Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

Website

Maak het verschil voor die ene

Janny Bakker-Klein Maak het verschil voor die ene

Er zijn duizenden dakloze jongeren en ze hebben nog veel meer problemen dan alleen geen dak boven hun hoofd. Nee, je kunt niet iedereen helpen. Maar voor die ene die je wel helpt, kun je alle verschil van de wereld maken.

Bij maatregelen tegen corona is weten nog geen doen

Hans Alderliesten Bij maatregelen tegen corona is weten nog geen doen

De regels die worden ingesteld om het coronavirus tegen te gaan vragen om een balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, en orde en autonomie. Alleen de regels en maatregelen meedelen, blijkt onvoldoende.

Het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid

Hans Alderliesten Het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid

De rechters zullen zonder vooringenomenheid moeten oordelen over tramschutter Gökmen T. Augustinus bracht het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid al treffend onder woorden.

Dweilen met de kraan open

Janny Bakker Dweilen met de kraan open

Schulden kunnen als een molensteen om je nek hangen. En dan helpt het niet als deurwaarders hun tarieven met 16 procent mogen verhogen.

Weg met de nieuwsverslaving

Hans Alderliesten Weg met de nieuwsverslaving

Een maand lang niet drinken is een goed idee, een maand lang ‘het nieuws’ vermijden ook. Vooral omdat het rust geeft.

Niets doen is soms beter dan managen

Hans Alderliesten Niets doen is soms beter dan managen

Samenlevingsvraagstukken zijn niet te managen, zoals je een piano niet met de afstandsbediening uit krijgt.

Over de drempel

Hans Alderliesten Over de drempel

Als je gelijke gevallen gelijk moet behandelen, wat doe je dan met ongelijke gevallen? We sluiten ze te snel buiten.

Het schermpje van de ander

Hans Alderliesten Het schermpje van de ander

We zien onszelf en de ander vaak door een schermpje. Wat zou kerkvader Augustinus daarvan hebben gevonden?

De ambtenaar is geen bureaucraat

Janny Bakker-Klein De ambtenaar is geen bureaucraat

Het beeld van de ambtenaar behoeft bijstelling, betoogt Janny Bakker-Klein.