PThU

De PThU (Protestants Theologische Universiteit) is een toonaangevende universiteit en biedt een bachelor, premaster, master en internationale masteropleiding theologie. Naast  de wetenschappelijke opleiding voor theologen, biedt de PThU ook de predikantsopleiding voor de Protestantse Kerk Nederland en een opleiding voor geestelijk verzorgers. Vanuit protestants perspectief doet de PThU onderzoek naar de interactie tussen geloof, kerk en samenleving en hoe deze interactie voortdurend veranderd. De PThU is breed georiënteerd. Ze  heeft niet alleen aandacht voor de eigen context van het christendom in Nederland, maar bestudeert dit ook als onderdeel van het christendom wereldwijd. In het onderwijs gaan de intellectuele, persoonlijke en spirituele vorming hand in hand.

Bezoek onze website

"De grootste pijn die armoede veroorzaakt, is isolement."

Ineke Evink "De grootste pijn die armoede veroorzaakt, is isolement."

Helpen met geld is een belangrijke taak van de diaconie. Maar om sociale uitsluiting tegen te gaan, moet de kerk zich in de marge bevinden. Misschien komt een krimpende kerk daar vanzelf terecht, maar anders zal ze de marge zelf moeten opzoeken. Een interview met de nieuwe hoogleraar Diaconaat Thijs Tromp.

Een goede overheid dient het hele volk

Maarten Wisse Een goede overheid dient het hele volk

Een democratische overheid maakt geen optelsom van wat wij allemaal willen, maar een afweging tussen de dingen die wij allemaal willen. Dat is uiterst moeilijk en vraagt onder meer om onderling vertrouwen.

Het goede leven en de natuurwet

Sophia Höff en Petruschka Schaafsma Het goede leven en de natuurwet

Het is lastig de vraag te beantwoorden wat 'goed leven' eigenlijk is. Wanneer is het leven goed, behalve dan dat je alles hebt wat nodig is voor een bestaan, en hoe bepaal je dat? Het komt alleen van een gesprek over het goede leven als we erkennen dat we niet weten wat we moeten doen en als we geloven dat verheldering mogelijk is op basis van gedeelde inzichten. Een gedachte-exercitie.

De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd

Pieter Vos De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd

Deugden én ondeugden blijken gemakkelijk samen te gaan in een mens. De stelling dat 'de meeste mensen deugen' is daarom te simpel. Wel is groei in de kardinale deugd van liefde mogelijk.

Het ongrijpbare gezin

Petruschka Schaafsma Het ongrijpbare gezin

Het gezin en de familie zijn door de eeuwen heen onverwoestbaar gebleken. Nadenken over die banden kan eigenlijk alleen met oog voor het mysterie.

Een moreel kompas in tijden van corona

Theo Boer Een moreel kompas in tijden van corona

Het is prachtig en ontroerend: alle uitingen van dankbaarheid richting zorgpersoneel en andere solidariteitsacties. Maar de échte test moet misschien nog komen, als het coronavirus nog lang onder ons blijft.

Het 'common good' en het coronavirus

Maarten Wisse Het 'common good' en het coronavirus

Op welk kompas varen we bij de bestrijding van het coronavirus? Dat van het geld of de publieke opinie? Hoe bepaal je in deze situatie wat goed is voor iedereen?

Mag het wel of niet?

Petruschka Schaafsma Mag het wel of niet?

We hebben behoefte aan een duidelijke moraal. Maar we kunnen beter aanhaken bij het verlangen om het goede te doen.

Wij willen meer dan ons gelukkig voelen

Rob Compaijen Wij willen meer dan ons gelukkig voelen

Wij mensen verlangen naar aangename ervaringen, maar óók naar werkelijkheid.

Een kapot geweten?

Pieter Vos Een kapot geweten?

Getraumatiseerde militairen hebben hun geweten niet verloren, maar zijn moreel verwond. Een wezenlijk verschil.

Is een goed leven ook een moreel leven?

Rob Compaijen Is een goed leven ook een moreel leven?

Betekenisvol leven botst soms met moreel optimale keuzes. Ethicus Rob Compaijen over lastige dilemma’s.

Blijf botsende waarden zorgvuldig afwegen in het euthanasiedebat

Stef Groenewoud en Theo Boer Blijf botsende waarden zorgvuldig afwegen in het euthanasiedebat

In het euthanasiedebat krijgt steeds vaker één ethische waarde voorrang boven andere, stellen twee ethici.