Prisma

Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht.

Bezoek onze website
Foto voor artikel 'Religie is meer dan vrijheid van godsdienst'

Charlotte Ariese-van Putten Religie is meer dan vrijheid van godsdienst

Negeren van de rol van religie in een samenleving verhindert duurzame ontwikkeling. 

Het Goede Leven Word abonnee van Het Goede Leven

  • Onbeperkt toegang
  • Gratis deelname 1 evenement
  • Wekelijkse nieuwsbrief