Philadelphia

Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen. De mensen die bij ons wonen, intensieve zorg krijgen of ambulante begeleiding.

Bezoek onze website

Maatwerk in de zorg moet mogelijk blijven

Greet Prins Maatwerk in de zorg moet mogelijk blijven

Nu er weer nieuwe maatregelen tegen corona van kracht zijn, is het voor zorgverleners soms passen en meten. Wat kan wel en wat niet (meer)? Maatwerk is mogelijk, maar je kunt niet iedereen tevredenstellen. 

Geef gebruikers een grotere rol in onderzoek naar e-health

Greet Prins Geef gebruikers een grotere rol in onderzoek naar e-health

Wat vinden cliënten zelf van een sociale robot? Hun ervaringen zijn belangrijk om te zien wat een robot voor hen kan betekenen.

Saamhorigheid op muziek

Greet Prins Saamhorigheid op muziek

Mensen met een beperking hebben - tot ieders vreugde - een plaats gevonden in de wereld van de colour guards.

Voor je het weet ben je onmisbaar

Greet Prins Voor je het weet ben je onmisbaar

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dan is het fijn als iemand je op weg helpt.