Maatschappij van Welstand

De Maatschappij van Welstand is een vereniging voor ondersteuning van het protestantisme. Voor kerkelijke gemeenten, organisaties en personen zijn subsidies beschikbaar. De vereniging verpacht landerijen, met aandacht voor bedrijfs- en plattelandsontwikkeling. Zij beheert via de Stichting Ten Vorsel een landgoed voor jeugdwelzijnswerk.