Democratie

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, samenleven. Lees onze artikelen over democratie. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en bekende columnisten.

De winst van Duda verdiept de ruzie tussen Polen en Brussel

Niek van der Molen De winst van Duda verdiept de ruzie tussen Polen en Brussel

Het was maar een minieme overwinning van president Duda op zijn tegenstrever Trzaskoski. Maar Duda heeft gewonnen en daarmee gaan de omstreden hervormingen, onder andere op het gebied van de rechtsstaat, gewoon door.

Lafheid? Schaamte over Srebrenica krijgt na 25 jaar ander perspectief

Pieter Anko de Vries Lafheid? Schaamte over Srebrenica krijgt na 25 jaar ander perspectief

Wat 25 jaar geleden werd betiteld als de lafheid van het Nederlandse VN-bataljon in Srebrenica bij het voorkomen van de moord op meer dan 8000 moslims, krijgt langzamerhand een ander perspectief.

China toont in Hongkong zijn ware gezicht

Paul van Velthoven China toont in Hongkong zijn ware gezicht

Met een sluwheid waartoe alleen een dictatoriaal geleid land in staat is, heeft China afgelopen week de vrijheid in Hongkong met één slag om zeep geholpen.

Weg met de koloniale onderdrukking

Jan Keuken Weg met de koloniale onderdrukking

Overal ter wereld vinden er demonstraties plaats tegen racistisch politiegeweld en onlangs is Keti Koti weer gevierd: het feest van de ‘gebroken ketenen’. Het heeft allemaal te maken met onderdrukking en kolonisatie. Hoe is het dekolonisatieproces eigenlijk verlopen? 

Een lijsttrekker moet dienend leiden

Ad van der Helm Een lijsttrekker moet dienend leiden

Het persoonlijke speelt een steeds grotere rol in de politiek. Als het goed is, gaat het bij het lijsttrekkerschap echter niet om de persoon zelf maar om de manier waarop hij of zij doel en visie van de partij voor het voetlicht brengt. Echt leiderschap vraagt om dienstbaarheid.

Niet achterover leunen, maar aan de slag met nieuwe uitdagingen

Herman Kaiser Niet achterover leunen, maar aan de slag met nieuwe uitdagingen

Wij hebben veerkracht laten zien de afgelopen maanden, en dat zal het komende half jaar ook nodig zijn. De nieuwe uitdagingen vragen om een duidelijke agenda, bijvoorbeeld als het gaat om zorg voor kwetsbare mensen en klimaatverandering.

Menselijke waardigheid in de praktijk

Kathleen Ferrier Menselijke waardigheid in de praktijk

Mensenrechten zijn goed voor mens en maatschappij, leren de meisjes op de Aziatische Universiteit voor Vrouwen in Bangladesh. Ongelijkheid en rechteloosheid veroorzaken immers etterende wonden in een samenleving.

Aangifte? Investeer liever in de Belastingdienst

Rein Jan Hoekstra Aangifte? Investeer liever in de Belastingdienst

De aangifte tegen de Belastingdienst is de uitkomst van langdurige bezuinigingen op de publieke diensten. En dat zijn politieke besluiten geweest.

Democratie is altijd werk in uitvoering

Marianne Vorthoren Democratie is altijd werk in uitvoering

Bij het begrip 'democratische rechtsstaat' horen veel verschillende aspecten, zoals vrije verkiezingen en bescherming van rechten van minderheden. Om deze rechtsstaat te kunnen koesteren en verdedigen is kennis vereist. Daarmee worden we niet automatisch geboren, die kennis moeten we opdoen door onderwijs en oefening.

De teloorgang van de letter ij en de toekomst van het Nederlands

Theo Brinkel De teloorgang van de letter ij en de toekomst van het Nederlands

Waarom gaan Nederlanders toch zo achteloos met hun taal om? We spreken het liefst Engels en hebben onze letter ij laten vervangen door een i en een j. Taal is een bindmiddel en dat is hard nodig in onze pluriforme samenleving.

‘Een crisis pak je aan door de zwakste schakel te versterken’

Ineke Evink ‘Een crisis pak je aan door de zwakste schakel te versterken’

De regering lijkt nog wel alleen te bestaan uit de premier en de minister van volksgezondheid. Maar minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt zich bezig met de internationale kant van de coronacrisis. En die is minstens zo belangrijk, willen we dit alles te boven komen.

We ervaren nu: vrijheid is geen doel op zich

Rien Fraanje We ervaren nu: vrijheid is geen doel op zich

Vrijheid lijkt wel ons hoogste goed. Maar hoe belangrijk ook, het is een middel om uit te zoeken welke andere waarden prevaleren en geen doel.