt.

Investeer in de vrijheid van vrouwen

Corline Egas-Speijers Investeer in de vrijheid van vrouwen

Vandaag is het Internationale Vrouwendag, en het thema is vrijheid. Ook financiële vrijheid is van groot belang.

Angstmanagement

Pieter Jan Dijkman Angstmanagement

In een wereld vol potentiële ziekten, vijanden en vreemden is angst een belangrijke politieke kracht geworden. Dat vraagt om verantwoordelijke politici.