PThU

De PThU (Protestants Theologische Universiteit) is een toonaangevende universiteit en biedt een bachelor, premaster, master en internationale masteropleiding theologie. Naast  de wetenschappelijke opleiding voor theologen, biedt de PThU ook de predikantsopleiding voor de Protestantse Kerk Nederland en een opleiding voor geestelijk verzorgers. Vanuit protestants perspectief doet de PThU onderzoek naar de interactie tussen geloof, kerk en samenleving en hoe deze interactie voortdurend veranderd. De PThU is breed georiënteerd. Ze  heeft niet alleen aandacht voor de eigen context van het christendom in Nederland, maar bestudeert dit ook als onderdeel van het christendom wereldwijd. In het onderwijs gaan de intellectuele, persoonlijke en spirituele vorming hand in hand.

Bezoek onze website

De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd

Pieter Vos De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd

Deugden én ondeugden blijken gemakkelijk samen te gaan in een mens. De stelling dat 'de meeste mensen deugen' is daarom te simpel. Wel is groei in de kardinale deugd van liefde mogelijk.

Een moreel kompas in tijden van corona

Theo Boer Een moreel kompas in tijden van corona

Het is prachtig en ontroerend: alle uitingen van dankbaarheid richting zorgpersoneel en andere solidariteitsacties. Maar de échte test moet misschien nog komen, als het coronavirus nog lang onder ons blijft.

Het 'common good' en het coronavirus

Maarten Wisse Het 'common good' en het coronavirus

Op welk kompas varen we bij de bestrijding van het coronavirus? Dat van het geld of de publieke opinie? Hoe bepaal je in deze situatie wat goed is voor iedereen?

Mag het wel of niet?

Petruschka Schaafsma Mag het wel of niet?

We hebben behoefte aan een duidelijke moraal. Maar we kunnen beter aanhaken bij het verlangen om het goede te doen.

Wij willen meer dan ons gelukkig voelen

Rob Compaijen Wij willen meer dan ons gelukkig voelen

Wij mensen verlangen naar aangename ervaringen, maar óók naar werkelijkheid.

Is een goed leven ook een moreel leven?

Rob Compaijen Is een goed leven ook een moreel leven?

Betekenisvol leven botst soms met moreel optimale keuzes. Ethicus Rob Compaijen over lastige dilemma’s.

Blijf botsende waarden zorgvuldig afwegen in het euthanasiedebat

Stef Groenewoud en Theo Boer Blijf botsende waarden zorgvuldig afwegen in het euthanasiedebat

In het euthanasiedebat krijgt steeds vaker één ethische waarde voorrang boven andere, stellen twee ethici.

De grote vraag: wat is dan goed?

Maarten Wisse De grote vraag: wat is dan goed?

Is het antwoord op de vraag wat goed is universeel, of hangt dat af van je cultuur?