Prisma

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht.

Bezoek onze website

Kinderen worden hard getroffen door de coronapandemie

Charlotte Ariese – van Putten Kinderen worden hard getroffen door de coronapandemie

Een ramp als het coronacrisis heeft ook op kinderen en jongeren een enorme impact, ook al zijn zij minder vatbaar voor het virus zelf. Zeker in ontwikkelingslanden kunnen de gevolgen van deze pandemie voor hen desastreus zijn. 

Een moderne versie voor de wet op het arenlezen?

Charlotte Ariese-van Putten Een moderne versie voor de wet op het arenlezen?

Zolang bedrijven niet vrijwillig de rechten van arme arbeiders beschermen, moet de overheid daarvoor wetten instellen

Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Charlotte Ariese-van Putten Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Negeren van de rol van religie in een samenleving verhindert duurzame ontwikkeling.