Veelgestelde vragen

  • 1 jaar geleden

Ik wil de redactie attenderen op een item of een tip geven.

Heeft u tips of opmerkingen voor de redactieleden? Dan kunt u deze mailen naar de redactie: redactie@hetgoedeleven.nl.

Waar kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

Wilt u van een ander rekeningnummer betalen? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door via ons KlantenContactCentrum 088 800 2037.

Kan de prijs van het abonnement zomaar aangepast worden?

Voor de eerst overeengekomen abonnementsperiode geldt het tarief zoals op deze pagina staat vermeld. Na deze periode behoudt Het Goede Leven zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen. Indien u het niet eens bent met de prijsaanpassing, heeft u het recht het abonnement te beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

Ik wil graag een naamswijziging doorgeven.

Voor het wijzigen van uw naamgegevens verzoeken wij u contact op te nemen met ons KlantenContactCentrum, telefonisch op 088 800 2037 of per mail naar contact@hetgoedeleven.nl

Wat houdt de nieuwsbrief in en hoe kan ik deze ontvangen?

Het Goede leven heeft een wekelijkse nieuwsbrief speciaal samengesteld door de redactie. Deze nieuwsbrief is te ontvangen op hetgoedeleven.nl/nieuwsbrief.

Hoe kan ik een abonnement beëindigen?

Wilt u uw abonnement opzeggen? Wij vinden het jammer dat u dit overweegt. Houdt rekening met de opzegtermijn van één maand. Wij helpen u graag bij ons KlantenContactCentrum, van maandag tot en met vrijdag van 07.30-17.00 uur via 088 800 2037. Lees hier de volledige voorwaarden.

Stopt mijn doorlopende abonnement automatisch?

Uw abonnement stopt niet automatisch, deze geldt tot wederopzegging. Een opzegging moet minimaal één maand voor het verstrijken van de lopende betaalperiode bij ons binnen zijn. Lees hier de volledige voorwaarden.

Wat zijn de abonnementstarieven?

Abonnementstarieven (via automatische incasso - € 2,00 extra bij betaling per acceptgirokaart):
Het Goede Leven digitaal: per jaar € 60,-

Wanneer start mijn abonnement?

Zodra uw abonnement is afgesloten heeft u toegang tot alle artikelen op hetgoedeleven.nl.