Prisma

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht.

Bezoek onze website

Een moderne versie voor de wet op het arenlezen?

Charlotte Ariese-van Putten Een moderne versie voor de wet op het arenlezen?

Zolang bedrijven niet vrijwillig de rechten van arme arbeiders beschermen, moet de overheid daarvoor wetten instellen

Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Charlotte Ariese-van Putten Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Negeren van de rol van religie in een samenleving verhindert duurzame ontwikkeling.