Raad van Kerken in Nederland

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

Bezoek onze website
Foto voor artikel 'Vrijheid in een klein kerkgenootschap'

Teun-Jan Tabak Vrijheid in een klein kerkgenootschap

Aan hartstocht geen gebrek bij de Vrije Evangelische Gemeente in Wormerveer.

Foto voor artikel 'Kerst is een kans'

Lodewijk Born en Jan Auke Brink Kerst is een kans

Christien Crouwel: ,,Kerken hebben het verhaal van de hoop." Ook in tijden van religieus analfabetisme.

Foto voor artikel 'Leger des Heils: bidden en werken'

Teun Jan Tabak Leger des Heils: bidden en werken

Het Leger des Heils staat mensen bij die het minder hebben. En alles wat ze doen wordt gedragen door gebed.

Foto voor artikel ''We zijn allemaal zinzoekers''

Teun Jan Tabak 'We zijn allemaal zinzoekers'

Christien Crouwel van de Raad van kerken bezocht de Vrijzinnigen Nederland. ,,Jezus is voor ons een voorbeeldmens."

Foto voor artikel 'Syrisch-orthodox: meer mystiek dan dogma's'

Teun-Jan Tabak Syrisch-orthodox: meer mystiek dan dogma's

In de Syrisch-Orthodoxe Kerk speelt het hart een grotere rol dan het verstand.

Foto voor artikel 'Olie die het hart raakt'

Teun-Jan Tabak Olie die het hart raakt

Vertegenwoordigers van meerdere kerken komen samen bij een dienst in de Oud-Katholieke Kerk.

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief
Foto voor artikel 'Kerkleden met eigen verantwoordelijkheid'

Teun-Jan Tabak Kerkleden met eigen verantwoordelijkheid

Op kennismakingsbezoek bij de lidkerken van de Raad van Kerken: de Nieuw-Apostolische Kerk.

Foto voor artikel 'De tuin van de spirituele oecumene is kwetsbaar'

Christien Crouwel De tuin van de spirituele oecumene is kwetsbaar

Een oecumenisch boek uit reformatorische hoek dreigt te sneuvelen door genderongelijkheid. Wat is wijsheid?