Democratie

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, samenleven. Lees onze artikelen over democratie. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en bekende columnisten.

Hoe in een week tijd de politieke stemming keerde

Henk van der Laan Hoe in een week tijd de politieke stemming keerde

Een week geleden was de stemming over het coronavirus geheel anders en veel laconieker. Hoe kon dat zo snel veranderen?

Nuttige spotprenten

PG Kroeger Nuttige spotprenten

Bij ‘100 jaar Abraham Kuyper’ mag niet onderbelicht blijven dat juist Kuyper de eerste moderne Nederlandse ‘massa-politicus’ was. En daar horen karikaturen bij.

Het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid

Hans Alderliesten Het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid

De rechters zullen zonder vooringenomenheid moeten oordelen over tramschutter Gökmen T. Augustinus bracht het spanningsveld tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid al treffend onder woorden.

Vastberaden werken aan vrede

René Kil Vastberaden werken aan vrede

Er heerst bezorgdheid over de invloed van de islam op Europa. Terecht of niet, houd te allen tijde de dialoog gaande en begin met de vrede.

De ravage van het aandeelhouderskapitalisme

Gerrit de Jong De ravage van het aandeelhouderskapitalisme

Het wordt tijd voor andere rekenmodellen voor de economie. Modellen die niet meer uitgaan van de idee van evenwicht in de markt.

Kijk eens ‘westeloos’ naar de wereld

Kathleen Ferrier Kijk eens ‘westeloos’ naar de wereld

De wereld is te complex geworden om er alleen vanuit ons eigen perspectief naar te kijken. Bijvoorbeeld naar Aung San Suu Kyi.

Denker des Vaderlands Daan Roovers: Het midden wordt te weinig gehoord

Trudy Oldenhuis Denker des Vaderlands Daan Roovers: Het midden wordt te weinig gehoord

Het maatschappelijke debat wordt extremer en dat werkt polariserend in de samenleving: je moet ergens voor of tegen zijn. Dat helpt de samenleving weinig verder.

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan samen

Jos van Gennip Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan samen

Herdenken van 75 jaar vrijheid gaat niet zonder vooruit te kijken en te luisteren naar ‘de roep van de aarde en de armen’.

Patronen doorbreken en kansen gunnen

Mariëtte Hamer Patronen doorbreken en kansen gunnen

Voor we zijn aanbeland bij een duurzame economie waarin iedereen meedoet, moeten we eerst weten waar we nu staan.

Zie de oprechtheid van de ander

Sietske Poepjes Zie de oprechtheid van de ander

Iemand die anders denkt over een bepaald onderwerp dan jij, heeft het niet meteen helemaal fout. Laten we meer naar elkaar luisteren.

Brexit en Brits nationalisme bedreigen de vrede

Theo Brinkel Brexit en Brits nationalisme bedreigen de vrede

De Europese Unie is zo slecht nog niet. Het is te hopen dat Nederland dat ook blijft inzien en mee wil bouwen aan het versterken van de samenwerking in Europa 

Het CDA worstelt met zijn nieuwe toekomstperspectief

Paul van Seters Het CDA worstelt met zijn nieuwe toekomstperspectief

Het CDA-rapport Zij aan zij gaf aanleiding tot een potje vrij worstelen bij de achterban van het CDA.