Columns

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Kelly Keasberry
Column

Technotopia: de techniek als verlosser

Mensen kunnen niet zonder technologie, van eenvoudige uitvindingen tot technologische hoogstandjes. Technologie kan echter ook een heilsverhaal worden, en beloftes doen die je bij nader inzien toch liever niet vervuld ziet.

De menselijke persoonlijkheid uploaden naar een computer, zo hoopt ondernemer Elon Musk de dood te overwinnen. Overledenen kunnen dan worden gedownload en overgezet in het lichaam van een robot of een ander mens. Ook ziet hij kansen om telepathische communicatie mogelijk te maken. Het geheim: een microchip.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Evert Jan Veldman
Column

Nog even en het is Pasen

Iemand kennen en hem missen als je hem niet meer ziet, kan ook als je zijn naam niet weet.

We zwaaien alsof we elkaar tijden niet hebben gezien. Dat doen we elke dag opnieuw. Tussen de stoep waar ik loop en de stoel waarin hij zit, is enkel een raam.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Christoph van den Belt
Column

Christenen stemmen niet alleen op christelijke partijen

Ooit was het ondenkbaar dat een christen op een niet-christelijke partij zou stemmen. Maar steeds meer christenen voelen zich prima op hun plek bij een aprtij zonder c erin.

Gisteravond organiseerde het Nederlands Dagblad (ND) een verkiezingsdebat. De lijsttrekkers van de christelijke partijen, Wopke Hoekstra, Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij, kruisten de degens. In 1994 organiseerde het ND dit debat voor het eerst. Een leuke traditie, die echter aan verandering toe is.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Ineke Evink
Column

Op de barricades!

De strijdmetafoor is heel populair. Er wordt wat afgevochten op radio en tv, Facebook en Twitter. Al vloeit er gelukkig geen bloed, het is toch zaak wat voorzichtiger te worden met al die oorlogstaal.

Er komt gelukkig steeds meer verzet tegen, maar de gedachte dat je een ziekte kunt overwinnen, komt nog steeds voor. ‘Hij heeft tot het einde toe gestreden’, of ‘zij heeft de strijd verloren’, staat soms in overlijdensadvertenties. Niet iedereen vindt dat kies. Het leven is meer dan winnen of verliezen, en sterven ook.

 • 4 maanden geleden
 • column
 • Melanie Peters
Column

Wetenschap is een mensenrecht

De tijd dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vooral verdwenen in dure tijdschriften is gelukkig voorbij. Nu moeten wetenschappers zich nog richten op de burgers. Dat kan een vruchtbare samenwerking worden.

Zo’n 200.000 Nederlanders deden eind januari mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Dat waren er twee keer zoveel dan in 2020. In de bijna twintig jaar waarin burgers wetenschappers helpen om zicht te houden op hoe de mezen, mussen en roodborstjes zich in de Nederlandse tuinen ontwikkelen, betekende dit een absoluut record.

 • 4 maanden geleden
 • essay
 • Dave Ensberg
Column

Laat de kinderen toch buitenspelen!

Dat de coronacrisis moet worden bestreden staat buiten kijf, maar met dat doel de speeltuinen sluiten, is het paard achter de wagen spannen. Juist in coronatijd worden kinderen immers dikker, en ongelukkiger.

Mijn mond viel open van verbazing toen ik afgelopen december een bericht uit Leiden ontving: ‘De burgemeester sluit de 15 speeltuinen!’ Ik kon het niet geloven en ging op zoek naar een nieuwsbericht.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Adriaan Kegel
Column

Bijspijkeronderwijs is een denkfout

Ik voel me schuldig, want ik ben ondankbaar. De regering heeft mijn sector 8,5 miljard euro cadeau gedaan. Achteneenhalf miljard! Voor het onderwijs! En toch ben ik er niet blij mee.

Ik had er hoge verwachtingen van: het Nationaal Programma Onderwijs. De titel suggereerde een grootse visie. Ik hoopte dat de coronacrisis een aanleiding zou kunnen zijn om het systeem eens onder de loep te nemen. Misschien konden we stoppen met spreken over ‘achterstanden’. Misschien konden we eens stilstaan bij de grotere vraag wat onderwijs eigenlijk zou moeten zijn. Misschien zou het afrekenen op resultaten wat worden losgelaten.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Hielke Onnink
Column

Geen basisbeurs maar een fopkorting

Het leenstelsel voor studenten wordt afgeschaft, en er wordt weer geld geïnvesteerd in een fatsoenlijke studiefinanciering, is het idee. Maar wie de plannen van de politieke partijen bestudeert, ziet daar niets van terug.

In het nieuwe boek van Pieter Omtzigt Een nieuw sociaal contractgaat hij de strijd aan met de planmodellen. Voor elke verkiezingen laten politieke partijen hun programma’s doorrekenen door de planbureau’s, die ze toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid. Deze modellen geven nuttige inzichten, maar de partijen presenteren hun programma’s dusdanig dat ze zo goed mogelijk uit de modellen komen, terwijl de praktijk vaak weerbarstiger is.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Piet de Jong
Column

Doe mij maar een kandidatenstemwijzer

Er doen maar liefst 35 partijen mee met de komende verkiezingen. Stemwijzers kunnen helpen met kiezen, en dat is mooi. Maar waar blijft de kandidatenstemwijzer?

Stemwijzers heb ik niet nodig. Ik ben al 40 jaar lid van het CDA. Elke keer als ik denk dat het gras elders groener is, blijf ik na uitvoerig onderzoek toch maar bij het CDA. Eenmaal lid, altijd lid, is ook een hulpmiddel om mezelf onder controle te houden.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Aart Jan de Geus
Column

Op naar een kiesdrempel?

Het aantal partijen in het parlement staat nu op dertien, en dat kan na de verkiezingen zomaar vijftien zijn. Dat betekent veel debatten en minder tijd om het eigenlijke werk van de Tweede Kamer te doen: wetten maken en de regering controleren.

In het stemhokje zie ik als kiezer een panoramische lijst van 37 partijen en honderden kandidaten. De kieswijzer geeft een vergelijkend inzicht in de programma’s en de planbureaus rekenen door wat voor effecten de programma’s hebben op economie en leefomgeving.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Tjeerd de Boer
Column

Crisis, welke crisis?

De coronacrisis is een wereldcrisis, maar hij is ook persoonlijk omdat hij onze eigen gezondheid aangaat. De kerk kan uitnodigen om na te denken over hoe je daar christelijk mee kunt omgaan.

Het woord ‘crisis’ is in het oorspronkelijke Grieks een medische vakterm, die het beslissende stadium van een ziekte aangeeft. Stellen dat de huidige pandemie een gezondheidscrisis is, is dus eigenlijk een pleonasme, zoiets als zeggen dat sneeuw wit is en water nat.

 • 5 maanden geleden
 • column
 • Anja Haga
Column

Bidden voor het klimaat

De urgentie van klimaatverandering en van de bedreigde biodiversiteit lijkt nog steeds niet goed tot iedereen door te dringen. Het zijn vooral jongeren die zich er druk om maken. Tijd voor klimaatalarm.

Bij de meeste klimaatprotesten komen met name jongeren opdagen: 70 procent van de jongeren ziet klimaatverandering als wereldwijde noodsituatie. Bij volwassenen lijkt de urgentie vooral door te dringen in landen waar de gevolgen van klimaatverandering al aan den lijve ervaren worden. In Nederland is het weliswaar campagnetijd, maar gaat het amper over klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit.