Democratie

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, samenleven. Lees onze artikelen over democratie. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en bekende columnisten.

Niet achterover leunen, maar aan de slag met nieuwe uitdagingen

Herman Kaiser Niet achterover leunen, maar aan de slag met nieuwe uitdagingen

Wij hebben veerkracht laten zien de afgelopen maanden, en dat zal het komende half jaar ook nodig zijn. De nieuwe uitdagingen vragen om een duidelijke agenda, bijvoorbeeld als het gaat om zorg voor kwetsbare mensen en klimaatverandering.

Menselijke waardigheid in de praktijk

Kathleen Ferrier Menselijke waardigheid in de praktijk

Mensenrechten zijn goed voor mens en maatschappij, leren de meisjes op de Aziatische Universiteit voor Vrouwen in Bangladesh. Ongelijkheid en rechteloosheid veroorzaken immers etterende wonden in een samenleving.

Aangifte? Investeer liever in de Belastingdienst

Rein Jan Hoekstra Aangifte? Investeer liever in de Belastingdienst

De aangifte tegen de Belastingdienst is de uitkomst van langdurige bezuinigingen op de publieke diensten. En dat zijn politieke besluiten geweest.

Democratie is altijd werk in uitvoering

Marianne Vorthoren Democratie is altijd werk in uitvoering

Bij het begrip 'democratische rechtsstaat' horen veel verschillende aspecten, zoals vrije verkiezingen en bescherming van rechten van minderheden. Om deze rechtsstaat te kunnen koesteren en verdedigen is kennis vereist. Daarmee worden we niet automatisch geboren, die kennis moeten we opdoen door onderwijs en oefening.

De teloorgang van de letter ij en de toekomst van het Nederlands

Theo Brinkel De teloorgang van de letter ij en de toekomst van het Nederlands

Waarom gaan Nederlanders toch zo achteloos met hun taal om? We spreken het liefst Engels en hebben onze letter ij laten vervangen door een i en een j. Taal is een bindmiddel en dat is hard nodig in onze pluriforme samenleving.

‘Een crisis pak je aan door de zwakste schakel te versterken’

Ineke Evink ‘Een crisis pak je aan door de zwakste schakel te versterken’

De regering lijkt nog wel alleen te bestaan uit de premier en de minister van volksgezondheid. Maar minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt zich bezig met de internationale kant van de coronacrisis. En die is minstens zo belangrijk, willen we dit alles te boven komen.

We ervaren nu: vrijheid is geen doel op zich

Rien Fraanje We ervaren nu: vrijheid is geen doel op zich

Vrijheid lijkt wel ons hoogste goed. Maar hoe belangrijk ook, het is een middel om uit te zoeken welke andere waarden prevaleren en geen doel.

Leren van het koloniale verleden

Jan Keuken Leren van het koloniale verleden

Kritiek hebben op wat in de geschiedenis is gebeurd, kan soms wat makkelijk aandoen. Maar toch, ervan leren moeten we wel. Immers, we zijn allemaal vatbaar voor het kwaad.

De democratie wordt bedreigd, mede door eigen tekortkomingen

Hans-Martien ten Napel De democratie wordt bedreigd, mede door eigen tekortkomingen

De democratie ligt onder vuur en het populisme is de vijand. Maar het probleem ligt ook bij de liberale democratie zelf, die steeds meer ondemocratische trekjes vertoont. De coronacrisis maakt het alleen maar erger.

De democratische rechtsstaat in crisistijd

Rein Jan Hoekstra De democratische rechtsstaat in crisistijd

Er zijn basisprincipes van de democratische rechtsstaat die ten allen tijde gelden. Juist die basisprincipes staan door de coronacrisis onder druk.

Niet elke volksmenner is een populist

Henk van der Laan Niet elke volksmenner is een populist

Onder politicologen is consensus over wat het populisme inhoudt. Volgens die definitie is niet elke politicus die grote woorden gebruikt een populist. En het is ook niet voorbehouden aan alleen rechts.

Tweede Kamer: let op uw zaak

Henk van der Laan Tweede Kamer: let op uw zaak

De coronacrisis verdringt alle andere onderwerpen, zoals stikstof en pensioenen. Toch moeten daarover besluiten worden genomen door het kabinet en dat vereist alertheid bij het parlement.