Democratie

Wij geloven in het goede leven als kwalitatief goed leven, samenleven. Lees onze artikelen over democratie. Geschreven door redacteuren, partnerorganisaties en bekende columnisten.

Kijk eens ‘westeloos’ naar de wereld

Kathleen Ferrier Kijk eens ‘westeloos’ naar de wereld

De wereld is te complex geworden om er alleen vanuit ons eigen perspectief naar te kijken. Bijvoorbeeld naar Aung San Suu Kyi.

Denker des Vaderlands Daan Roovers: Het midden wordt te weinig gehoord

Trudy Oldenhuis Denker des Vaderlands Daan Roovers: Het midden wordt te weinig gehoord

Het maatschappelijke debat wordt extremer en dat werkt polariserend in de samenleving: je moet ergens voor of tegen zijn. Dat helpt de samenleving weinig verder.

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan samen

Jos van Gennip Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan samen

Herdenken van 75 jaar vrijheid gaat niet zonder vooruit te kijken en te luisteren naar ‘de roep van de aarde en de armen’.

Patronen doorbreken en kansen gunnen

Mariëtte Hamer Patronen doorbreken en kansen gunnen

Voor we zijn aanbeland bij een duurzame economie waarin iedereen meedoet, moeten we eerst weten waar we nu staan.

Zie de oprechtheid van de ander

Sietske Poepjes Zie de oprechtheid van de ander

Iemand die anders denkt over een bepaald onderwerp dan jij, heeft het niet meteen helemaal fout. Laten we meer naar elkaar luisteren.

Brexit en Brits nationalisme bedreigen de vrede

Theo Brinkel Brexit en Brits nationalisme bedreigen de vrede

De Europese Unie is zo slecht nog niet. Het is te hopen dat Nederland dat ook blijft inzien en mee wil bouwen aan het versterken van de samenwerking in Europa 

Het CDA worstelt met zijn nieuwe toekomstperspectief

Paul van Seters Het CDA worstelt met zijn nieuwe toekomstperspectief

Het CDA-rapport Zij aan zij gaf aanleiding tot een potje vrij worstelen bij de achterban van het CDA. 

We moeten alle verhalen blijven vertellen

Ton Rombouts We moeten alle verhalen blijven vertellen

Verhalen van gewone mensen in moeilijke omstandigheden kunnen ons inspireren en onze blik verruimen.

Scheiding der machten en de Urgenda-zaak

Rein Jan Hoekstra Scheiding der machten en de Urgenda-zaak

De Hoge Raad vindt dat de Staat zich gebonden heeft aan 25 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2020. De regering en Staten-Generaal wordt daarmee een te bereiken doel opgelegd.

Zaai geen twijfel maar bied perspectief

Bart van Horck Zaai geen twijfel maar bied perspectief

Cijfers en data van het RIVM ontkennen, gaat de boeren niet helpen. Het CDA kan nog iets leren van zusterpartij CSU.

Met kleine stapjes naar de afgrond

Wil van der Kruijs Met kleine stapjes naar de afgrond

Het CDA moet nee zeggen tegen deelname van de FvD in een coalitie in de Staten van Noord-Brabant. De officiële standpunten van de partij deugen niet.

Vrede, herstel en daarom excuses

Kathleen Ferrier Vrede, herstel en daarom excuses

De Tweede Wereldoorlog met al zijn gruwelen herdenken, is broodnodig. En dat geldt voor meer historische feiten.