Raad van Kerken in Nederland

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

Bezoek onze website

Vrijheid in een klein kerkgenootschap

Teun-Jan Tabak Vrijheid in een klein kerkgenootschap

Aan hartstocht geen gebrek bij de Vrije Evangelische Gemeente in Wormerveer.

Kerst is een kans

Lodewijk Born en Jan Auke Brink Kerst is een kans

Christien Crouwel: ,,Kerken hebben het verhaal van de hoop." Ook in tijden van religieus analfabetisme.

Leger des Heils: bidden en werken

Teun Jan Tabak Leger des Heils: bidden en werken

Het Leger des Heils staat mensen bij die het minder hebben. En alles wat ze doen wordt gedragen door gebed.

'We zijn allemaal zinzoekers'

Teun Jan Tabak 'We zijn allemaal zinzoekers'

Christien Crouwel van de Raad van kerken bezocht de Vrijzinnigen Nederland. ,,Jezus is voor ons een voorbeeldmens."

Syrisch-orthodox: meer mystiek dan dogma's

Teun-Jan Tabak Syrisch-orthodox: meer mystiek dan dogma's

In de Syrisch-Orthodoxe Kerk speelt het hart een grotere rol dan het verstand.

Olie die het hart raakt

Teun-Jan Tabak Olie die het hart raakt

Vertegenwoordigers van meerdere kerken komen samen bij een dienst in de Oud-Katholieke Kerk.

Kerkleden met eigen verantwoordelijkheid

Teun-Jan Tabak Kerkleden met eigen verantwoordelijkheid

Op kennismakingsbezoek bij de lidkerken van de Raad van Kerken: de Nieuw-Apostolische Kerk.

De tuin van de spirituele oecumene is kwetsbaar

Christien Crouwel De tuin van de spirituele oecumene is kwetsbaar

Een oecumenisch boek uit reformatorische hoek dreigt te sneuvelen door genderongelijkheid. Wat is wijsheid?