Prisma

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht.

Bezoek onze website

Solidariteit en samenwerking zijn essentieel in tijden van crisis

Charlotte Ariese-van Putten Solidariteit en samenwerking zijn essentieel in tijden van crisis

Het zou mooi zijn als de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gekenmerkt zou worden door ruimhartigheid voor mensen, die onevenredig hard worden getroffen door de coronacrisis. Dat kan zelfs vanuit welbegrepen eigen belang. 

De lokale kerk is belangrijk in crisissituaties en conflictgebieden

Charlotte Ariese-van Putten De lokale kerk is belangrijk in crisissituaties en conflictgebieden

In het meest afgelegen gebied en de meest fragiele staat zijn kerken aanwezig die de lokale gemeenschappen praktische hulp en pastorale zorg bieden. Samenwerken met en bemoedigen van deze kerken is essentieel om de grootst mogelijke impact in lokale gemeenschappen realiseren.

Kinderen worden hard getroffen door de coronapandemie

Charlotte Ariese-van Putten Kinderen worden hard getroffen door de coronapandemie

Een ramp als het coronacrisis heeft ook op kinderen en jongeren een enorme impact, ook al zijn zij minder vatbaar voor het virus zelf. Zeker in ontwikkelingslanden kunnen de gevolgen van deze pandemie voor hen desastreus zijn. 

Een moderne versie voor de wet op het arenlezen?

Charlotte Ariese-van Putten Een moderne versie voor de wet op het arenlezen?

Zolang bedrijven niet vrijwillig de rechten van arme arbeiders beschermen, moet de overheid daarvoor wetten instellen

Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Charlotte Ariese-van Putten Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Negeren van de rol van religie in een samenleving verhindert duurzame ontwikkeling.